Videon om utvecklingen av Arktis nu på danska

Danska Schillerinstitutet har nu uppdaterat LaRouchePACTV-videon om Arktis med danskt tal och introduktion av ordföranden Tom Gillesberg. Den amerikanska videon av LaRouches ungdomsrörelses Basement grupp visar vilken betydelse de arktiska områdena har för världsekonomin och forskningen, t.ex. hur kosmisk strålning påverkar liv .

Med Grönland är Danmark en viktig arktisk nation med stora möjligheter för grönländarna att komma i centrum av världens vetenskapliga och teknologiska utveckling. Ett amerikanskt Nawapa program öppnar möjligheterna för hela Arktis, inklusive Grönland och Skandinavien.

Den danska videon heter:

Grønland og udviklingen af arktis, opdateret version

och kan ses här

Kontaktuppgifter för LaRoucherörelsen i Danmark: +45 35 43 00 33, si@schillerinstitut.dk, www.schillerinstitut.dk

Den amerikanska LPACTV-videon heter:

The Extended NAWAPA: Arctic Development

och kan ses här

Nawapa projektet presenteras på svenska här