EAP:s program för EU-valet 2009

Ställ om bilindustrin: Bygg vägen ut ur krisen!

Europas framtid ligger i Afrika

I Europa är totalt – än så länge – 4,5 miljoner människor sysselsatta inom fordonsindustrin – hälften i bilproduktionen, en fjärdedel i underleverantörsledet och ytterligare en fjärdedel på lastbilssidan. Bara Opel i Tyskland sysselsätter 30.000 personer, och 100.000 fler med underleverantörerna.

I Sverige sysselsätter fordonsindustrin 140.000 personer inklusive underleverantörerna. Alla jobb inom bilindustrin är akut hotade – vilket visas av de dramatiskt minskade produktions- och försäljningssiffrorna för biltillverkare i alla delar av världen. Detta kan undvikas genom en omställning av bilindustrin till andra ekonomiska ändamål. Men detta måste ske inom ramen för ett helhetskoncept för hela det ekonomiska systemet enligt följande:

En rekonstruktion av hela det internationella finanssystemet genom ett organiserat konkursförfarande. Skydda befolkningen mot parasitära privata intressen och använd nationernas mänskliga och finansiella tillgångar till utveckling av de produktiva krafterna och främjandet av den allmänna välfärden. Detta kräver ett nytt världskreditsystem mellan suveräna nationer (Bretton Woods II) i enlighet med den fysiska ekonomins principer, som i dag den amerikanska ekonomen och statsmannen Lyndon LaRouche står för.

En ny Pecorakommission. Utredning av de oegentligheter och rent kriminell verksamhet (Madoff-svindeln, användning av skatteparadis, tvättning av narkotikahandelns inkomster m.m.) som banker och finansbolag har bedrivit.
(se videon här till höger)

Utrota det Brittiska imperiets fascistiska politik: frihandel, knarkhandel och globaliseringens slavsystem. Börja med att lägga ner skatteparadisen.

Stoppa klimathysterin och miljöfanatismen genom en vetenskaplig och förnuftig debatt i samhället.

Rädda och ställ om bilindustrin. Verktygsmaskinpotentialen i Europa, framför allt inom fordonsindustrin, är det värdefullaste vi har. Skydda den genom en omställning till produktion för infrastruktur. Fordonsindustrins kapacitet kan komma till användning, bara staten skapar en marknad för det. Bilindustrin kan producera traktorer, skördetröskor och såningsmaskiner, modern infrastrukturteknik som helautomatiserade underjordiska godstransporter i städer, spårbilar för storstäderna, magnettåg för persontrafik på korta och långa distanser, slussar, komponenter till kärnkraftverk.
(se videon här till höger)

Skapa en miljon nya produktiva jobb i Sverige genom en ny investeringspolitik. Dra i gång ett New Deal för Sverige och Europa.

Kraschprogram för utveckling i Afrika. Tillämpa Westfaliska fredens princip, som säger att det är vårt egenintresse att göra Afrika rikt. Avbryt alla så kallade "demokratiprojekt" och "biståndsprojekt" och slut i stället långsiktiga teknologiöverföringsavtal med intresserade afrikanska nationer för att säkerställa deras utveckling med modern energi (kärnkraft, vattendammar), transportsystem (järnvägar, vattenkanaler), dricksvatten, bevattnings- och avloppssystem, modern sjukvård och utbildning.