Nästa års Basel II: “Utan jämförelse i modern tid”

Ledande europeiska källor i finansvärlden beskrev det rådande läget för EIR den 22 november som, ”utan jämförelse i modern tid”. Finanssystemet frös i augusti och sedan dess, “har ingen lösning på problemet synts till”.

Källorna bestyrkte Lyndon LaRouches bedömning av den förödande potentialen i Ohios fastighetskris, där domare förhindrat utmätning av fastigheter, då de banker som försökt genomföra dem, dessa innafattar Deutsche Bank, inte kunnat uppvisa i domstol giltiga ägarbevis för bolånen. Han sa att “konsekvenserna av detta är så offantliga att det inte går att beskriva”. Det faktum att inget hittills hänt är enbart på grund av att ingen känner till det.

De källor EIR talat med sa att vi gått in i en ny fas, i vilken ”prime”-lån går under, med de AAA-graderade i täten. “I varenda litet styrelserum i världen råder fullständig panik, då det inte finns någon som kan förutse konsekvenserna av deras handlingar”. Han spår att någon gång runt årsskiftet kommer systemets andra ben, börsen, att gå under.

I detta läge, vilket saknar presedensfall i historien, kommer, med start 1 januari, nya riktlinjer för finansmarknadena att träda i kraft. Dessa riktlinjer, kallade Basel II, kommer att ersätta gamla kapitalkvoter för banker med ett ratingsystem. Kapitalkvoter kommer att sänkas och allt kommer att beseras på rating. Dessa riktlinjer beslutades dock när ingen hade kunnat förutse att AAA skulle bli en riskrating, tillade en källa. Ingen vet således vad som kommer att hända när Basel II är på plats.