Varför ska jag rösta på EAP? – Askary svarar

EAP:s partiledare Hussein Askary svarar på en fråga som kom in via e-post.

Hej EAP!

Det är nu första året som jag får rösta till EU-parlamentet och är väldigt osäker på vad jag ska rösta på.

Har tittat lite på ert parti och blev lite nyfiken på vad det är för politik ni för men förstod inte riktigt den informationen som jag fick på internet. Det är därför jag nu skriver detta mejl.

Undrar lite över vad det är för frågor som är extra viktiga för just ert parti och varför ni anser att just dessa är viktiga?

Hur ni vill åstadkomma de förändringar som ni vill göra t.ex. reformer, skattepolitik - fördelningspolitik, öka makten för EU att fatta fler beslut på fler områden, minska EU:s makt eller öka nationernas makt?

Vilken grupp inom parlamentet tillhör ni? Hur ser den gruppens inflytande ut?

Vore bra om ni kunde svara så fort som möjligt!

Tack på förhand

Hej!

Tack för att du tog kontakt och ställde frågorna. Jag skall försöka svara så kort som möjligt, fast de riktiga svaren tar tid och arbete för din del att komma åt.

Den här rörelsen byggdes i slutet av 1960-talet och början av 1970-talet baserad på den unika prognosen som Lyndon LaRouche gjorde angående kollapsen av det dåvarande finans- och valutasystemet. När kollapsen skedde i augusti 1971 (när USA:s president Nixon lämnade Bretton Woods-systemets fasta växelkurs och guldreservbaserade koppling till dollarn) blev LaRouche plötsligt en världssensation, speciellt bland ungdomar på amerikanska universitet. Hur lyckades han med den prognosen, som han gjorde med tidigare prognoser om USA:s ekonomi? Svaret, som är en helt annan idé om ekonomi, som LaRouche kallar fysisk ekonomi, blev en ny vetenskaplig, politisk och social metod för att organisera en politisk rörelse och hela samhället. Internationellt blev LaRouche känd eftersom han redan då förespråkade behovet av en ny rättvis världsekonomisk ordning. Han påpekade att USA:s och Europas politik (åtstramning för att spara pengar i kristider!) kommer att strypa hela världens ekonomi och skapa svält och epedimier i utvecklingsländerna. LaRouche menade att en ny ordning skulle göra det möjligt att industrialisera hela Afrika, Asien, och Sydamerika. En idé han kom med i den perioden var Oasplanen, att göra öknarna i Mellanöstern gröna genom avsaltning av havsvatten och göra det till grund för fred mellan Israel och Arabländerna. Han reste till Mellanöstern då och lyckades nästan att starta en fredsprocess 1974. Men makthavare i USA och britterna ville stoppa hans arbete för att det skulle motarbeta deras intressen för att plundra råvarorna i detta område och utnyttja konflikten för deras geopolitiska spel mot Öst i kalla krigets namn.

För att vara bra på "fysisk ekonomi" menade LaRouche att alla i rörelsen och andra ekonomer bör kunna vetenskapens historia (epistemologi: hur människan genom historien bygger metoder för att upptäcka universums fysikaliska principer eller så kallade lagar, även om de inte går att känna med sinnerna). Det inkluderar geometri, astronomi och annan så kallad naturvetenskap, plus intressant nog klassisk musik och poesi. Hur skulle människor annars förmedla sina idéer och upptäckter till andra människor både i dag och i framtiden?

Så ekonomi handlar inte om pengar. Det handlar om människans kreativitet där hon använder sig av alla möjliga upptäckter och uppfinningar för att förvandla, förvalta och förädla naturen runt sig (t.ex. att bygga infrastruktur) och på så sätt förbättra människans levnadsvillkor både i kvalitet och antalet människor som kan försörjas. Det är avsaknaden av denna idé om ekonomi bland ekonomer, politiker och vanliga människor som har skapat den krisen vi upplever i dag.

Det finns krafter som har motarbetat människans utveckling och de är faktiskt samma krafter i finansvärlden i London och New York och andra håll som menar att teknisk, industriell och vetenskaplig utveckling i världen är skadlig för naturen och deras maktställning över andra människor. Därför skapade de både rasbiologi (Sveriges och Englands bidrag till nazismens "vetenskapliga" utveckling) och senare miljörörelser för att övertyga människor att det vore bättre att vara fattig och okunnig och att vi inte ökar i antal, speciellt i Afrika och Asien.

I dag kan vi förändra det, som du kanske läste på vår hemsida. Vi kan ha ett nytt finanssystem, där statliga krediter (så kallade pengar och andra finansmedel) kan skapas för att bygga infrastruktur (tågsystem, vattenprojekt, energi och kärnkraft, vägar, broar, bostäder, nya vetenskapliga projekt i rymdteknik och biologi, t.ex. nya satsningar på sjukvård och utbildning osv) både i i-länderna och u-länderna.

Detta är vårt huvudfokus i dag: att skapa en ny världsekonomisk ordning, ett Nytt Bretton Woods-system. Det skall fungera i samarbete mellan fria och suveräna nationer, inte genom ett övernationellt organ som IMF, Världsbanken eller FN. FN skall vara ett forum för diskussioner om denna typ av idéer, inte ett verktyg för att tvinga sina beslut på svagare nationer.

Vi vill åstadkomma förändring genom att skapa en rörelse bland medborgarna och även politiska ledare som är villiga att samarbeta, som vi just nu gör med kongressfolk och valda politiker i delstaterna i USA, en rörelse som förstår de ovannämnda idéerna.

Vi samarbetar inte med en speciell grupp i parlamentet, utan har diskussioner med individer från alla olika partier.

Vi är mot EU i princip och mot övernationella imperier. Vi är för ett starkt ekonomiskt samarbete mellan europeiska nationer, men var och en som en självständing stat. Nationell suveränitet, som betyder att ett folk bestämmer sin egen politik inom sina gränser, är en principfråga för oss.

Hoppas mina svar ger mer förklaring till vilka och vad vi är! Du kan gärna kasta bollen tillbaka om något inte är så tydligt. I bästa fall du kan träffa och ha en direkt diskussion med oss om du bor i Stockholm eller i närheten.

Om du kan engelska, skulle jag råda dig att titta på internetkonferensen som LaRouche hade den 28 april, där kommer du att hitta många bättre svar. Länken är:

http://www.larouchepac.com/webcasts/20090428.html

Hälsningar,
Hussein Askary
ordf. LaRoucherörelsen i Sverige - EAP
larouche.se

_________________________________________

Läs mer på kampanjsidan för EU-valet: larouche.se/eu2009