PAMFLETT: NEJ TILL NATO! BRIKS – en väg ur kaoset

(pdf)

Ledare

* BRIKS – en väg ur kaoset
Av Kjell Lundqvist

BRIKS

* En varning till amerikanerna
Av Helga Zepp-LaRouche

* BRIKS-länderna skapar ny världsordning
Av Hussein Askary

* BRIKS-dynamikens nya gigantiska utvecklingsprojekt

NEJ TILL NATO

* Sverige måste överge Natosamarbetet:
Kommer svenskarna luras in i ett världskrig?

Av Ulf Sandmark

* Värnpliktsförsvar – det sunda alternativet
Av Kjell Lundqvist

* Nato spelar högt med en ny Kubakris
Av Helga Zepp-LaRouche

* Vad gör Sverige i Syrien egentligen?
Av Ulf Sandmark

Rösta på EAP

* Varför rösta på Europeiska arbetarpartiet?
Av Elias Dottemar

* Ingen promenadseger
Av Elias Dottemar

Baksidan

* Ekonomisk krigföring är inte vägen till fred

* LaRouchePAC.com: 9/11 and TortureHjälp till med spridningen av denna valpamflett.
Kontakta LaRoucherörelsen i Sverige - EAP.

adress: Box 6057, 129 06 Hägersten
e-post: eap@eap.nu
tel: 08-98 30 10

Sätt gärna in ett bidrag för att hjälpa till med finansieringen.
Plusgirokontonummer: 341559-3