Valet i Berlin: EAP:s systerparti sänder TV-reklam

Denna reklamfilm för EAP:s tyska systerparti Medborgarrättsrörelsen Solidaritet (Bürgerrechtsbewegung Solidarität, BüSo) kommer att sändas i tysk TV i Berlinregionen på fredag den 12 augusti och ännu en gång den 9 september. Valet till parlamentet i Berlin äger rum den 18 september. Stefan Tolksdorf, som talar i inslaget, är BüSos kandidat till posten som regerande borgmästare.

Källa: BüSo

Kära medborgare!

Finanssystemets sammanbrott blir hela tiden mer tydligt och dramatiskt. Räddningspaketen avlöser varandra alltmedan summorna blir allt mer gigantiska och fortfarande bara är till för bankerna. Partierna i förbundsdagen har misslyckats fullständigt med att försvara grundlagen, välfärden och vårt människovärde. De hade lika gärna kunnat ha gjort [Deutsche Bank-chefen] herr Ackermann till kansler, eftersom de ändå ständigt vinkar igenom det som finansmarknaderna vill ha.

Nu måste det bli slut med detta!

Inte en cent mer för spekulanterna, inte en cent mer för konkursbankerna. De reella värden vi skapat måste skyddas. Vi måste därför separera bankerna. Produktiva värden, våra besparingar och pensioner markeras och skyddas, men rent spekulativa, alltså rent fiktiva värden stryks helt enkelt. Vi måste börja skapa produktiva krediter, för då kan vi med hjälp av byggande, forskning och vetenskap -- läs: vårt eget arbete -- övervinna krisen.

Nu när alla andra idéer sinat, kan ni lita på oss. Rösta därför på Medborgarrättsrörelsen Solidaritet.