Hjälp till föräldrar (och andra) att bedöma dataspel

Det tyska psykoterapiförbundet GwG anser att de våldsförhärligande dataspelen hotar själva grundvalen för ett mänskligt samhälle. Spelen uttrycker förakt för andra människor och bryter därmed mot den tyska grundlagen, som slår fast att "människovärdet är okränkbart", skriver GwG i ett pressmeddelande den 28 november 2007.

Påståendet att den som spelar dataspel lär sig "mediekompetens" är något som de stora speltillverkarna har allt intresse av att sprida, menar GwG. Med "mediekompetens" menas att spelanvändarna får kunskap om olika speltyper, datautrustning och tekniska detaljer - i det sammanhanget blir mord och våld accepterat som en "estetisk konvention".

Argumentet att "förbud lockar bara" bemöter GwG med att det gäller i så fall lika mycket för rött ljus, inbrott och till och med mord.

GwG vill hellre tala om "mediebildning". Med det menar man utbildning i en umgängeskultur människor emellan grundad på medkänsla och samarbete, och med otvetydig respekt för alla människors mänskliga rättigheter.

GwG har formulerat de följande frågorna som en hjälp till föräldrar (och andra) att göra en egen bedömning av ett dataspel:

1. Förekommer det i spelet personer eller varelser som

• behandlar andra på ett förnedrande sätt?
• tar ifrån andra deras rättigheter eller jagar iväg dem från deras hem?
• stjäl andras egendom eller förstör deras hem?

2. Blir i spelet personer eller varelser

• hotade eller skrämda?
• avsiktligt tillfogade smärta?
• torterade eller hotade med tortyr?
• stympade eller lemlästade?
• strypta eller får nackarna knäckta?
• sårade med vapen?
• dödade med skott mot huvudet eller söndertrasade av bomber?

3. Finns det i spelet fler exempel på omänskliga och grymma handlingar? Blir sådana handlingar

• positivt bedömda?
• presenterade som roliga?
• belönade med uppskattning?

4. Saknas i spelet tydliga och realistiska upplysningar

• om det orättfärdiga i de grymma handlingarna?
• om det lidande som de som utsätts för grymheterna upplever?
• om konsekvenserna som gärningsmännen kommer att ställas till svars för?

5. Saknas i spelet möjlighet till icke-vålds-lösningar?

• Saknas uppmuntran till hjälpsamhet, hänsynstagande och socialt ansvar?
• Saknas exempel på att undvikande av våld värderas som något bra?

6. Är det i detta dataspel ditt eget barn som är den som utför onda och grymma handlingar och därmed blir framgångsrik?

GwG avslutar med rekommendationen:

Måste du svara "ja" på flera av dessa frågor så får du tänka noga efter vad ditt barn kommer att lära sig av detta spel.