Zepp-LaRouche: – Varje fredsplan, varje säkerhetsarkitektur måste ta hänsyn till alla länders intressen

Helga Zepp-LaRouche uttalade sig på minnesdagen av Andra världskrigets slut.

I sin internationella webcast den 9 maj – den dagen då man i Ryssland, Israel och många andra länder firade segern över fascismen och andra världskrigets slut – varnade Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche för det farliga läge som råder efter att USA aviserat att man kommer att säga upp kärnteknikavtalet med Iran, Joint Comprehensive Plan of Action, JCPoA.

– Det finns en allmän oro som många länder och krafter ger uttryck för, bland annat Kina och Ryssland, men också Merkel, Macron och May – de uttrycker alla en oro för att detta är en potentiellt mycket farlig utveckling, därför att den lätt kan gå över styr, sa hon.

Hon pekade på att den kinesiska tidningen Global Times och den amerikanska expertgruppen Veteran Intelligence Professions for Sanity, VIPS, har varnat för att Iran som reaktion på USA:s avtalsbrott kan komma att återuppta sitt kärnteknikprogram, vilket omedelbart skulle starta en kapprustning, där Saudiarabien, Egypten och Turkiet också skulle kunna börja utveckla egna kärnvapen.

– Och det finns självklart en stor oro för hur detta kan komma att påverka de förberedelser som nu görs för toppmötet mellan president Trump och Nordkoreas Kim Jong-un.

Hon framhöll att flertalet militärer – i såväl USA som Israel – inte delar Netanyahus uppfattning att Iran bryter mot kärnteknikavtalet och arbetar på att utveckla kärnvapen. Till exempel har USA:s försvarsminister Mattis och generalstabschefen general Dunford förklarat att Iran uppfyller kraven i avtalet och högt uppsatta företrädare för det israeliska säkerhetsetablissemanget har uttalat sig i samma riktning. Å andra sidan finns det i Netanyahus regering också ministrar som efter Hizbollahs valseger i Libanon förklarade att om inte Syriens president Assad kastar ut Iran helt och hållet från Syrien, så kommer man att "likvidera" Assad.

Zepp-LaRouche konstaterade att läget är ytterst komplicerat. Irans president Rohani har visserligen förklarat att om de andra parterna – Kina, Ryssland, Frankrike, Tyskland och Storbritannien – håller fast vid avtalet, så kommer också Iran att fortsätta efterleva det, men det kan visa sig svårt, redan på grund av det inrikespolitiska läget i Iran, "där hökarna redan ropar 'död åt Amerika' och kräver att avtalet ska rivas upp".

Till råga på allt krävde den nye amerikanske ambassadören i Berlin Richard Grenell i ett Twitter-inlägg bara en dag efter att han tillträdde posten, att alla tyska företag omedelbart skulle dra sig ur Iran, "vilket självfallet inte mottogs med entusiasm". Den tyske veterandiplomaten Wolfgang Ischinger, ordförande för säkerhetskonferensen i München, "gav honom ett mycket diplomatiskt råd: Han skulle företräda sitt lands intressen, men inte tala om för värdlandet vad det ska göra och inte göra."

Från den tyska industrins sida framförs krav på att landets regering och EU ska skydda den mot de amerikanska sanktionerna.

– För när sanktionerna mot Iran också drabbar tyska och europeiska företag som gör affärer med Iran, ovanpå sanktionerna mot Ryssland, då går det bara för långt!

Detta var väl också orsaken till en del kommentarer (i publikationer som Spiegel Online) att Trumps ensidiga uppsägning av Iranavtalet får den västliga alliansen att skaka i sina grundvalar.

Helga Zepp-LaRouche berättade:

– Bara för några dagar sedan gick det tyska näringslivets Östkommitté ut med ett uttalande, riktat till den tyska regeringen och EU, där man konstaterade att den senaste omgången sanktioner mot ryska oligarker och företag redan kostar det tyska näringslivet hundratals miljoner euro i direkta förluster, och ännu mer i indirekta förluster, och att detta slår hårt mot många tyska företag, där hela produktionslinjer är hotade.

– Det finns en gräns, betonade hon, för vad man kan tåla ifråga om det egna landets intressen. Om man ser på den här saken lika enögt som Israel, eller Saudiarabien, eller nu tyvärr också Trump, så är det ett recept för en katastrof.

Och som man har sett ifråga om sanktionspolitiken mot Ryssland så är sanktioner hur som helst meningslösa, sa hon:

– Har Putin ändrat sin politik? Nej. Ledde sanktionerna till ett regimskifte? Nej. Putin har just blivit omvald med en mycket stor majoritet av rösterna. Sanktioner är helt enkelt inget bra sätt att driva politik.

– Det enda sättet att lösa problem är med diplomati och förhandlingar. Det är det enda sättet. Alla andra sätt – statskupper, militära angrepp, regimskiften och färgade revolutioner – är bara olika former av krig, som inte kan leda till något gott resultat.

Omfattande utvecklingsplan nödvändig

Trump sa visserligen att han ville säga upp Iranavtalet för att det var "ett riktigt dåligt avtal" och att han ville ha ett som var bättre, "men han har tyvärr inte gett någon antydan om hur en sådan plan skulle se ut", förklarade Helga Zepp-LaRouche. Om president Trump verkligen önskar sig en alternativ plan, då måste den planen innehålla vissa principiella saker, om den ska kunna fungera.

– För det första måste varje fredsplan och varje säkerhetsarkitektur ta hänsyn till alla berörda länders säkerhetsintressen. Och orsaken till att Iran över huvud taget arbetade med att utveckla kärnvapen var uppenbarligen inte bara att de såg vad som hände med Saddam Hussein och Gaddafi, utan också det faktum, som ingen pratar om, men som är en allmänt känd hemlighet, nämligen det faktum att Israel har kärnvapen. Det betyder att varje avtal måste innehålla säkerhetsgarantier för Iran, om det ska kunna fungera.

Hon betonade:

– Med tanke på läget i Mellanöstern som helhet, efter de förödande krigen i Irak och Jemen, i Syrien och Afghanistan, står det klart att det enda som verkligen kan lösa problemen i regionen är, som jag redan har sagt många gånger: Den nya Sidenvägen måste förlängas till hela regionen, från Afghanistan till Medelhavet, från Kaukasus till Persiska viken, och det behövs en övergripande, omfattande utvecklingsplan för alla dessa länder. Och det kan bara fungera om Ryssland, Kina, Indien, Iran, Egypten, USA och förhoppningsvis också de europeiska länderna alla kommer överens om att den här regionen måste byggas upp ekonomiskt. Den enda möjligheten att skapa fred i regionen och verkligen besegra terrorismen är ett perspektiv om hopp för framtiden.

Hon avslutade sina kommentarer på detta tema:

– När president Trump säger att han har en alternativ plan, så hoppas jag verkligen att det handlar om ett samarbete mellan USA, Ryssland, Kina och Indien om att ekonomiskt utveckla hela den här regionen. En öppning skedde för en vecka sedan, när president Xi Jinping och Indiens premiärminister Modi träffades i Wuhan och berättade att Kina och Indien ska påbörja gemensamma utvecklingsprojekt i Afghanistan och bygga en järnväg från Afghanistan till Tadzjikistan, Kirgisien, Iran och Kina, och att det kommer att följas av många fler projekt. Det behövs en omfattande utvecklingsplan, om det ska fungera. Och därför hoppas jag verkligen att president Trump tänker i den här riktningen, för det är bara så läget kan stabiliseras.

Bara geopolitikerna tjänar på ökad spänning

På frågan vem som då kan ha ett intresse av sanktioner, krig genom ombud och växande spänningar, svarade Zepp-LaRouche:

– De enda som tjänar på det är de som tror på geopolitiken, på att härska genom att söndra, att man alltid ska liera sig med den svagare mot den starkare – och det brittiska imperiet är ju berömt för att ha använt sig av den politiken.

– I det här fallet påstod Netanyahu att Iran hade brutit mot avtalet, men det bekräftades inte av IAEA utan tillbakavisades tvärtom av flera FN-organ. Netanyahu tvingades backa – egentligen var det bara ett uppkok på gamla anklagelser från Bush-administrationens tid.

– På ett visst sätt kan man säga att detta är samma typ av destabilisering som i Trumpgate, där det nu har kommit fram att det faktiskt var ett spel under täcket – men inte med Ryssland, utan mellan Obama-administrationens underrättelsechefer och den brittiska regeringen. Skripal-affären kommer från samma håll; Syriens påstådda användning av kemvapen var en fortsättning av samma ansträngningar, och nu kan man säga att Netanyahu agerade som ett verktyg för samma intressen. Och det är väldigt farligt, och det är väldigt olyckligt att president Trump om och om igen tydligen låter sig påverkas av dessa krafter.

Hon betonade:

– Jag kan bara säga att vi behöver en helt ändrad inställning, för geopolitik är det stoff som de två världskrigen vävdes av. Och när vi idag högtidlighåller den 9 maj borde vi verkligen avge det högtidliga löftet: 'Aldrig mer!' Det får inte bli några fler världskrig! Den här typen av destabiliseringar bär på risken att gå över styr. Om det skulle bli en militär konflikt mellan Israel och Iran, vilket inte kan uteslutas i det här läget, skulle den kunna gå över styr och leda till civilisationens utplåning. Detta är inget att leka med.

Alexander Hartmann