Om EAP

Film: Sanningen om LaRoucherörelsen i Sverige - EAP


Om Europeiska Arbetarpartiet - EAP

EAP är ett kampanjverktyg och valverktyg för den internationella LaRoucherörelsens verksamhet i Sverige.

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP:s auktoritet vilar på dess koppling till Lyndon LaRouche och hans exempellösa förmåga som bland annat ekonom och prognosmakare.

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP leds av Hussein Askary.

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP:s syfte är att skapa en värld av
fullständigt suveräna nationalstatsrepubliker som binds samman av en
ömsesidig kärlek till mänskligheten, betraktat som en integrerad helhet,
i den westfaliska fredsordningens anda.

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP arbetar således för att Sveriges lag
skall avspegla det gemensammas intresse (den allmänna välfärden).

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP tar det med andra ord för givet:

• att alla människor är skapta som jämlikar,
• att de av sin skapare förlänats vissa specifika oförytterliga rättigheter,
• att bland dessa återfinns liv, frihet och strävan efter lycka,
• att det är för att säkra dessa rättigheter som regeringar och
styrelser, vars rättmätiga befogenheter ges av de styrdas samtycke,
instiftas människor emellan.

EAP:s program för EU-valet 2014 >>>