Demokratiska senatorer motionerar mot Irankrig

I USA har två demokratiska senatorer lagt motioner ämnade att hindra vicepresident Cheney från att verkställa sina planer på ett militärt angrepp på Iran.

Senator Richard Durbin från Illinois har lagt en motion som helt enkelt slår fast att "varje offensiv militär åtgärd som USA sätter in mot Iran måste ha kongressens uttryckliga godkännande innan någon sådan åtgärd får inledes". I samband med att motionen lades den 25 oktober sa Durbin:

Att göra något annat vore inte bara oansvarigt utan direkt stridande mot konstitutionen.

Nio andra demokratiska senatorer har ställt sig bakom Durbins motion.

Durbins yngre senatorskollega från Illinios, Barak Obama, följde efter den 2 november med en ännu skarpare formulerad motion. Den är tänkt att ta udden av alla argument från Vita husets sida om att det redan finns lagar som kan användas för att rättfärdiga ett militärt angrepp på Iran. Det handlar bl.a. om senatens godkännande 2002 av Irakkriget och senatens deklaration mera nyligen att det iranska revolutionsgardet stöder terrorism. Obamas motion slår fast att ingetdera av dessa två beslut, och inte heller något hittillsvarande dekret från presidentens sida, "får tolkas som att det skulle godkänna, uppmuntra eller över huvud taget handla om en insats av USA:s väpnade styrkor mot Iran".