Förre Mossad-chefen: Iran är inte ett existentiellt hot

Medan George W. Bush yrar om att ett nukleärt Iran är ett hot mot Israels existens och kan leda till tredje världskriget, säger den förre chefen för den israeliska säkerhetstjänsten Mossad, Ephraim Halevy, det rakt motsatta.

Halevy intygade att Iran inte kan förstöra Israel: “Vi kan inte säga att det iranska hotet är ett existentiellt hot mot staten Israel. Jag tror att staten Israel inte kan utplånas. Den kan inte förstöras på grund av saker som du vet och saker du kan föreställa dig.“ Det senare är en tydlig hänvisning till det faktum att Israel har kärnvapen och skulle vara ett existentiellt hot mot Iran om Iran skulle försöka angripa det.

Halevy talade på en konferens i Jerusalem den 17 oktober och sade bl.a. att den ryske presidenten Vladimir Putin inte är intresserat av ett nukleärt Iran, och tillade att det finns stor chans för att iranierna inte kommer att nå det de är ute efter.

På ett evenemang organiserat av Lander-institutet i Jerusalem sade Halevy: “Alla de problem som Israel hade, var inte resultatet av oidentifierade hot. Iran måste man handskas med på två sätt samtidigt: De måste pressas genom den globala ekonomin, och de måste ges en möjlighet att uttala sig så fort som de ändrar på sig.“

Om den iranske presidenten Mahmoud Ahmadinejad sade Halevy sarkastiskt: “Om han inte existerat, skulle vi varit tvungna att skapa honom. Han gör storartade saker för oss.“

Rörande Israels aktivitet vad beträffar det iranska kärnkraftsprogrammet sade Halevy: “Man bör antaga att saker gjorts och att saker görs, och antaga att det judiska sinnet kan skapa häpnadsväckande saker. Iran är en bitter fiende, men detta behöver inte betyda att de måste vara en fiende i all evighet. Situationen i Iran har inte varit särskilt bra det senaste året. Den ekonomiska situationen förvärras, inflationen ligger på 30%, den officiella arbetslösheten på 25%, och i Teheran är arbetslösheten 50%. De some valde Ahmadinejad till president gjorde det inte för att utveckla kärnvapen, utan snarare för att vara en framgångsrik borgmästare i Teheran.“