Så här gör du för att rösta – eller beställa valsedlar från oss

"Följ Martin Luther King, och gör den här lilla saken, använd din rösträtt, och bli en första klassens medborgare."

Amelia Boynton Robinson, vice ordförande i Helga Zepp-LaRouches Schillerinstitut, legend inom Kings amerikanska medborgarrättsrörelse och uttalad motståndare till det profascistiska Lissabonfördraget.

Skaffa valsedlar till dig och dina kompisar! Beställ här nedanför

Om du inte har någon valsedel när du skall rösta på posten eller i vallokalen, gör så här: Tag en blank valsedel och skriv själv dit: Europeiska arbetarpartiet - EAP

De etablerade partierna försöker hindra svenska folket från att rösta på något annat än dem själva. Valsedlarna för nya partier delas inte ut av staten, även om partierna skulle betala för det. Om partierna själva lägger ut dem på postkontor och i vallokaler, kan vem som helst kasta bort dem utan att "valförrättarna" ingriper. Du måste därför vara beredd att ingripa aktivt för att kunna utöva din demokratiska rättighet att rösta på EAP! Ta med EAP:s valsedel eller en penna!

Riksdagspartierna ger så mycket partistöd till sig själva att de kör sina valkampanjer med hjälp av reklambyråer som om det gällde att lura på folk pensionsförsäkringar. Aktiva medlemmar, utöver de arvoderade, är de knappt intresserade av förutom vid valet.

TV, radio och media har helt fräckt iklätt sig rollen som svenska folkets uppfostrare och har inte i något val hittills ens gjort ett försök att opartiskt presentera partierna utanför riksdagen, trots att valmyndigheten har godkänt deras deltagande och valsedlar.

Beställning av valsedlar