Skriv på EAP:s namninsamling för en svensk Pecorakommission!

Vi kräver en svensk Pecorakommission för att undersöka finanskrisens orsaker och ansvar!

Vi kräver att Riksdagen tillsätter en undersökningskommission med förebild från den amerikanska kongressens Pecorakommission på 1930-talet. Kommissionen skall med offentliga förhör undersöka vad som orsakat den katastrofala finanskrisen, vem som har ansvar och vad som hänt med de statliga räddningspaketen till bankerna. Avsikten är att klargöra varför banksystemet gått i baklås, så att det kan göras funktionsdugligt för samhällets allmänna välfärd.

Läs mer om kampanjen för en ny Pecora-kommission: larouche.se/pecora

(Dina uppgifter behandlas självfallet konfidentiellt och lämnas inte vidare till tredje part.)