USA-valet handlar om att stoppa blödningen

Lyndon LaRouche har gjort klart att det som valet i USA handlar om, är om vi kommer att hamna i ett nytt världskrig med kärnvapen eller ej. Med Obama i Vita huset är nya krig i Mellanöstern med flyganfall mot Irans kärnkraftsanläggningar ett faktum. Det är de flesta strategiska och militära kommentatorer i västvärlden mer eller mindre eniga om.

Det som de inte fattar är att detta krig egentligen inte handlar om Iran, utan om att kuva Ryssland och Kina. Dessa både stormakter och deras allierade skall tvingas rätta in sig i det brittisk-amerikanska imperiets nya världsordning, där varje rest av nationell suveränitet och självbestämmande, över både ekonomi och utrikespolitik, är utplånade. Ryssland och Kina har markerat att de inte tänker gå med på detta, både genom sitt agerande i FN:s säkerhetsråd angående Syrienkriget och genom tester av sin atomkrigsberedskap. Under Obama har USA, britterna och Nato flyttat fram sina militära positioner, i synnerhet sedan invasionen av Libyen förra året, med hjälp av sina nyfunna vänner, de islamistiska jihadisterna. Direkt därefter flyttades fokus mot Syrien och samma jihadistiska grupper flögs hastigt till Turkiet med hjälp av Natos vänner Saudiarabien och Qatar. Men då satte Ryssland och Kina ner foten i FN. Trots det fortsätter kriget med andra medel utan något slut på den religiösa blodspillan. Men det som kan välta kamelen är en attack mot Iran, som Israels premiärminister Benjamin Netan­yahu redan har lovat att göra, och som Obama har gjort klart att han kommer att stödja.

LaRouches krav på att Obama skall bort innebär inget stöd för Mitt Romney, som har minst lika stora krigsplaner och inga diplomatiska lösningar i sikte. Det som krävs är ett ledarskap och medborgarskap med idéer. Det är den rollen som LaRoucherörelsen spelar just nu i både USA och Europa.

Här hemma i Sverige och Europa fortsätter ekonomin att blöda, p.g.a. bankräddningspolitiken. Massor av fiktiva pengar pumpas in i ett bankrutt finanssystem, samtidigt som befolkningen och den reala ekonomin stryps med åtstramningar. Detta vansinne har gjort livet omöjligt för miljoner europeiska ungdomar och pensionärer. Ekonomins fysiska potential, i form av industrikapacitet, verktygsmaskintillverkning och utbildad arbetskraft, håller på att gå förlorad för alltid i vågen av nedläggningar och varsel, precis som vi förlorade den kärntekniska sektorn i den galna anti-kärnkraftspolitiken från 1980-talet till idag. "Experterna" säger att det är "lågkonjunktur" och den får man bara vänta ut, som om det vore en övernaturlig kraft som styr samhället. De "åtgärder" och "satsningar" som både regering och opposition föreslår är en droppe i havet. De föreslagna s.k. höghastighetsjärnvägarna Järna-Linköping och Mölndal-Bollebygd är ett plottrande som kommer att stå nationen dyrt. Att lägga ett nytt järnvägssystem ovanpå ett förfallande gammalt system är som att dra på sig ett par byxor genom att stoppa i huvudet först. Dessa förslag saknar vision och övergripande helhetssyn. Om Sverige skall ta sig ur transporturholkningen måste ett helt nytt system byggas från grunden. Detta kommer att visa sig mer effektivt, långvarigt och kostnadseffektivt, speciellt om vi satsar på framtidens teknik i form av magnetsvävartåg. Ett sådant projekt finansierat med kapitalbudgetmetoder utanför statens årliga budget, med lån från riksgälden med ingen eller låg ränta, kan få fart på Sveriges nu krisande bilindustri och dess underleverantörer igen. Tillsammans med byggandet av en miljon nya bostäder och nya kärnkraftverk kan Sverige skapa sin egen nya industriella revolution. Alla andra diskussioner riskerar att bli ett mycket farligt tidsfördriv.

Vi i Schillerinstitutet och LaRoucherörelsen vill därför samla alla som bryr sig om landet och världen till en dialog om idéerna som kan vara grunden för politisk aktion. Vi bjuder in dig till vår internationella konferens i Tyskland den sista helgen i november för att börja detta arbete. Läs Helga Zepp-LaRouches tal på Rhodos, på en konferens om en dialog mellan civilisationerna, som är underlaget för denna konferens!