LaRouche, EAP och EU – en kort historik

1973 – Svenska EAP grundas för att LaRouches nya rättvisa ekonomiska världsordning ska bli svensk officiell politik, hellre än pro-brittisk frihandelsdogmatism som lett till dagens systemkris.

1989 – När muren föll tog LaRoucherörelsen - EAP initiativ till att bygga ihop Öst- och Västeuropa genom en Produktiv Triangel och den Nya Sidenvägen till Kina och Indien. Initiativet togs upp i EU som Delorsplanen och Transeuropeiska nätverken (TEN-planen). Planerna blev dock inte av, därför att politikerna i EU stödde chockterapi mot Östeuropa och finansbubblor i Väst.

1999 – EAP ställde upp i det första svenska EU-valet för att få Europaparlamentet att bryta med spekulationspolitiken och satsa på stora projekt både för Öst- och Västeuropa.

2003 – EAP tog strid i folkomröstningen om EMU för att stoppa Sveriges anslutning till euron. EAP ville befria Sverige från Maastrichtfördragets tvångströja med budgettak, lånetak och förbud mot statliga investeringar i långsiktiga infrastrukturprojekt och bostäder. EAP:s insats avgjorde på marginalen att Sverige kunde behålla kronan, men partierna som nu sitter i EU-parlamentet har inte ens vågat knysta om att Maastrichts tvångströja också måste rivas upp.

2004 – EAP ställde upp i EU-valet för att Europa skulle sätta stopp för Bush- och Blairregeringarnas krigspolitik. Partierna i Europaparlamentet gick motsatt väg och lät EU militariseras ihop med Nato för nykoloniala och imperialistiska krig som hotar världsfreden. Samtidigt lades försvaret av Sverige ned för att Sverige skulle gå med i detta.

2008 – På italienskt initiativ togs Lyndon LaRouches krav på ett Nytt Bretton Woods upp i Europaparlamentet. Lyndon LaRouche bjöds in till Europaparlamentet för att personligen berätta om vad som måste göras. De svenska parlamentarikerna förteg och förhindrade lösningen på finanskrisen, för att låta finanssystemet fortsätta in i dagens katastrofala civilisationskollaps.

2008 – EAP tog strid mot EU:s nya diktaturfördrag, Lissabonmonstret, tillsammans med LaRoucherörelsen i hela Europa och inspirerade motståndet till att komma ut i nya protester. Irländarna såg att de inte var ensamma och stoppade fördraget med sin folkomröstning. Fortfarande driver regeringen och sossarna detta projekt att i den ekonomiska krisen införa europeisk diktatur.

2009 – EU tvingar sina östliga medlemsländer till brutal fascistisk åtstramning under IMF:s kontroll för att skydda SEB, Swedbank, Nordea, österrikiska, tyska, holländska och brittiska banker från kreditförluster. Förutom alla tusentals miljarder till EU:s banker lät Europaparlamentet 250 miljarder kr plundras från den speciella fonden för infrastruktur och industriprojekt (EIB) för räddningspaket till (väst)bankerna i östra Europa.

Rösta på EAP för att göra det möjligt att bygga Sverige, Europa och världen ur krisen med stora och optimistiska högteknologiska utvecklingsprojekt.