Internationellt upprop från Schillerinstitutet: USA:s, Rysslands, Kinas och Indiens ledare måste agera!

En stor del av världen befinner sig i katastrofal oreda. Det föreligger akuta hot om en ny finanskris och ett potentiellt förödande handelskrig. Flyktingkrisen i Medelhavet stryker under både den bekymmersamma situationen för folken i Afrika och Sydvästasien, och oenigheten inom Europeiska unionen. Den demografiska utvecklingen i USA pekar nedåt på ett oroväckande sätt. För de flesta vanliga människor är det väldigt svårt att se hur alla dessa olikartade problem ska kunna lösas.

Men alla dessa till synes vitt skilda kriser har en och samma grundorsak. När president Nixon avskaffade Bretton Woods-systemets fasta växelkurser 1971 varnade den amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche för att den monetaristiska politik som då inleddes ofrånkomligt skulle leda till en risk för en ny depression och en ny fascism, med mindre än att man skapade en ny, mer rättvis ekonomisk världsordning. Efter Nixons åtgärd avreglerades finanssystemet steg för steg i nyliberalistisk riktning, vilket hindrade utvecklingssektorns industrialisering, och ökade spekulanternas vinster på det gemensamma bästas bekostnad i den såkallade utvecklade sektorn. Den resulterande finansiella systemkrisen 2008 avhjälptes inte genom att man undanröjde orsakerna till krisen, utan det brittiska imperiesystemets finansinstitutioner agerade i stället för att förlänga systemet med vinstmaximering för dem själva.

Som Lyndon LaRouche har hävdat i många år finns det endast en kombination av länder som är mäktig nog att kunna ersätta detta nu hopplöst bankrutta nyliberala system, och det är en allians bestående av USA, Ryssland, Kina och Indien. Den skulle representera den överlägset största politiska, ekonomiska och militära makten, och därmed kunna införa ett Nytt Bretton Woods-system, i vilket suveräna regeringar bestämmer över sitt eget kreditskapande, och kan sluta överenskommelser om att investera i en långsiktig utveckling av infrastruktur, industri och jordbruk som gagnar deras befolkningars gemensamma bästa.

Möjligheterna att skapa en sådan allians är goda. Kinas initiativ Bältet & Vägen har medverkat till uppkomsten av ett helt nytt ekonomiskt system, som bygger på ett vinn-vinn-samarbete mellan ett växande antal länder, och har inneburit att fattigdomen i många av dessa länder har kunnat avskaffas i en otroligt snabb takt. Nya organisationer, såsom BRIKS (Brasilien, Ryssland, Indien, Kina och Sydafrika), SCO (Shanghai Cooperation Organization), EAEU (Eurasiska ekonomiska unionen) och andra regionala organisationer, strävar i riktning mot en ny ekonomisk ordning, grundad på utveckling för alla.

Även om alla kanske inte fått upp ögonen för det, så har det på Alexander Hamiltons principer byggda amerikanska ekonomiska systemet, som Donald Trump har lovat att återinföra, mycket stora likheter med och bygger på samma idéer som den kinesiska ekonomiska modellen och Kinas Bältet & Vägen-initiativ (även kallat den nya Sidenvägen). Rysslands, Kinas och Indiens ledare har redan uttalat sin avsikt att samarbeta om projekt inom ramarna för Bältet & Vägen i Eurasien, Afrika och Latinamerika.

När president Trump väl har befriats från den brittiska kupp som går under namnet "Russiagate" (som nu snabbt förvandlas till ett "Muellergate", och leder till brottsutredningar riktade mot kuppmakarna), kommer han att kunna infria sitt löfte om att normalisera relationerna med Ryssland och Kina.

Det enda effektiva sättet, om världens många problem ska kunna börja lösas, är att omedelbart införa ett Nytt Bretton Woods-system – ett nytt internationellt kreditsystem som gör det möjligt att öka arbetskraftens produktivitet och uppgradera den fysiska ekonomin. När en sådan fyrmaktsöverenskommelse mellan USA, Ryssland, Kina och Indien är på plats kan sedan alla andra länder ansluta sig till det nya systemet, baserat på principerna om suveränitet och ömsesidig respekt för skillnader i samhällssystem.

Vi som undertecknat detta upprop uppmanar president Trump, president Putin, president Xi Jinping och premiärminister Modi att kalla samman ett toppmöte i avsikt att skapa ett Nytt Bretton Woods-system.

Skriv på uppropet på den engelskspråkiga hemsidan här:

https://schillerinstitute.nationbuilder.com/nbw_petition