Läs en recension av en åhörare till Hussein Askarys föreläsning på Linköpings universitet

Så här uppfattade Elin Bengtsson Hussein Askarys föreläsning på Linköpings Universitet som arrangerats av den lokala utrikespolitiska studentföreningen.

Läs hennes artikel här

(Vi vill poängtera att det otydliga intrycket som artikeln ger för stå för författaren. På denna hemsida framgår med all önskvärd tydlighet vad som avses med systemkollapsen och hur den bäst löses.)