Senaste webcast med Helga Zepp-LaRouche: Alternativet till hyperinflation och kärnvapenkrig

Helga Zepp-LaRouche, ordförande för det tyska partiet Medborgarrättsrörelsen Solidaritet - BüSo, höll en internationell internetkonferens på engelska lördagen den 22 september. Hon diskuterade de frågor hon tog upp i ett kort uttalande den 12 september när tyska Författningsdomstolen godkände EU:s diktatoriska finanspakt, ESM liksom Europeiska centralbankens hyperinflationspolitik, samt världskrigsfaran.

Internetkonferensen går att lyssna på i efterhand på http://larouchepac.com/webcasts/20120922.html på engelska liksom på översättningarna till tyska, spanska och franska.

Se också filmen "Unsurvivable"