Till Månen och Mars

"Det finns ett långsiktigt mänskligt motiv till rymdsatsningen. Det första är att det helt enkelt är nödvändigt att göra det. Vi kan inte bara sitta på en planet som den här planetens fångar, och vänta på katastroferna som troligen kommer att hända med den här planeten. Det där ligger förstås långt in i framtiden, men ibland måste man tänka långt in i framtiden.

Det andra är att om man ska kunna upprätthålla en ekonomi så måste man ha vetenskapliga och teknologiska framsteg. Och då behöver man en spjutspetssatsning. Spjutspetssatsningen ända sedan 1920-talet - som faktiskt började i Tyskland, fast det fanns folk i USA som också var inblandade, som Goddard - var idén att man skulle resa till månen. Det stod klart för alla astronomer och alla kompetenta personer över huvud taget, att om man skulle bege sig ut i rymden, utanför Jorden, så måste man börja med att resa till månen, vår egen måne, och göra månen till den bas varifrån man beger sig ut i rymden - i ekonomisk mening."

- Lyndon LaRouche 19 aug. 2009 vid ett framträdande i Washington

Länkar:

Vad har Johannes Kepler med politik att göra?
LaRouches ungdomsrörelse (LYM)
The Basement Project

VIDEO: Det extraterrestriska imperativet - Första delen

VIDEO: Tänk långsiktigt: rymdkolonisering

från EAP:s program för valet 2010

VIDEO: Från Månen till Mars - Den Nya Ekonomin

Senaste nytt:

7 sep -12
Kjell Lundqvist
4 feb -10
Lyndon LaRouche