LaRouche kräver att Fed omedelbart höjer räntorna

Lyndon LaRouche uppmanade den 25 januari 2008 amerikanska Federal Reserve att omedelbart höja räntorna till en nivå över Europeiska Centralbanken och Bank of England. LaRouches uppmaning kommer i sammanhanget av det hot mot USA:s existens som utgörs av den accelererande kraschen av det monetära systemet och det totala angrepp på USA som kommer från europeiska oligarkiska kretsar, ledda från London.

Medan ECB och andra europeiska banker höjer räntorna för att få USA på fall, genom att utlösa en ytterligare krasch av dollarn och genom en massiv förflyttning av europeiskt och europeisk-styrt kapital till USA för att bokstavligen ”köpa upp” amerikanska banker och företag till vrakpriser, spelar Bernanke och hans gäng på Federal Reserve med i det europeiska angreppet genom att ytterligare försvaga dollarn genom hyperinflationära räntesänkningar.

Räden mot USA, förklarade LaRouche, är styrd från Europa, särskilt från London, och det enda sättet att försvara USA:s nationella säkerhetsintressen är att höja räntesatsen för att försvara dollarns värde. Det vore bäst, fortsatte LaRouche, att hålla de amerikanska räntorna något högre än ECB:s och Bank of Englands. Vi är under attack och det är dags att vissa personer i Washington vaknar och bestämmer sig för att slå tillbaka. Detta är en åtgärd som kommer att få européerna, särskilt britterna, att skrika av ilska för att deras spel är slut. Amerikanska patrioter med hjärnor, avslutade LaRouche, kommer att hålla med mig om att detta är vad som måste göras. Jag hoppas få höra andra röster stämma in med mig i detta upprop, särskilt i ljuset av de rapporter som kommit in, att Bernanke och Federal Open Market Committee (FOMC) planerar att ytterligare sänka räntorna om några dagar, när de samlas för sitt nästa formella möte.

Läs LaRouches uttalande här.