Ukrainas militära provokation ska sabotera samarbete mellan USA och Ryssland

Samtidigt som förberedelserna pågick inför vad som kunde ha blivit ett historiskt möte mellan presidenterna Donald Trump och Vladimir Putin i samband med G20 i Buenos Aires, bestämde sig regeringen i Ukraina för att utlösa en internationell kris, genom att den 25 november kränka ryskt territorialvatten i Azovska sjön. De tre inblandade ukrainska krigsfartygen uppbringades och togs i beslag av Ryssland, vilket president Porosjenko tog som förevändning för att utlysa undantagstillstånd.

Den ryske utrikesministern Sergej Lavrov beskyllde Ukraina för att medvetet ha provocerat fram incidenten på order från Kiev-regimen. Den uppenbara avsikten var att piska upp den anti-ryska hysterin i Väst så mycket att president Trump skulle ställa in mötet med Vladimir Putin, som skulle avhandla viktiga frågor rörande krig och fred. Trump ställde mycket riktigt in mötet i Buenos Aires, men lämnade dörren öppen för ett möte vid ett senare tillfälle.

I sin internationella webcast den 29 november kommenterade Schillerinstitutets ordförande Helga Zepp-LaRouche det inträffade. Självklart måste incidenten i Kertjsundet utredas innan man drar konsekvenserna av den, men cui bono (vem tjänar på detta) talar ändå för att det var en medveten provokation från Ukrainas sida, sa hon:

– Porosjenko har provocerat nästan hela det här året. Det skedde en incident i mars, då ukrainarna mer eller mindre kapade en rysk fiskebåt, och nu detta. Vi vet att ukrainska krigsfartyg i Svarta havet närmade sig Kertjsundet och satte kurs mot Azovska sjön, utan att ha aviserat detta i förväg, som reglerna föreskriver. När besättningen tillfångatogs och förhördes påträffade man dem med skriftliga order som sa att de skulle agera i hemlighet, utan att tala om att de var på väg. Det ser alltså verkligen ut som en iscensatt provokation.

Särskilt intressant, sa hon, var att Lavrov slog fast att det är samma kretsar som låg bakom den ukrainska provokationen som också är ute efter att sabotera Trumps presidentskap:

– Och där tycker jag att han slog huvudet på spiken, när man tänker på företeelser som Atlantic Council och hela det neokonservativa transatlantiska nätverket.

– Den 26 november kom det en ström av uttalanden, där representanter för Atlantic Council och andra tankesmedjor rasade och tuggade fradga, och tyckte att man skulle stänga av Ryssland från alla krediter från Väst, från alla finansiella mellanhavanden över huvud taget, säga upp SWIFT-avtalet, skicka vapen till Ukraina, skynda sig att ta in Ukraina och Georgien i Nato, skicka in en Nato-flotta i Svarta havet – förslag som, om de skulle genomföras, med säkerhet skulle leda till en kraftmätning mellan Nato och Ryssland, med risk för att alltihop skulle eskalera till ett riktigt krig, eftersom det finns vissa röda linjer som Ryssland inte kommer att acceptera.

Tecken på hur farligt läget är, sa hon, är att Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg genast förklarade att Nato utan tvivel står på Ukrainas sida, eller uttalandet från den nye brittiske generalstabschefen, general Mark Carleton-Smith, som sa att Ryssland är ett större problem än IS eller al-Qaida.

Integrity Initiatives lömska roll

I det här sammanhanget pekade Zepp-LaRouche på det s.k. Integrity Initiatives aktiviteter.

– Integrity Initiative är en organisation som opererar via alla brittiska ambassader. Man har nätverk av personer som man använder för att sprida anti-rysk propaganda. I varje land finns vad man kallar "klustergrupper", bestående av personer som fungerar som inflytelseagenter, som alla har en profil som rabiata Rysslandsfiender.

Integrity Initiative och några av dess operationer avslöjades av en datahackare, som under namnet Anonymous publicerade dokument på webbsidan cyberguerilla.org, som sedan plockades upp av olika andra webbsidor. Efter publiceringen erkände Integrity Initiative på sin egen webbsida att deras "finansiering för 2017 och 2018 skedde genom ett bidrag från det brittiska Foreign and Commonwealth Office". De bekräftade att dokumenten om deras förehavanden som Anonymous hade avslöjat i allt väsentligt var äkta. Man kunde bara "inte säga säkert ... om allt är äkta eller om det också innehåller felaktigt material".

I "klustren" finns journalister, militärer, akademiker och lobbyister i alla europeiska länder, USA och Kanada; en utvidgning av nätverket till Mellanöstern förbereds. Dessa personer aktiveras genom underrättelser – ofta via Initiativets kontaktpersoner på det brittiska utrikesdepartementet – när den brittiska centralen bedömer det som nödvändigt.

I det brittiska klustret ingår bland andra Anne Applebaum på Washington Post, Edward Lucas på Centre for European Policy Analysis (ännu en kvasi-NGO i denna apparat) – och, föga överraskande, Sir Andrew Wood på den beryktade Christopher Steeles firma Orbis Intelligence. En av initiativtagarna till projektet är den notoriske Putin-hataren Bill Browder.

I klustret för USA finns några e-postadresser registrerade på Atlantic Council och Jamestown Foundation, bland andra Ian Brzezinski, son till Zbigniew Brzezinski och medlem i Atlantic Council och flera andra organisationer.

Samordnare i det nordiska klustret är Martin Kragh på Utrikespolitiska Institutet i Stockholm.

I Tyskland finns också ett kluster, Anonymous nämner Klaus Naumann, Wolf-Rüdiger Bengs, den tidigare ambassadören Killian, Gebhardt von Moltke, Roland Freudenstein, Hubertus Hoffmann, Bertil Wenger, Beate Wedekind, Klaus Wittmann, Florian Schmidt och Norris von Schirach.

Integrity Initiative är underställt Institute for Statecraft, en brittisk NGO (icke-regeringsorganisation) som icke desto mindre till 95 procent finansieras av den brittiska regeringen, Nato och det amerikanska utrikesdepartementet (på senare tid även av Facebook). I USA har man ansökt om att få etablera en filial, som särskilt ska koncentrera sig på storstäder (framför allt i de delstater där presidentvalet 2020 kommer att avgöras, får man förmoda). Pengarna till denna USA-operation kommer från Smith Richardson Foundation, en CIA och de brittiska underrättelsetjänsterna närstående stiftelse, som också har finansierat (Dennis Kings) propagandakampanjer mot Lyndon LaRouche.

Integrity Initiative är uppenbarligen en del av den jättelika brittiska apparat som, inom ramen för psykologisk krigföring mot befolkningen, sätts in för att sprida svart propaganda om Ryssland, Kina och oppositionella röster – dit inte minst USA:s president Donald Trump hör.

Som LaRouche-anknutna medier rapporterade redan i våras, grundade det brittiska försvarsdepartementet efter kuppen i Ukraina den s.k. 77:e brigaden, som hade ursprung i det tidigare SAG (Security Assistance Group) och kort därefter införlivades i Natos Center för strategiska operationer. Med hjälp av Barack Obamas försvarsanslag 2016 kunde liknande operationer också finansieras med stora belopp från både försvarsdepartementets och utrikesdepartementets budgetar.

Även FBI spelar en viktig roll i dessa aktiviteter genom sitt program InfraGard, som bedrivs i ett partnerskap med företag, universitet och privatpersoner, för att motverka aktiviteter "riktade mot USA". Därutöver har Russiagate-kampanjen mot Trump använts för att kraftigt expandera denna apparat, dess finansiering och aktiviteter i hela västvärlden.

Ett bra exempel på hur Integrity Initiative arbetar är en artikel på dess webbsida den 26 november skriven av Edward Lucas, ett upprop till krig mot Ryssland och mot alla i Väst som vägrar att följa detta upprop. Under rubriken "Västvärlden kommer återigen till korta inför den ryska aggressionen" likställer Lucas den ryska reaktionen på den ukrainska provokationen med Nazitysklands överfall på Polen 1939. Han menar att västvärlden borde svara med "en kombination av kinetiska, symboliska och finansiella åtgärder" mot Ryssland, t.ex. skicka ett Nato-flottförband till den ukrainska hamnstaden Mariupol inne i Azovska sjön, öka den militära hjälpen till Ukraina, införa ett tillfälligt visumförbud för ryska affärsmän och politiker, och på olika sätt begränsa Rysslands tillgång till det västliga finanssystemet.

Det som upprör Lucas mest är att president Trump inte genast reagerade mot Ryssland. "Det allra mest oroväckande (för oss, och högst angenämt för Ryssland) är att det inte kom någon snabb reaktion från USA", klagade han. Men han lät förstå att den brittiska underrättelsetjänsten kommer att aktivera sina hantlangare i USA:s kongress, och menar att reaktionen "kan bli bättre. Det talas om fler sanktioner. I USA kommer kongressen att ha ett ord med i laget ..."

Helga Zepp-LaRouche betonade däremot i sin webcast att det är ytterst viktigt att Putin och Trump talar med varandra personligen, och:

– Med tanke på de många frågor som Trump och Putin ville behandla i Buenos Aires, som INF-avtalet, Ukraina, Syrien, terrorismen och många andra frågor, så räcker det inte med bara en timme. Men Trump sa att han hoppas att det snart ska bli ett meningsfullt toppmöte i Washington. Det är bra, men jag kan bara säga att vi absolut måste vara vaksamma, för detta är en mycket farlig upptrappning.

av Alexander Hartmann

Läs Edward Lucas upprop till krig här:
https://www.integrityinitiative.net/index.php/articles/west-once-again-failing-test-set-russian-aggression

Läs om Martin Kragh, den svenske samordnaren av Integrity Initiatives nordiska kluster: https://www.globalpolitics.se/desinformation-av-rysk-desinformation-av-martin-kragh-samordnare-i-integrity-initiative/