Walter Jones' videohälsning till Schillerinstitutet

Kongressman Walter Jones: Låt inte finansmarknaderna vara prostituerade. Stöd Marcy Kapturs och min motion för återinförande av Glass-Steagall!

Här finns länken till kongressmannen Walter Jones' videohälsning till Schillerinstitutets konferens den 13-14 april 2013. Första halvan av texten, den om Glass-Steagall, finns översatt nedan. Den andra delen handlar om vikten av att President Obama tvingas offentliggöra de 28 sidorna av senatens utredning av terrorattackerna den 11 september 2001. De rör finansieringen, som enligt källor med god insyn kom från Saudiarabiens kungligheter, och i förlängningen den brittiska monarkin.

Hej, jag heter Walter Jones. Jag representerar North Carolinas tredje kongressdistrikt, och det är en ära för mig att få tala till er som deltar i Schillerinstitutets engagemang. Det här är så viktigt och avgörande.

Ert möte har rubriken "Att uppnå frihet genom nödvändighet: Mänsklighetens sista chans", och skälet till att jag ombeds att kort tala till er är att jag är den republikan i kongressen som gått samman med demokraten Marcy Kaptur för att återinföra Glass-Steagall. Enligt min ringa uppfattning är det en av de viktigaste lagförslagen i representanthuset, och snart i senaten, för att behålla vettet på finansmarknaden.

Det finns inget sätt för världen att fortsätta att existera om vi inte får vett på finansmarknaderna. Jag ser det själv här i USA, att de stora bankerna mobiliserar brett, eftersom de inte vill se att Glass-Steagall återinförs. De försöker påverka andra ledamöter. De säger: "Nej, skriv inte på den motionen från Marcy Kaptur och Walter Jones."

Men, jag vill säga det till LaRouches folk, att ni gör ett makalöst jobb i att hjälpa till att få antalet att växa. Vi är nu uppe i 53 [medmotionärer bland] ledamöter i representanthuset, men vi jobbar på och det växer hela tiden. [61 har de blivit sedan dess.] Det avgörande här har varit att de [LaRoucherörelsen i USA] har kontaktat delstatskongresserna, delstaternas representanter, senatorer, och bett dem skriva resolutioner för Glass-Steagall. De har gjort det i min hemstat, North Carolina. Resolutionen har lagts fram och jag tror att den kommer att bifallas.

Vi måste få det amerikanska folket att börja förstå att våra finansinstitutioner inte kommer att överleva om vi inte går tillbaka till Glass-Steagall. Så, vi jobbar på här i kongressen med att få fler av våra kolleger bland ledamöterna att ansluta sig till oss, och säga: Låt oss stärka våra finansmarknader, och inte låta finansmarknaderna vara prostituerade.

Hela videon finns tillgänglig på
http://newparadigm.schillerinstitute.com/media/april2013rep-walter-jones...
Alla konferensens tal och musik kommer att finnas på: http://newparadigm.schillerinstitute.com/