Vad ÄR Wikipedia?

Jag tycker att en av den öppna samarbetsmodellens stora styrkor är den snabba och kraftfulla tillintetgörelsen av ohållbara konspirationsteorier. Det är ganska lätt att se en pseudo-dokumentär som "Loose Change" och tycka att den är överväldigande, ända tills man backar tillbaka och gör sin hemläxa med hjälp av sajter som Wikipedia.

--Jimbo Wales,1 02:48, 7 July 2006 (UTC); från sidan "9/11 conspiracy theories" på campaigns.wikia

Enligt den egna sidan "Vad Wikipedia inte är" är Wikipedia INGEN samling av originalidéer (WP:NOT#OTHOUGHT).2 Det är INGEN demokrati (WP:NOT#DEMOCRACY). Det är INTE en samling för allt världens vetande (WP:NOT#INFO, WP:NOT#NEWS), men samtidigt är det, trots allt, INTE censurerat (WP:NOT#CENSORED). Vad är då Wikipedia och hur kan en sådan formlös "samarbetsmodell" så kraftfullt och snabbt tillintetgöra "konspirationsteorier"?

Du tror väl inte på konspirationsteorier, ELLER?

I en värld där "konspirationsteorier" avfärdas, är man inte tillåten att bestämma orsaken till något alls. Allt man kan göra är att komma fram till någon lämplig godtycklig konsensus, genom att underkasta sig manipulation och övertalning. För att garantera "snabb och kraftfull tillintetgörelse" av konspirationsteorier skapades Wikipedia. Wikipedia är helt enkelt en konspiration av anonyma redaktörer som skapar och förändrar Wikipedia-artiklar. Underlättade nazisterna riksdagshusbranden för att konsolidera Hitlers diktatur? Om man läser sidan om "Riksdagshusbranden" på Wikipedia (i dess nuvarande form), fås man att tro att det var kommunisterna som utförde det.

Men råder det verkligen konsensus mot konspirationsteorier?

I syfte att skapa denna konsensus, eller bryta den när det "behövs", har Jimmy Wales organiserat Wikipedia till att vara ett lösligt och kraftlöst organ. Som Wales beskrev det, är hans förhållande till Wikipedia analogt med den brittiska drottningens förhållande till sitt parlament. Wikipedias första steg mot att uppnå konsensus involverar en medlingskommitté, Mediation Committee (MedCom), ett organ som skapades av Wales år 2004 för att lösa "tvister". Wales har sista ordet om vem som får bli medlem. När MedCom misslyckas med att neutralisera dissidenter, hänvisas de till Arbitration Committee (ArbCom),3 som fattar bindande beslut. (Naturligtvis reserveras Wales rätten till exekutiv benådning i alla fall.)

ArbCom ser till att WP:NPOV (neutral-point-of-view, neutral synvinkel) aldrig kränks. Om de misslyckas har Jimmy Wales sista ordet och han har även makten att när som helst upplösa ArbCom. För att säkerställa att Wikipedia inte urartar till en anarki, skapade Jimbo WP:NOT#ANARCHY. Som jag ska visa nedan, gör dessa regler inget annat än att undanskymma det faktum att Jimbo alltid har sista ordet - inte "användaren" eller "gemenskapen".

På sidan Wikipedia:Elections står det till och med explicit att Wikipedia avråder från röstning och föredrar beslut genom konsensus. Även om de i fallet ArbCom höll "val", var dessa endast "förslag" till Jimbo om vilka de tyckte att han borde välja, avskeda eller behålla för ArbCom. Han har sista ordet - alltid! (WP:CONEXCEPT, "consensus exceptions", undantag från konsensus.)

Och ArbComs policy är i sig inte baserad på någon sorts princip, förutom den som "kan justeras efterhand som kommittén får ökad erfarenhet och lär sig bättre sätt att göra saker på." Denna policy vad gäller policyn kan, enligt vad Wales antytt, inte förändras av "gemenskapen".

Så, vad ÄR Wikipedia?!!

Det har visat sig att orsaken till att Wikipedia stinker så oerhört, är att deras lojala wikipedianer4 dyrkar en man, Jimbo Wales, som följer i Ayn Rands fotspår! Wales inspirerades att döpa sin stackars dotter efter en figur i Ayn Rands urusla roman We the Living (på svenska: De levande). Än värre är att Wales' hela historia finns utspilld i dagligt babbel på alt.philosophy.objectivism, bit.listserv.politics och på andra håll, genom hela 1990-talet, då han gick igenom en religiös omvändelse till att bli den egodyrkande, Ayn Rand-försvarande anarkist som han fortfarande är idag. Detta tjänar som den mest smärtsamma dokumentationen av Wales' patetiskt medelmåttiga tillvaro. Och tänk: Wales' hemstad, Huntsville, Alabama, var hemvist åt de tyska raketforskare, vars vetenskapliga kunskaper förde Amerika in i Rymdåldern!

Innan han grundade Wikipedia, modererade och bidrog Wales med material till webbsidor tillägnade åt Ayn Rands doktrin om objektivism. När detta misslyckades, startade han något som inte var långt ifrån en Ayn Rand-roman, en portal för mjukporr, med namnet Bomis.com. Han flyttade till Kalifornien och grundade därefter Wikipedia med sin gode libertariankompis från USENET-grupperna, Larry Sanger. Genom att ta bort Ayn Rands namn, men samtidigt kräva att endast material som publicerats inifrån hennes helvetesvärld tolereras på Wikipedias sidor, lurades hundratals människor till att lovprisa Wikipedia för dess goda aspekter, som allihop faktiskt var oavsiktliga från Wales sida (och som folk hade pratat om att implementera sedan 1940-talet), samtidigt som man missade betydelsen av dess fel, såväl som dess mystiska allians med Google.

'La-Rou-che? Jag kollade upp honom på Google och läste om honom på Wikipedia...'

I augusti 2004 följde User:Herschelkrustofsky den givna proceduren och begärde skiljedom om en tvist som innefattade User:Adam_Carr, User:John_Kenney and User:Homey, tre personer som gett sig in i ett "redigeringskrig" med honom gällande Wikipedia:Lyndon LaRouche. Dessa användare vägrade delta i User:Herschelkrustofskys tidigare begäran om medling, genom MedCom, vilket är den procedur som wikipedianer uppmanas att följa.

Redigeringskrigen började till följd av det följande påståendet: "Den mest uttalade förespråkaren för det amerikanska systemets ekonomi på det tidiga 1900-talet var dr Sun Yat-sen. Idag är det den amerikanske politikern och ekonomen Lyndon LaRouche", vilket User:Herschelkrustofsky lagt till på Wikipedia:American System. User:Homey raderade detta påstående och tog bort redigeringar som gjorts på Wikipedia:Frankfurt School, som hänvisade till Lyndon LaRouche som den tredje stora skolan för kritik av Frankfurtskolan.

Ett försök att här sammanfatta förloppet av denna rättsliga strid skulle bli långt och meningslöst. Fallet kommer att bevaras online - såvida inte WP:OFFICE raderar det - på Wikipedia:Requests_for_arbitration/Lyndon_LaRouche och /Lyndon_LaRouche_2. Det är värt att notera att User:Adam_Carr är en politisk motståndare till Lyndon LaRouches rörelse i Australien. Resultatet av prövningen av LaRouche1-fallet ledde till en villkorlig dom och övervakning av User:Herschelkrustofsky.

Därefter, i fallet LaRouche2, som innefattade motstånd till User:Herschelkrustofsky från andra av LaRouches politiska fiender - Chip Berlin (User:cberlet) och den misstänkta Linda Mack (User:SlimVirgin) - beslutade ArbCom att User:Herschelkrustofsky brutit mot de villkor som skapats efter LaRouche1 och utfärdade en årslång avstängning från att redigera Wikipedia, vilket senare förlängdes till juli 2008.

Efter att ha fällt denna ödesmättade dom, utfärdade ArbCom de följande dekreten, med medföljande straff för framtida användare som bryter mot dem:

"Originalverk som härrör från LaRouche och hans rörelse kan avlägsnas från vilken Wikipedia-artikel som helst, förutom artikeln Wikipedia:Lyndon LaRouche och andra närbesläktade artiklar."

"Anhängare till LaRouche instrueras att inte lägga till refenser till honom direkt i artiklar, med undantag för där det är synnerligen relevant, och inte engagera sig i aktiviteter som kan uppfattas som 'reklam' för LaRouche."

I ljuset av detta utslag, går User:Will_Beback in och rederar material som inte bara har att göra med LaRouche, utan även med José Rizal, Friedrich List, Henry Carey, fördubblingen av kuben, Johannes Paulus II och Milton Friedmans och George Schultz' droglegaliseringspolitik.

SlimVirgin

Denna historia är tokig och uppbruten på så många nivåer, att det är ganska svårt att veta var man ens ska börja. Här har vi en utmärkt Wikipedia-administratör som gjorts till offer av galna konspirationsteoretiker, en privatperson som absolut inte har någon relation alls till de vilda historier som denna artikel kungör. Slashdot, you have been trolled.

--Jimmy Wales

I slutet av juli 2007 publicerad en professor i fysik och internationell människorätt, dr Ludwig de Braeckeleer, ett avslöjande om hur "underrättelsetjänster penetrerar" Wikipedia. Artikeln publicerades på den koreanska webbsajten OhMyNews och plockades snabbt upp av Slashdot och andra sajter.

Dr de Braeckeleer hade undersökt 1988 års incident med Pan Am flight 103, som blev känt som Lockerbiebombningen. Han skrev:

"I efterspelet till Lockerbiebombningen 1988, pekade misstankarna snabbt mot en palestinsk organisation baserad i Syrien - Popular Front for the Liberation of Palestine, General Command (PFLP-GC) - som lejts av Iran. Terroristgruppen hade skapats av en f.d. syrisk armékapten, Ahmed Jibril, som 1968 bröt sig ur PFLP."

"Jag hade från ett dokument som nyligen släppts från de amerikanska nationalarkiven fått reda på att Shin Bet, den israeliska säkerhetstjänsten, hade infiltrerat PFLP och hjälpt Entebbe-kaparna (israeliska kommandon som räddade gisslan i Uganda 1976), så jag ville veta mer om länken mellan PFLP och PFLP-GC. Jag ville också lära mig mer om de påståenden som fällts av David Colvin, förste sekreterare på den brittiska ambassaden i Paris, angående det bisarra samarbetet mellan PFLP och Shin Bet."

"Eftersom jag inte kunde hitta artikeln i vilken jag hade fått reda på påståendena, konsulterade jag artikeln om Entebbe-operationen på Wikipedia, där jag visste att artikeln noterats. Till min förvåning fann jag att alla referenser till det påstådda samarbetet mellan PFLP och Shin Bet hade undertryckts. Dessutom är det inte längre möjligt att redigera sidan."

Vid en närmare granskning av de Wikipedia-artiklar som relaterar till Lockerbie, identifierade de Braeckeleer SlimVirgin som redigerare av artiklar som relaterar till Pan Am 103, såväl som sådana som har att göra med ABC News-journalisten Pierre Salinger - en av de ursprungliga utredarna av Pan Am 103-incidenten, som vid den tiden arbetade från ABC News' Londonkontor. Salinger tjänstgjorde som Vita husets pressekreterare för presidenterna John F. Kennedy och Lyndon B. Johnson, som senator från Kalifornien och som kampanjchef för Robert Kennedys presidentkampanj 1968. Medan de undersökte incidenten med Pan Am 103 i London, anställde han och hans medarbetare, John Cooley, en ung Cambridge-student, Linda Mack.

John Cooley skrev senare, i ett inlägg till webbsidan Wikipedia Review, som undersöker misstänkt mäktiga Wikipedia-administratörer, som SlimVirgin:

"Han hävdade att hon förlorat en vän/älskare på [Pan Am] 103 och var så mån om att reda upp mysteriet. ABC News betalade för hennes resor och omkostnader såväl som lön....

"...Salinger kom att tro att [förnamn censurerat men känt för att vara Linda] arbetade för [namn på underrättelsetjänst censurerat men känt för att vara Storbritanniens MI5] och hade gjort det redan från början; utsedd att genuint undersöka Pan Am 103, men också att infiltrera och övervaka oss."

En webbplats på Cambridges universitet, som visar studenternas namn och e-postadresser, visade länken mellan Linda Mack och hennes förra e-postadress, slimvirgin1@cayahoo.com.

SlimVirgin är även känd för sina redigeringar av Lyndon LaRouche-relaterade wikipediasidor sedan 2004.

  1. Jimmy Donal "Jimbo" Wales identifieras på Wikipedia som chef för Wikia Inc., och styrelsemedlem och ordförande emeritus för Wikimedia Foundation.
  2. Denna sorts notation är officiellt "Wiki-speak".
  3. På svenska Wikipedia kallas detta för skiljedomskommittén eller "skilkom".
  4. En del kallar dem wikipedofiler, eftersom man här förminskar människans själ till ett barns nivå, för att senare kunna våldföra sig på den. --övers. anm.