Skriv på uppropet: Stoppa den akuta faran för ett Tredje världskrig!

Det är hög tid att bryta med det farligaste nuvarande tabut: Att sätta sig in i och agera på den akuta faran för att mänskligheten kan förintas inom några få dagar eller veckor. Schillerinstitutets upprop från den 6 augusti 2015 sprids på fem kontinenter.

Tryck och sprid som flygblad!

70 år efter bombningarna av Hiroshima och Nagasaki befinner sig världen närmare randen av ett kärnvapenkrig än vid någon annan tidpunkt sedan Kubakrisen 1962. Obamaregeringen och Nato har försatt mänskligheten i fara att plötsligt förintas genom en rad meningslösa provokationer mot Ryssland i första hand och Kina i andra hand.

När Järnridån föll ingick man ett avtal om att det inte skulle ske någon ytterligare utvidgning av Nato, mot att Sovjetunionen gick med på ett enat Tyskland inom Nato. De som såg fram emot ett stabilt och samarbetsinriktat Europa efter det kalla kriget, hoppades att nationer med potentiellt stark industriell ekonomi såsom Polen och det dåvarande Tjeckoslovakien samt - efter Sovjetunionens upplösning år 1991 - Ukraina, skulle bli en bro mellan den Europeiska unionen och ett framväxande eurasiskt ekonomiskt block.

Alla dessa grundläggande avtal för att förebygga krig har nu kränkts. Den amerikanska vice utrikesministern för europeiska och eurasiska frågor Victoria Nuland skröt i december 2013 offentligt om att USA hade använt fem miljarder dollar på "färgade revolutioner" för dra Ukraina in i EU, och slutligen in i Nato.

USA drog sig ensidigt ur ABM-avtalet för att ställa upp ett robotförsvarssystem i Öst- och Sydeuropa, officiellt riktat mot Iran, men i realiteten riktat mot Ryssland. Häromveckan bekräftade Obamaregeringen denna realitet genom att tillkännage att utplaceringen skall fortsätta trots P5-1-avtalet med Iran. Ryska regeringsföreträdare har hela tiden hävdat att det amerikanska ensidiga robotförsvarssystemet är en del av en plan att skapa en kapacitet att genomföra en föregripande kärnvapenattack mot Ryssland.

Utplaceringen av detta ABM-system är i full gång i Rumänien och Polen, och det första fartygsbaserade robotförsvarssystemet AEGIS är redan på plats och har genomfört övningar i både Svarta havet och Östersjön, som båda gränsar till ryskt territorium.

Det har nu kommit fram rapporter som säger att den kommande Natomanövern Trident Juncture 15 kommer att inkludera övning att använda av kärnvapen mot Ryssland. Washington har satt igång produktionen och utplaceringsförberedelserna av en ny generation taktiska kärnvapen kallad B-61-12, som kan nå mål på ryskt territorium med hjälp av det smygteknikutformade stridsflygplanet F-35. Uppskattningsvis skall 500 kärnvapen av B-61-12 tillverkas och med nuvarande planer skall ungefär 200 av dem utplaceras i Kontinentaleuropa.

Dessa påtagliga provokationer har inte passerat onoterade i Öst och Väst. Sedan starten av Ukrainakuppen i november 2013 har Ryssland genomgått en stor uppgradering av hela sin strategiska kärnvapenstyrka. Ryskt försvarsfolk har offentligt varnat för att de har utvecklat och utplacerat en vedergällningsstyrka av kärnvapen som inte kan slås ut. För att visa detta har ryskt strategiskt bombflyg och ubåtar deltagit i övningar på internationellt vatten nära Natos territorier.

Under loppet av augusti månad är det en allvarlig fara för provokationer mot Ryssland av president Obama, som kan använda sig av Kongressens sommarledighet för att lansera ett krig. En bred krets av inflytelserika personer har redan gett uttryck för sin oro för detta, inklusive pensionerade ryska och amerikanska generalspersoner.

Obamas beslut att ändra instruktionerna för det amerikanska flygvapnets aktivitet i Syrien utan att tillfråga den amerikanska kongressen, och endast tre dagar efter Kongressen började sitt sommarlov, skapar en akut risk för en omedelbar eskalering till krig mot Syrien, vilket Kongressen röstade emot för två år sedan, understryker hur akut faran är.
1914 gick världen sömngångaraktigt in i katastrofen. Idag med arsenaler av kärnvapen som räcker till att förinta mänskligheten ett par dussin gånger, är världen igen likt en sömngångare på väg mot avgrunden.

Vi som undertecknat detta kräver ett omedelbart stopp för provokationerna mot Ryssland och Kina och en återgång till politiska lösningar att alla konflikter.

Skriv under detta upprop på det internationella Schillerinstitutets hemsida här!

Uppropet har översatts till många språk från det engelska originalet: "Call to Stop the Immediate Danger of World War III!