LaRouches HBPA-förslag protokollsfört vid utfrågning i kongressen

Kongressledamot John Conyers (demokrat från Michigan) läste idag ett viktigt parti ur LaRouches lagförslag för att rädda husägare och banker, Homeowners and Bank Protection Act (HBPA), vilket protokollsfästes under en utfrågning vid ett underutskott till det amerikanska representanthusets justitieutskott. Ämnet för hearingen var ”Hur vi kan skydda husägandet och ge lindring till konsumenter i finansiell nöd”. Vittnena diskuterade ledamot Brad Millers (dem., North Carolina) resolution nr 3609, som ämnar att skydda husägare genom att vrida och vända på de amerikanska lagarna för personlig konkurs – helt klart irrelevant vid en tidpunkt då flera miljoner utmätningar förväntas.

När turen kom till vittnet Mark Zandi, chefsekonom på Moody’s, sade kongressman Conyers till honom att ”några av mina vänner har bett mig att göra följande”, och läste de två följande styckena från resolution nr 190 från Michigans representanthus, som presenterades den 28 september av delstatsledamoten LaMar Lemmons med uppbackning av 21 ledamöter.

”Under övergångsperioden ska alla utmätningar ställas in, så att amerikanska familjer kan bo kvar i sina hem. Månadsbetalningar, som i praktiken motsvarar hyresbetalningar, görs till utvalda banker, vilka sedan kan använda dessa medel som säkerhet för vanlig utlåningsverksamhet; på så vis återförs kapital till banksystemet. Dessa rimliga månadsbetalningar kommer så småningom att diskonteras till nya bolån, som återspeglar saneringen av fastighetsbubblan och införandet av rimliga fastighetsvärderingar, och som har lägre, fasta räntor.”

”I varje delstat är delstatsregeringen ansvarig för programmets genomförande, inklusive bestämmandet av "hyresbetalningarna" till utvalda banker, på bemyndigande av den amerikanska staten, som ombesörjer de nödvändiga krediterna och garantierna för att övergången ska kunna genomföras på ett bra sätt. ...”

Zandi avvisade detta, och utfrågningen avbröts nästan omedelbart för votering.