Vi är i final: Två lag kvar i finanskrisens slutspel!

Den internationella LaRoucherörelsen och de regeringar, politiker, grupper och individer, som stödjer lösningen på den globala finanskrisen med en bankdelningslag (med den amerikanske presidenten Roosevelts lag Glass-Steagall som förebild), har kommit till finalen i sin strid mot de krafter som vill rädda det nuvarande London-Wall Street-imperiets bank- och finanssystem (med det brittiska imperiet som förebild).

Semifinalerna utspelade sig i juni och juli, och två lag blev utslagna. Först att slås ut var de krafter i London, Washington (med stöd från finansoligarkins springpojke president Barack Obama och hans finansminister Timothy Geithner) och Bryssel, som misslyckats med att få euroräddningspaketet att flyta. Den dödliga cocktailen av massiv likviditetspumpning till Europas banker och förödande åtstramningsåtgärder för de så kallade krisnationerna i euroområdet har misslyckats fatalt och en social revolt i dessa nationer (Grekland, Spanien, Italien och Portugal) hänger i luften. Den 27 juli utropade Tysklands Angela Merkel och Frankrikes François Hollande att de "skall göra allt för att rädda euron". Men redan i tredje meningen sade de att alla länder "inom sina egna förvaltningsområden ska fullgöra sina förpliktelser", dvs alla skall försöka klara sig på egen hand enligt sina nationella lagar.

Det andra laget som slogs ut i semifinal, var den fraktion i det fortlevande brittiska imperiet som försökte rädda finansimperiet till varje pris. De hade lagt fram ett falskt Glass-Steagall-förslag, den såkallade Lord Vickers-regeln, som behåller både de bankrutta finansbolagen och affärsbankerna under samma ägartak med en "inhägnad" (eng: ringfence) som separerar dem.

En annan fraktion i den brittiska eliten kom ut starkt den 3 juli med uttalanden på ledarplats i Financial Times till stöd för den riktiga Glass-Stegall! Denna debatt har vuxit till dramatiska höjder och listan på de lorder och parlamentsledamöter i Storbritannien som stödjer Glass-Steagall har blivit lång.

Nu när Sanford Weill, tidigare VD för den jättelika amerikanska blandbanken Citigroup och en av nyckelpersonerna i kampanjen för att bekämpa och avskaffa Glass-Steagall i USA 1999, har erkänt att hela avskaffandet av Glass-Steagall var ett misstag, har en del av den amerikanska eliten också bytt sida över en helg. På en och samma dag den 26 juli publicerade New York Times och Los Angeles Times ledare som erkände att de hade haft fel i sitt stöd för den misslyckade regeringspolitiken och i sitt motstånd mot Glass-Steagall.

Liborskandalen, där brittiska banker avslöjades ha manipulerat de globala räntemarknaderna och den brittiska centralbanken liksom den amerikanske finansministern Geithner avslöjades ha känt till denna manipulation sedan 2008 men inte gjort något åt den, blev droppen för många, och en ursäkt för andra, som hoppade från den sjunkande finansiella Titanic.

Historiens ironi utspelar sig ännu en gång. Massor av impotenta konspirationsteorier sprids om varför en viktig del av den brittiska och amerikanska eliten byter sida just nu! Denna elit har varit också LaRoucherörelsens politiska motståndare och många av dem även farliga fiender. Så varför tycker LaRoucherörelsen att vad de gör nu är rätt?

Svaret är enkelt om man har gjort sin historiska hemläxa. Dessa grupper tillhör ett gammalt imperium som försöker överleva krisen och inte vill begå självmord tillsammans med sitt finanssystem. För 62 år sedan kom hela det brittiska imperiet, personifierat av Winston Churchill, krypande till sin fiende Franklin Roosevelt, och bad honom på sina bara knän att rädda dem från samma Adolf Hitler som de tidigare stött, men som nu hotade deras imperium. London och Wall Street hade finansierat både Hitlera maktövertagande (t.ex. med pengar från George W. Bushs farfars bank Brown Brothers Harriman till det tyska nazistpartiet) och en planerad militärkupp mot Roosevelt 1934 genom American Liberty League. Roosevelt gick med på att hjälpa britterna och rädda världen från nazismen och fascismen, men på ett villkor, att det brittiska imperiet och de andra europeiska kolonialimperierna skulle avskaffas och att Afrikas och Asiens nationer skulle bli självständiga fria nationer.

Mycket lyckades Roosevelt åstadkomma före och under kriget, men det brittiska imperiet försvann inte. Roosevelt dog innan kriget var slut och president Truman med sina sympatier för imperiesystemet tog över i USA.

Efterkrigsgenerationen tillät det genom sin feghet och egoism. Roosevelts ideal begravdes under den nya förortskulturen och kulturrevolutionen som drevs igenom av den nihilistiska Kongressen för kulturell frihet med stöd från den brittiska och den korrumperade amerikanska underrättelsestjänten.

Någon kanske frågar: Hur kan vi förhindra att imperiets elit tar över igen, om vi räddar dem en gång till?

Svaret är: Först och främst räddar vi nationerna genom denna lagstiftning, sedan ska vi sluta vara fega och impotenta! När vi lyckas få våra politiker att genomföra den lagstiftning som krävs för att dela bankerna och rädda världen från spelskulderna som stryper mänskligheten, och sedan när vi börjar skapa nationella krediter för nationella och internationella gemensamma projekt för infrastruktur, industri, jordbruk och vetenskap, då måste vi vakta våra politiker och ledare som pitbullterrier. Den enda garantin för frihet och demokrati är att medborgarna vakar över sina rättigheter och kommande generationernas intressen och drömmar.

LaRoucherörelsen har gjort en särskild mobilisering i Washington de senaste veckorna för att förmå kongressen att lagstifta om Glass-Steagall innan den stänger för sommarsemester den 1 augusti. Marcy Kapturs motion HR 1489 om att återinföra Glass-Steagall stöds nu av 78 ledamöter av representanthuset. Det finns ingen anledning att vänta på mer stöd. Dessutom bör det demokratiska partiet hitta ett alternativ till Obama inför det kommande presidentvalet före konventet som hålls den 3-6 september.

I Tyskland har finansministern Wolfgang Schäuble öppnat för att kunna stödja Glass-Steagall med en delning av "universalbankerna". Schäuble, som gjorde detta i Die Welt den 29 juli, har varit en av dem som motsatt sig denna idé och ivrigt kämpat för att rädda euron. Dagen därefter publicerade en av de största tyska publikationerna, Der Spiegel, en ledare till stöd för bankdelning.

Här i Sverige har våra politiker inga höga hästar längre att kliva ner från, utan bör komma tillbaka från sina semestrar för att göra sina förpliktelser för att skydda den svenska nationen. Innan de gick på semester i juni, diskuterade de bankdelningslagen Glass-Steagall i Riksdagen, men utan att komma till en majoritet för förslaget som stöddes av både Vänsterpartiet och Miljöpartiet. Om t.o.m. ledande bankirer i London och på Wall Street kunnat ändra sig 180 grader, har de andra partierna ingen ursäkt att inte göra det!

En annan plan där finalen utspelar sig är på den globala strategiska arenan. I Syrien utkämpas nu en internationell strid, inte mellan olika syriska grupper, utan mellan dem som tillhör imperiet, och dem som försvarar mänskligheten och principerna för en civiliserad existens genom försvaret av principen nationell suveränitet och självbestämmande.

Obama-administrationen, Storbritannien och deras allierade i Mellanöstern Saudiarabien, Qatar och Turkiet, stödjer öppet tusentals utländska terrorister i Syrien med vapen, kommunikationsmedel och pengar. Målet är inte demokrati och frihet för det syriska folket, utan en fortsättning på regimförändringspolitiken och avskaffandet av nationell suveränitet i namn av "humanitärt ingripande". Ryssland och Kina har motsatt sig denna politik, liksom toppskiktet av den amerikanska militären, som vet att den kommer att leda till större regionala krig med Iran och Pakistan och till slut ett globalt krig mot Ryssland och Kina - alltså ett världskrig!

Sambandet mellan krigspolitiken och kollapsen av finanssystemet är tydligt, eftersom de krafter som vill hålla liv i sitt bankrutta finanssystem nu inte har något annat alternativ än krig för att kuva andra nationer och tvinga dem att betala för den globala kasinoekonomin. Å andra sidan, eftersom en ordnad omorganisering av bank- och finanssystemet endast kan ske genom fullständigt suveräna och självständiga nationella parlament och regeringar och genom avtal mellan nationalstater, så måste principen nationell suveränitet upphävas. I Europa gör man det genom flytten av det ekonomiska självbestämmandet till övernationella organ som EU, ECB och EU-kommissionen, som är styrda av privata bank- och ekonomiska intressen. I andra delar av världen gör man det genom IMF och Världsbanken, eller genom direkt militärt ingripande.

Denna idiotiska krigspolitik måste upphöra och fredliga medel för att lösa krisen i Syrien, som till exempel FN:s sändebud Kofi Annan och hans plan, måste stödjas. Sveriges regering och massmedia måste sluta med krigshetsen och stödja Kofi Annans fredsplan som den nya FN-medlaren Lakhdar Brahimi fortsätter arbetet med.

Ditt ansvar mot dig själv, kommande generationer, mänskligheten och landet är att se till att stödet till dessa idéer ökar i landet, och att ditt stöd till LaRoucherörelsen intensifieras.

--------------------------------------------------