Danska LaRoucherörelsen talar om finanskraschen inför Folketingets ekonomiska utskott

Den 17 januari 2008 var LaRoucherörelsen i Danmark, Schiller Instituttet, inbjudna att tala inför det danska folketingets politisk-ekonomiska utskott.

Schillerinstitutets ordförande Tom Gillesberg höll talet och besvarade därefter en rad frågor från utskottets medlemmar, bl.a. om varför Danmark bör behålla kronan och hur det är möjligt att tredubbla statens investeringar i infrastruktur.

Före vittnesmålet fick Tom Gillesberg möjlighet att berätta för finansminister Lars Løkke Rasmussen om det samt att ge sitt tal med bilagor till arbetsminister Claus Hjort Frederiksen och utbildningsminister Bertel Haarder.

Läs mer (på danska) på

http://www.schillerinstitut.dk/folketinget170108.html