LaRouche: Voteringen om riksrätt mot Cheney bådar om Nancy Pelosis avgång

Idag trotsade kongressman Dennis Kucinich, som utlovat, Nancy Pelosis spöke och presenterade en s.k. priviligierad resolution i amerikanska representanthuset för ett riksrättsåtal mot vicepresident Dick Cheney. Lyndon LaRouche, som kampanjat för ett riksrättsförfarande mot Cheney och krävt Pelosis avgång från posten som talman i representanthuset p.g.a. hennes medvetna blockering av åtalet mot Cheney, sade efteråt att dagens händelser bådar om en tidig avgång för Nancy Pelosi.

LaRouche sade att resultatet av dagens händelser i kongressen är bra och glädjer honom mycket. Vi har skapat en situation där inte bara demokrater, utan även republikaner, som var avgörande i det som hände idag, kan agera.

Dennis Kucinich har förklarat att han beslutade sig för att lägga fram resolutionen just nu, eftersom Cheney, som fick USA att gå till krig mot Irak genom sina lögner, nu använder liknande lögner för att rättfärdiga ett nytt ”förebyggande” krig mot Iran. Kucinich läste motionens hela text på representanthusets golv. Den liknar resolution HR 333, som Kucinich presenterade för representanthuset i april i år, men som sakta tynat bort i justitieutskottet där den legat fram till nu. Den resolution som idag introducerades av Kucinich åtalar Cheney för att ha ljugit om att Irak skulle ha haft massförstörelsevapen och att den irakiska regeringen hade ett nära samarbete med Al-Qaida, två anklagelser som han visste var falska. Resolutionen anklagar även Cheney för att bryta mot den amerikanska konstitutionen genom att hota med att använda våld mot Iran, i ett läge där Iran inte utgör något hot mot USA.

Trots att Nancy Pelosi själv inte syntes till i representanthuset under hela proceduren, lade majoritetsledaren Steny Hoyer (demokrat från Maryland) in en motion på hennes befallning för att bordlägga, dvs. att döda, resolutionen. Hoyer lät som Pelosi, som upprepat att riksrätt ”inte är på dagordningen”, när han sade till Fox News: ”Riksrätt finns inte på vår agenda. Vi har några viktiga prioriteter. Vi måste koncentrera oss på dem.”

Från början såg det ut som om Hoyers motion att bordlägga riksrättsresolutionen enkelt skulle lyckas. I ett läge under omröstningen hade den 290 röster. Den republikanska ledningen fattade dock beslutet att instruera partimedlemmarna att ändra sina röster och att rösta emot att bordlägga frågan. Den slutgiltiga voteringen resulterade i 251 röster emot att bordlägga och 162 för. 165 republikaner och 86 demokrater röstade emot bordläggningen, däribland åtminstone 17 demokrater som ändrade sina röster i slutskedet för att rösta emot bordläggningen, klart trotsande Nancy Pelosis order.

Genom denna omröstning är en riksrätt mot Dick Cheney inte längre ”utanför dagordningen” som Nancy Pelosi insisterat. Hennes skyddande av Cheneys krigspolitik har blivit fullständigt blottlagt.

Hoyers nästa drag var att hänvisa resolutionen till justitieutskottet. Omröstningen om huruvida man skulle rösta om att hänvisa till utskottet lyckades med en marginal av 218 mot 194 röster, där republikanerna än en gång röstade emot Hoyer för att på så sätt tvinga fram en snabb timslång debatt. Själva motionen om att hänvisa till utskottet vann sedan med samma marginal, 218 mot 194.

Lyndon LaRouche betonade att resolutionen om att åtala Cheney nu är ”en livs levande bomb som befinner sig mitt i hela processen. I stället för att dödas, har den hållits vid liv: ’Mirror, mirror, on the wall, who is now the fairest of them all?’