Xi Jinping på Kinas internationella importmässa: Bygg en gemenskap för en gemensam framtid!

Kinas president Xi Jinpings banbrytande tal om innovationsdriven tillväxt öppnade den stora internationella importmässan, China International Import Expo (CIIE), i Shanghai den 5 november. I talet drog han upp riktlinjerna för en ny internationell ordning, byggd på ett vinn-vinn-samarbete. Talet visar att Lyndon LaRouches förslag om en fyrmaktsöverenskommelse om ett Nytt Bretton Woods finns inom räckhåll. Här följer valda utdrag ur talet:

– CIIE är ett arrangemang som Kina står värd för med stöd från såväl WTO och andra internationella organisationer som ett stort antal medverkande länder. Det är inte ett kinesiskt solouppträdande, utan snarare en kör tillsammans med länder från hela världen. Det är min förhoppning att man vid Hongqiao International Economic and Trade Forum ska ta fram idéer om hur det globala ekonomistyrningssystemet kan reformeras, hur vi gemensamt kan slå vakt om frihandeln och det multilaterala handelssystemet, och hur vi kan samarbeta om att främja en öppen global ekonomi som är innovativ och inkluderande. Låt oss alla ge vårt bidrag till våra förenade ansträngningar att bygga en gemenskap med en gemensam framtid och skapa en ännu bättre morgondag för mänskligheten!

– En storslagen vision fordrar helt enkelt ett trovärdigt agerande. Visionen om en bättre värld manar länderna att, med tanke på de stora förändringar som sker i det internationella ekonomiska landskapet, agera med större mod och aktivt kämpa för öppenhet och samarbete för att säkerställa att alla får del av utvecklingen.

Vetenskapliga innovationer

Det är viktigt att alla länder eftersträvar en innovativ tillväxt och skynda på omvandlingen av de faktorer som driver på tillväxten. Innovationer är den främsta motorn för utveckling. Djärva innovationer och reformer är det enda som kan lösa upp flaskhalsarna i den globala tillväxten. Världsekonomin har just trätt ut ur den internationella finanskrisens skugga och återhämtningen är fortfarande instabil. Det är angeläget att länderna i världen gör förenade ansträngningar för att främja vetenskapliga innovationer och skapa nya tillväxtmotorer. Mänsklighetens väl är den starkaste drivkraften för vetenskapliga innovationer. I vår tätt sammanflätade globala by är det världssamfundets gemensamma strävan och naturliga val att dela med sig av innovationens frukter. Vi måste ta vara på möjligheterna som öppnas genom den nya teknologiska och industriella revolutionen, stärka samarbetet på spjutspetsområden som den digitala ekonomin, artificiell intelligens och nanoteknik, och samarbeta om att främja ny teknik, nya industrier och nya former och modeller för affärsverksamhet.

Inkluderande utveckling

Det är viktigt att alla länder eftersträvar en inkluderande utveckling som medför fördelar för alla. Ett kinesiskt ordspråk lyder: "Våren är vacker när alla blommor står i full blom." Alla människor i världen förenas av en längtan att leva ett lyckligt liv. För att det mänskliga samhället ska gå framåt fordras fortsatta ansträngningar från alla länder att snabba på öppnandet, samarbetet och den ömsesidigt fördelaktiga utvecklingen, i stället för isolering, konfrontation och monopolställning. I en alltmer ekonomiskt globaliserad värld leder ett praktiserande av djungelns lag och att vinnaren tar allt bara in i en återvändsgränd. Inkluderande tillväxt för alla är sannerligen den rätta vägen framåt. Ställda inför gemensamma risktaganden och utmaningar behöver länderna höja sig över sina meningsskiljaktigheter och göra bruk av sina respektive styrkor i en strävan till inkluderande tillväxt. ...

– Kina kommer att fortsätta utveckla Belt & Road Initiative genom ett internationellt samarbete i en anda av konsultationer och samarbete till ömsesidig nytta. Vi kommer att arbeta med de deltagande länderna i stora projekt, upprätta fler handelsfrämjande plattformar och uppmuntra mer väletablerade och dugliga kinesiska företag att investera i länder längs rutterna för att förstärka samarbetet på områdena ekologi, vetenskap och teknik, kultur och människors uppehälle. På så sätt hoppas vi kunna etablera en plattform för öppet samarbete för hela världen.

Den kinesiska ekonomins tillstånd

– Kina är världens näst största ekonomi. Vi har en marknad på mer än 1,3 miljarder konsumenter som bor i ett land med en yta av mer än 9,6 miljoner kvadratkilometer. Om man vill använda en metafor kan man säga att Kina inte är en liten sjö, utan ett hav. Havet kan ha sina stilla dagar, men kraftiga vindar och stormar är något man får räkna med. Utan dem skulle havet inte vara vad det är. Kraftiga vindar och stormar kan röra upp en sjö, men aldrig ett hav. Efter att ha upplevt många vindar och stormar finns havet fortfarande kvar! Det är likadant med Kina. Efter att ha genomlevt 5000 år av prövningar och svårigheter finns Kina kvar! Och när vi blickar framåt, så är Kina alltid här för att stanna!

– När man talar om den kinesiska ekonomins framtid har man alltså all anledning att känna sig säker. Grundvalarna för den kinesiska ekonomins sunda och stabila tillväxt ligger fast. De nödvändiga produktionsfaktorerna för en högkvalitativ utveckling ligger fast. Och styrkan i den långsiktiga stabiliteten och utvecklingen ligger fast. Kinas förmåga till makroekonomisk styrning ökar, i takt med att det förstärkta reformarbetet på alla fronter har satt fart på nya tillväxtmotorer. I och med det fortsatta genomförandet av Belt & Road Initiative har investeringar och handel i båda riktningarna mellan Kina och BRI-partnerländerna fortsatt att öka.

Utveckling av Shanghai-regionen

– För att dra nytta av den betydande roll som Shanghai och andra områden spelar i Kinas öppnande, har vi beslutat följande: 1. Vi utvidgar China Pilot Free Trade Zone (Shanghai) till att omfatta ett nytt område, samt uppmuntra och stöda djärva och kreativa steg som tas av Shanghai för att driva på investeringar samt liberalisering och underlättande av handel så att mer av dess framgångsrika metoder kan återskapas i andra delar av Kina. 2. Vi lanserar ett råd för vetenskapliga och tekniska innovationer vid aktiebörsen i Shanghai och prövar ett registreringssystem för noterade bolag. Vi stöder också Shanghais befästande av sin position som ett internationellt finanscenter och ett nav för vetenskap och innovationer, samt förbättrar stadigt de grundläggande institutionerna på dess kapitalmarknad. 3. Vi stöder en integrerad utveckling av Yangtseflodens deltaområde. Vi gör det till en nationell strategi och förverkligar fullt ut vår nya utvecklingsfilosofi. Vi bygger ett modernt ekonomiskt system, med högre krav på reformer och öppnande. Regionen kommer att utvecklas sida vid sida med Belt & Road Initiative, det samordnade utvecklingsområdet Peking-Tianjin-Hebel, Yangtseflodens ekonomiska bälte och Guangdong-Hongkong-Macao-området, samt kommer att hjälpa till att förbättra den övergripande planen för Kinas reformer och öppnande.

Hela Xi Jinpings tal kan läsas på engelska här:
https://www.ciie.org/zbh/news1/20181106/7742.html