Presidentkandidaten Kucinich: Riksrätt nu!

Under den demokratiska presidentkandidatsdebatten i LasVegas den 15 november varnade kongressmannen Kucinich publiken att det vore vansinnigt att vänta med att inleda riksrättsprocessen tills efter att regeringen Bush anfallit Iran militärt.

Bush och Cheney är “utom all kontroll” sa han. I gensvar till en åhörare som hade gett uttryckt för sin rädsla för ett amerikanskt militärt angrepp på Iran, vars son hade skickats till Irak, underströk Ohiodemokraten i fråga att det bara finns ett rätt sätt att agera: “Det kallas Riksrätt. Man väntar inte, man gör det nu. Ställ dem inför riksrätt nu.” Moderatorn från CNN, Wolfe Blitzer, försökte här avbryta Kucinich, men kongressmannen forsatte att upprepa ordet “riksrätt” i samklang med dundrande stående ovationer från publiken.

Delawaresenatorn Joe Biden tog också upp riksrättsfrågan under debatten, men han förordade att riksrättsförhandlingar skulle inleddas “om de [Bush och Cheney] ledde landet i krig [med Iran] utan en omröstning i kongressen, vilket inte kommer ske...”