Varför kollapsar allt i Sverige? (När ni är så bra)

Här är flygbladet som EAP delade ut i Almedalen i Visby på Gotland till dem som gör anspråk på att styra vårt land:

Tryck fram flygbladet som pdf

Välkommen till Almedalsveckan! Grattis, du är tydligen så bra att du är, eller kan bli, en del av den svenska politiska eliten!

Problemet är bara att denna elit stinker. Folket vänder sig bort från den med avsky och förakt. I EU-länderna var det sammanlagt bortåt tre fjärdedelar av väljarna som proteströstade vilt eller valskolkade. Majoriteten av världens folk struntar också fullständigt i den politik som USA, EU och Sverige nu följer. Istället gör Kina, Ryssland och Indien gigantiska ekonomiska samarbetsavtal med varandra och grannländer och bygger ett eget finanssystem. De lyssnar inte längre på den Västelit som har så mycket blod på sina händer.

Den blodtörstiga terroriströrelsen ISIS som nu härjar i Irak har byggts upp med Västvärldens och Sveriges stöd, för att göra precis samma gräsligheter i Syrien under flera år. Innan dess krigade Nato och Sverige mot Libyen med Al Qaida som fotsoldater. Efter att dessa världens värsta terrorister givits makten och vapen i Libyen reste de till Syrien där Väst igen använde Al Qaida och dess utbrytarorganisation ISIS istället för egna soldater.

I Storbritannien har ledande journalister, som Simon Heffner i Daily Mail, pekat ut Tony Blair som krigsförbrytare för den katastrof som nu utspelar sig i Irak. Engelska parlamentet inledde den 17 juni en riksrättsprocess mot Tony Blair för krigsförbrytelser. Obamas presidentskap har länge ifrågasatts för hans kriminella stöd till Al Qaidas terrorister i Libyen. Nu har en medarbetare till USA:s förre utrikesminister Hillary Clinton i boken Blood Feud just avslöjat att Obama personligen beordrade sin utrikesminister att ljuga om detta sedan den amerikanske ambassadören Stevens mördats av terroristerna i Benghazi i Libyen den 11 september 2012.

Ett riksrättsförfarande kan inledas i USA mot Obama. Han är personligen utpekad som skyldig till detta ytterligare brott mot konstitutionen. Den 26.6 fällde också en enhällig Högsta domstol Obama för att ha kört över Kongressen i ett utnämningsärende.

Till elitens brottsregister hör dess direkta medverkan till för att mordiska nazister togs in i Ukrainas regering att styra säkerhetsapparat och polis. Carl Bildt och Urban Ahlin för här krigsförbrytaren Tony Blairs regimförändringspolitik mot länder som inte vill underkasta sig. Om inte denna brittiska aggressionspolitik stoppas kommer den leda till ett nytt världskrig.

Frågan om krig och fred handlar i grunden om ekonomi. Nu gäller det Argentina, vars folks överlevnad hotas av några av världens värsta finansbolag. Den 16 juni fastslog den amerikanska Högsta domstolen att Argentina måste betala vad dessa s.k. gamfonder kräver. USA försöker tvinga Argentina att underkasta sig Wall Streets villkor och upphäver Argentinas rätt att omförhandla sina lån och försvara sin befolknings och sin nations överlevnad. Den svenska skrivbordsfascismens politik är att slaviskt följa Internationella valutafondens politik att sätta pengarna före människorna. Nu får vi se om Sverige också stöder det amerikanska beslutet att börja beslagta argentinska utländska tillgångar och betalningar och därmed helt blockera argentinsk internationell handel och kapitalmarknad.

Detta är den tredje väg som den svenska eliten tyckte var så bra när Tony Blair lanserade den med sitt New Labour: Släpp fram marknaden, minska statligt inflytande och ställ om från produktiv industri till finansindustri. Den har gjort de fyra svenska storbankernas och deras internationella derivataffärers överlevnad till den främsta prioriteringen för svenska statsbudgeten. Denna järnhårda princip uttalas dock mycket sällan offentligt. Följden syns i alla fall tydligt i mantrat om ytterligare åtstramning för varje liten fjuttreform och att Sverige befinner sig i en samtidig kollaps av infrastruktur, skola, vård, omsorg, försvar, samhällsfunktioner och ungdomens framtid.

Ska Sverige överleva denna kris krävs att riktiga ledare kliver ut ur det stinkande slakthuset.

Vi föreslår ett samarbete i linje med förslagen på nästa sida!

Sidan 2:

Ta fram visionerna för Världens och Sveriges utveckling

Lyft världen till en ny teknologisk plattform av infrastruktur, stadsbyggnad och utveckling av landsbygden, öknarna, Arktis, haven och rymden. Ta fram fusionsenergin som en ny energikälla med avgörande högre energitäthet och därmed produktivitet för att snabba på detta mänskliga lyft ur fattigdom, svält och elände. Dvs. acceptera inte människans underordnande av naturens krafter utan öka de kognitiva förutsättningarna för att människan ska kontrollera dessa krafter.

Delta i världshistoriens största fredsprojekt

Kina, Ryssland, Indien och deras grannländer och allierade har dragit igång en gigantisk utveckling av det internationella samarbetet genom de nya sidenvägarna och världslandbroarna för att med moderna järnvägar och annan infrastruktur knyta ihop Asien med Europa, Afrika och Amerika.

Återgå till en satsning på högproduktiva jobb

Använd Franklin Roosevelts ekonomiska politik för att stoppa fascismen. Denna beprövade politik lyfte USA ur 1930-talets Depression, och under efterkrigstiden även Sverige under ledning av Gunnar Sträng, i en bana av snabb utveckling av högproduktiv sysselsättning för att höja den allmänna levnadsstandarden.

Återskapa ett finanssystem för att främja den mänskliga utvecklingen

Använd riktade riksbankskrediter och en styr upp bankernas kreditgivning för att skapa produktivt arbete. Riksbankskrediter innebär att staten kan skapa sin egen investeringskredit och med lågräntelån sätta igång infrastrukturprojekt, reparationer och andra investeringar tillräckligt för att alla arbetslösa och andra ska kunna arbeta allt produktivare. I motsats till dagens massiva sedeltryckning som inflaterar värdepapperspriserna och hotar utlösa en hyperinflationsbomb, innebär produktiva krediter värdesäkring och minskad inflation genom att produktionskostnader sänks. För Sverige möjliggör riktade krediter t.ex. en omedelbar byggstart för ett landsomfattande magnettågsnät, som lyfter landets transportsystem till klassen 500 km/tim utan att störa den pågående trafiken på de överfulla järnvägarna. Det löser bl.a. storstädernas bostadsbrist med minimala pendlingstider till omgivande städer.

Rädda samhället från finanskollapsen med bankdelning

Dra tillbaka svenska samhällets obegränsade garanti till de fyra storbankerna och deras internationella derivathandel. Tillåt inte bankerna använda det nya EU-direktivet de trumfat igenom i vinter att, som på Cypern förra året, täcka sina förluster med sina kundföretags bankkonton. Endast med bankdelning kan man skydda företagens och privatpersoners bankkonton, betalningssystemet, bankomaterna, handels- och företagskrediterna. Låt finanssystemets kasino ta sina egna förluster, så att de inte hamnar på statens konto och samhället går under.

Med bankdelningen kan bankerna åter göras till banker för företags och människors utveckling, i stället för att konkurrera med ATG och Svenska spel.

___________________________________________________

Välkommen att ta del av arbetet och diskussionerna på det 30-årsjubilerande Schillerinstitutets konferens i New York den 15 juni under ledning av  Helga Zepp-LaRouche

”Dags att skapa en värld utan krig”

Lyssna på talare som fd amerikanske justitieministern Ramsey Clark, kongressledamöterna Walter Jones och Andrea Boland, IAM:s fackförbundsledare Tom Buffenberger, ryske ministern Sergej Glazyev, ukrainske partiledaren Natalia Vitrenko, fd ministern i Sydkorea Sunbin Yim, den kinesiske översten Bao, fredaktivisten och förre CIA-mannen Ray McGovern, författarinnan och  bankkritikern Nomi Prins m.fl.

Se dem på:
newparadigm.schillerinstitute.org