Upprop till presidenterna Trump, Putin och Xi att omgående träffas för att dryfta krigshotet

Om världen ska kunna undgå en spiral av vedergällningar och svar på vedergällningar efter dödandet av den iranske generalmajoren Qassem Soleimani och den irakiske milisledaren Abu Mahdi al-Muhandis, måste USA:s, Rysslands och Kinas presidenter skyndsamt kalla till ett toppmöte för att dryfta den pågående krisen i Sydvästasien och hur den kan lösas.

För 75 år sedan stod USA, Ryssland och Kina enade i den globala kampen som besegrade fascismen, och i dag måste dessa presidenter agera gemensamt för att rädda freden.

I ett uttalande den 3 januari slog Schillerinstitutets internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche fast: "Det står klart att det hos de tre presidenterna, president Trump – som lovade att sätta punkt för de ändlösa krigen och redan har tagit flera steg i den riktningen – och presidenterna Putin och Xi, finns en intention och en kapacitet att överflygla krigsivrarnas manövrer och etablera ett samarbete på en högre nivå. Den potentialen är orsaken till kuppen – Rysslandsutredningen och nu riksrättsprocessen – som har iscensatts mot Trump. Tiden är nu kommen för dessa tre unika ledare att förverkliga den möjlighet som den historiska försynen har skänkt dem."

Krisen:

Den utlösande faktorn bakom alla världskrig och andra större krig under 1900-talet var det brittiska imperiets geopolitiska politik för permanent krigföring, som hetsade länder mot varandra för att de själva skulle kunna behålla sin makt som en global elit.

Ingenstans har effekterna av denna ondskefulla imperiepolitik att ställa nationer, folk, religioner och grupperingar mot varandra varit tydligare än i Mellanöstern, en politik som fastställdes i Sykes-Picot-avtalet mellan de brittiska och franska imperiemakterna under det första världskriget.

Lyndon LaRouche, kunnig i den historien, angav i ett tal som han höll för 15 år sedan det sammanhang i vilket vi kan förstå och agera på dagens krig:

"När vi ser på möjligheterna för den här regionen, Sydvästasien, så kommer den enda chansen inte att komma inifrån själva Sydvästasien. Vi kommer att göra, och måste göra vad vi kan för detta område, för att försöka stoppa blodsutgjutelsen, lidandet, för att förhindra ett krig. Men vi kommer inte att lyckas med det förrän vi förändrar historien, förändrar den värld som denna region är en del av."

Lösningen:

Därför uppmanar vi president Donald Trump att möta presidenterna Vladimir Putin och Xi Jinping för att inte bara avvärja det överhängande krigshotet i Sydvästasien, utan att göra det med bestående effekt genom att skapa ett nytt paradigm för världen - förändra världen, som LaRouche sa.

Ett sådant paradigm måste bygga på den Westfaliska fredens principer, som satte stopp för det trettioåriga kriget i Europa. De krigförande länderna bröt den onda cirkeln av vedergällning och hämnd och agerade för "den andres väl".

Ett sådant paradigm måste sätta stopp för geopolitik och imperialism, och införa en ny finansiell och strategisk arkitektur för världen, baserad på försvar av alla nationers suveränitet och kulturella integritet.

USA, Kina, Ryssland och andra länder som exempelvis Indien måste agera för att lägga fast en gemensam plan för hela regionens ekonomiska utveckling, präglad av den politik som Lyndon LaRouche och Helga Zepp-LaRouche lagt fram de senaste decennierna, och som nu fått liv genom Kinas Belt & Road Initiative.

Den politiken kommer att förverkliga LaRouches vision: "Det finns en lösning, en principiell lösning. Och lösningen är: Gör slut på detta förbaskade imperialistiska system! Och inse att vi, som ett folk, måste utveckla vår andliga kultur; det vill säga människosläktets kreativa förmåga, för att främja människosläktets fortsatta utveckling."

Underteckna uppropet här:

https://action.larouchepac.com/trump_putin_xi_emergency_summit_petition

Lyndon LaRouche förklarar i ett tal på en konferens i Berlin 2012 att efter mordet på Gadafi var kursen redan utstakad till ett tredje världskrig, den verkliga måltavlan var Ryssland och Kina:
https://larouchepub.com/lar/2012/3909lar_sci_drvr_extinct.html

Journalisten Patrick Lawrence hävdar att mordet på Soleimani inte beordrades av Trump utan i en palatskupp av hökarna i administrationen - Esper, Pompeo och Milley - och att Trump hoppade in i sista ögonblicket för att rädda ansiktet:
https://consortiumnews.com/2020/01/06/patrick-lawrence-the-iranian-generals-intent/

Patrick Lawrence skrev om NSA-veteranen Bill Binneys slutsats att det inte förekommit någon "rysk hackning" av Demokraternas datorer, i den Demokratiskt sinnade liberala tidskriften The Nation 2017:
https://www.thenation.com/article/a-new-report-raises\]-big-questions-about-last-years-dnc-hack/