Kucinich till Conyers: Ställ Cheney inför rätta nu, innan det är för sent

Amerikanske kongressledamoten Dennis J Kucinich skrev ett brev till ordföranden i Representanthusts justitieutskott, John Conyers den 9 november, med uppmaning till Conyers’ “lägliga övervägande” av House Resolution 799, den särskilda motion Kucinich lade in i Representanthuset i tisdags, 6 november, och som vidarebefordrats till Conyers’ utskott för eventuellt plenum.

Enligt källor som står ledamot Kucinich och andra ledande antikrigsledamöter från båda partier nära skickades brevet delvis på grund av växande oro att Vita huset under Bush-Cheney redan har militära planer bå bordet, för att genomföra ett anfall mot Irans kärnkraftsanlägginngar på ett ögonblicks varsel. Enligt en pensionerad amerikansk militär källa, har 8:e flyget, under Strategic Command (STRATCOM), förberett detaljerade anfallsplaner, som skulle kunna sättas i verket utan att ens rådlägga med U.S. Central Command (CENTCOM). När Kongressen väl vore informerad om beslutet skulle anfallet redan ha ägt rum. Enligt en militär källa skulle tillslagen mot kärnkraftsanläggnlingarna följas upp av en paus, i väntan på iranierna att genomföra assymetriska vedergällningsanfall. Vid det laget skulle en fullskalig bombräd genomföras mot Iran –och all slags möjlighet till opposition från Kongressen skulle ha krossats.

Källorna betonade att, enda sättet att stoppa ett anfall mot Iran är att tydliggöra för Bush och Cheney att, om de anfaller utan Kongressens godkännande kommer riksrättsförfaranden, impeachment, att påbörjas omedelbart. Lyndon LaRouche tog bedömningen ett steg längre och krävde att Kongressen agerar nn med ”förebyggande riksrätt mot Dick Cheney”.

Texten i ledamot Kucinich’ brev lyder:

November 9, 2007
The Honorable John Conyers, Jr.
Chairman
Committee on the Judiciary
2138 Rayburn HOB
Washington, DC 20515

Käre ordförande Conyers

Jag skriver till stöd för H. Res. 799, de impeachment-artiklar som vidarebefordrats till utskottet rörande riksrätt mot Amerikas förenta staters vicepresident.

Nyliga rapporter visar på att vicepresidenten försöker forma Nationella underrättelsebedömningen, National Intelligence Estimate, om Iran till att stämma överens med hans missuppfattningar angående det hot Iran egentligen utgör. I likhet med hans vilseledande insatser i upptakten till Irak-kriget verkar vicepresidenten manipulera underrettälsematerial till att stämma överens med hans trosuppfattningar.

Om rapporterna är sanna lägger de ytterligare vikt till fallet för riksrätt. Jag tror att riksrätt är det enda verktyg Kongressen har för att förhindra ett krig i Iran. Denna information hänger direkt samman med punkterna i Artikel III i motionen. Jag uppmanar till Ert lägliga övervägande.

Er tillgivne,

Dennis J Kucinich