Varför Obama måste avsättas

President Barack Obamas beslut att skära ned och förstöra det amerikanska rymdprogrammet - NASA ända ned till roten (se video), ovanpå den Hitler-lika sjukvårdsreformen och det i övrigt allmänt destruktiva innehållet i Obamas alla andra huvudståndpunkter, är ett steg för mycket att tåla. Det finns inte längre plats på denna planeten för USA och en President Obama på samma plats.

Frågan om Obamas avgång, antingen frivilligt eller genom ett riksrättsförfarande, är nu en överlevnadsfråga för både vår republik och för planetens välfärd i allmänhet.

Alltsedan vår republik grundades, har vår överlevnad varit beroende av vågor av vetenskapsdrivna och besläktade ökningar av arbetskraftens produktivitet, per capita och per kvadratkilometer av vårt territorium. Nu, i synnerhet efter den förre presidenten Bushs styre och nu under Obama, har de faktiska hjälpmedlen för vetenskap och teknik, genom vilka vår republik har blomstrat, förstörts steg för steg för steg. Våra industrier är borta. Tryggheten för vår matförsörjning har underminerats och nu skall vår sista bastion för att skapa teknologisk utveckling, rymdprogrammet, också förintas.

Tiden har helt enkelt kommit när president Obama måste avgå, antingen av egen vilja eller vår. Intentionen i vår Federala konstitution kräver detta.