Videorna från Schillerinstitutet på ny hemsida

Schillerinstitutet har en ny hemsida med videorna från konferenserna, kampanjerna och länk till Youtube. Du finner talen, bilderna, diskussionerna och musiken här