Ulf Sandmark återvände till Syrien med Sidenvägsboken

Den 59:e Internationella Handelmässan i Damaskus stöddes massivt av syriska folket som strömmade till varje dag i hundratusental.

Ett nio dagars återbesök till Syrien gjordes av Ulf Sandmark tillsammans med en stor svensk delegation av svenska affärsmän som besökte Damaskus stora Internationella handelsmässa. Mässan var den 59:e i ordningen, men den första som hölls i Syrien sedan kriget började. Den organiserades av regeringen med stor beslutsamhet på bara 4 månader för att återstarta den syriska ekonomin nu när man är på väg att vinna kriget. Mässan blev en stor succé med utställare från mer än 40 länder och med 300.000 besökare dagligen, trots att den låg i en krigszon men beskyddad av den närliggande flygplatsens antirobotsystem.

Den svenska delegationen togs emot hos premiärminister Emad Khamis tillsammans med delegationer från de gamla Sidenvägsländerna, där de olika sändebuden en efter en entusiastiskt uttryckte sitt nations vilja att återuppta sin handel och sitt utbyte med Syrien. I en TV-intervju, som Sandmark höll på svenska med arabisk översättning med hjälp av Fadia Restom (Se facebook här ) betonades den historiska betydelsen av detta möte.

Den svenska delegationen togs emot med stort intresse och arbetet som Syriska stödkommittén för Demokrati bedriver i både Sverige och Syrien diskuterades i intervjuer med delegationsmedlemmarna i alla syriska TV-kanaler och många andra medier. Kommittén är numera mycket välkänd i Syrien efter alla hjälpsändningar och delegationsbesök till Syrien. Det var tredje gången som Ulf Sandmark besökte Syrien på detta sätt.

Statsministern Emad Khamis tog med stor glädje emot ett exemplar av EIR:s Specialrapport "Nya Sidenvägen blir Världslandbron" i arabisk översättning av Hussein Askary. Khamis är ingenjör liksom många av hans regerings ministrar. Boken överlämnades med orden att "den inte bara är en ingenjörsdröm, utan också en manual hur ingenjörerna kan ta kontroll över ekonomin."

Ekonomiministern hälsade personligen delegationens medlemmar välkommna vid ankomsten till mässan och tog med stort intresse emot boken.

Totalt överlämnades 40 av dessa Sidenvägsböcker till olika viktiga personer och institutioner i Syrien. En speciell donation på femton sådana böcker, som gjorts möjlig av ett stort bidrag av en mycket god vän till Schillerinstitutet i Sverige, överlämnades till universiteten i Damaskus och Aleppo vid ett besök hos rektorn för Universitetet i Damaskus professor M. Hassan Al-Kurdi. Boken överlämnades dessutom till chefer för viktiga regeringsinstitutioner, olika politiska strategiska institut och för stora syriska företag.

Sedan den svenska affärsdelegationens officiella besök avslutades stannade Sandmark kvar i Damaskus för möten med viktiga personer, vilka ordnades av Schillerinstitutets representant herr Moualla. I dessa möten med bl.a. turistminister Besher Yazji, också ingenjör, och generaldirektören för Syriska investeringsmyndigheten Dr. Inas Al Omawi, kunde boken presenteras och dess betydelse diskuteras inför Syriens nästa stora utmaning nu när Syrien är på väg att vinna kriget. Den erövring av Syrien som västvärldens imperiekrafterna inte lyckats åstadkomma med hjälp av sina terroristers militära medel, kommer de efter kriget att försöka åstadkomma med hjälp av sina banker.

Striden kommer efter det öppna krigets avslutning att fortsättas av angriparna i den ekonomiska politiken för att förhindra Syriens återuppbyggnad. För att vinna detta ekonomiska krig kommer Syrien att behöva ett kreditsystem för att kunna sätta hela sitt folk i arbete och också återlansera Syriens identitet på högsta kulturella nivå för bli en stödjepunkt för en dialog mellan civilisationer för hela den Nya Sidenväg som nu håller på att befria världen från fattigdomen.

Lyssna på Ulf Sandmarks rapport på aktivistsamtalet från resan till Syrien 2 dagar efter hemkomsten: http://www.larouche.se/artikel/eap-s-aktivistsamtal-30-augusti-2017