Världskrigshökarna slår tillbaka

Kraven, från ledande bankirer i Storbritannien, USA och Europa på att införa bankdelningslagen Glass-Steagall, är en dramatisk vändning i världspolitiken som är omöjlig att förstå för den som enbart ser det som en fråga om ekonomisk politik. Klarhet i om man skall ta det på allvar eller bortse från det som en skenmanöver från den brittiska imperieeliten, kan enbart uppnås om man analyserar frågan i sammanhanget av de globala maktförhållandena, inklusive de militära.

Lyndon LaRouche har pekat på att de delar av de brittiska imperiets bankirer, som nu tagit ställning på allvar för Glass-Steagall, anser att Londons spekulanter har gått för långt och äventyrar imperiets existens. Hittills har spekulanterna bara rusat på med sin globaliserade plundring och lagt under sig allt större delar av världen att parasitera på. Bankernas politik är att med hjälp av Tony Blairs doktrin om "rätten" till humanitära interventioner hota världen med krig efter krig och tvinga världen till underkastelse.

Det som enligt LaRouche har fått vissa brittiska bankirer att få kalla fötter, är Rysslands och Kinas vägran att kapitulera om Syrien. Det betyder att en kärnvapenutpressning mot ryssarna inte kommer att fungera, eftersom ryssarna inte kapitulerar likt de gjorde i Kubakrisen och börjar betala Västvärldens bankkris. Brittiska bankirer är villiga att låta miljarder människor drivas till fattigdom, men en del av dem är inte så galna att de vill ha ett förödande kärnvapenkrig. Britterna har svängt förr. När hela det brittiska etablissemanget stödde Hitler, insåg en del av dem att Hitler skulle kunna få för mycket makt och hota imperiet. Då avsattes den nazistvänlige kungen Edvard VIII. Churchill blev sedan premiärminister och vände sig till USA för att få hjälp.

LaRouche identifierar den gruppering i Storbritannien som idag kräver Glass-Steagall, som en ny Churchill-fraktion som hellre tar en ordnad skuldnedskrivning av City of Londons skuldbubblor eftersom kärnvapenkrigshotet står i vägen för fortsatt globalisering. De är fortfarande för imperiet, men likt Churchill, väljer de ett rationellt alternativ. De är därför enligt LaRouche en mycket viktig faktor som måste stödjas och utnyttjas för att omedelbart införa Glass-Steagall och svänga världen bort från ett katastrofalt sammanbrott och världskrig.

Världskrigsupptrappningen inför augusti

Den upptrappning av världskrigshotet som skett i slutet av juli beror på att världskrighökarna slår tillbaka. Detta är just så en högt uppsatt amerikansk underrättelseofficer såg på saken i en diskussion med EIR:s Jeff Steinberg. Officeren varnade för att ironiskt nog har stödet för Glass-Steagall från en mäktig fraktion i Londons City ökat hotet om ett allmänt krig inom kort, eftersom hotet ökar för krigsprovokationer från motståndarfraktionerna i både Storbritannien och USA.

Med tre mycket allvarliga krigsprovokationer samma dag den 18 juli slog världskrigshökarna tillbaka. Två terrordåd i Kazan inne i själva Ryssland, ett inne i säkerhetshuvudkvarteret Damaskus och ett mot en grupp israeliska turister i Bulgarien samt en väststödd storoffensiv av "syriska rebeller" mot Damaskus och Aleppo.
Terrordådet i Bulgarien användes omedelbart och utan något som helst bevis av den israeliske premiärministern Benjamin Netanyahu och hans försvarsminister Ehud Barak för att peka finger mot Iran och dess allierade i Libanon Hezbollah. Båda lovade också att Israel skulle slå tillbaka, vilket gör att även konflikten med Iran snabbt kan bli utlösare för kärnvapenkrig. Chefen för USA:s centralkommando (CENTCOM) general James Mattis har varnat sin regering i början av juli för att det under perioden fram till mitten av september finns en stor sannolikhet för en israelisk militärattack mot Iran - en varning som LaRouche håller med om. Netanyahu lovade president Obama i mars i år att Israel skulle samordna varje militär aktion med USA och inte attackera Iran före USA:s val i november. Nu finns oro i USA för att Netanyahu skall bryta det löftet och genomföra attacken i redan i slutet på sommaren.

Netanyahu har hittills blockerats från att beordra en sådan attack av en stark antikrigsfraktion i israeliska försvaret och underrättelsetjänsterna, som har stöd av de amerikanska försvarsstabscheferna, som är ännu mer beslutsamma att förhindra ett ytterligare krig mot den muslimska världen.

Den respekterade israeliske kolumnisten Amir Oren varnade, i tidningen Haaretz dagen efter terrordåden, för att ömsesidiga vedergällningar från Israel respektive Hezbollah och Iran snabbt skulle kunna leda till en fullskalig israelisk attack mot Iran.

Den troligaste utlösaren för världskriget är just nu ändå världskrigshökarnas kampanj för "regimförändring" i Syrien där USA och Ryssland också står på tydlig konfrontationskurs. Som Rysslands företrädare, med utrikesminister Lavrov och president Putin i spetsen, om och om igen gjort klart, är de västliga makterna USA, Storbritannien och Frankrike tillsammans med Turkiet, Saudiarabien och Qatar fast beslutna att störta president Assads regering i Syrien. Dessa har skrivit under Kofi Annans fredsplan och lovat verka för ett omedelbart vapenstillestånd i Syrien. Trots det har de rört ett finger för att stödja detta, utan ökat sitt finansiella stöd och vapenlagning till de s.k. "syriska rebellerna" för att med ett inbördeskrig sabotera Kofi Annans fredsplan. Oviljan att ens förhandla visades än en gång när Vita huset inte med ett ord fördömde terrorbombningen mot den syriska statsledningen.

I en diskussion med sina medarbetare den 19 juli sa LaRouche:
- Inget fördömande. Det är vad frågan handlar om, vad som är problemet: Obama! Detta är verkligt vansinne, bestialiskt vansinne. Man snackar om kärnvapenkrig, och de leker med säkringarna!

- Vad gäller Storbritannien, till exempel, fortsatte LaRouche lite senare, finns den brittiska tendensen att satsa på Glass-Steagall, men vi har också den brittiska sorten som vill ha krig. Det är de som försöker rädda eurosystemet och de är nära att få igång kriget. Idéen är, att om man kan starta ett krig, så kan man få folk att hålla tyst. Men det kan bli slutet på mänskligheten - och det kan avgöra allt.

- Det avgörande är att vi har två olika saker. Vi har dem som är tydliga om Glass-Steagall, det är det ena. Och det är en mycket viktig sak, det är inte en sidofråga.

- Och å den andra sidan har vi dem som säger: 'Vi skall ha krig! Vi bryr oss inte ett dugg!' Det finns bara inte någon armé eller någon militärledning som inte vet vad som står på spel, som inte begriper att det handlar om en av två saker: Antingen försöker de bluffa, eftersom de underblåser bluffspelet. Eller så är de tokiga, kliniskt sinnessjuka. Därför att ingen som vill starta ett kärnvapenkrig är kliniskt frisk. Det är uppenbart.

---