Tunnel mellan Ryssland och USA planeras

I Moskva i april 2007 diskuterade ryssar, amerikaner och japaner bygget av en fast förbindelse mellan Sibirien och Alaska. Lyndon LaRouche pekar på den strategiska betydelsen av detta projekt för att få USA att samarbeta med Ryssland, Kina och Indien för att komma ur hotet om krig och finansiellt sammanbrott idag. I projektet ingår 6000 km järnväg från Jakutsk i Sibirien, genom Alaska och fram till Fort Nelson i Kanada.

Själva tunneln under Beringssund planeras bli 100 km i två etapper om 50 km eftersom det finns öar i sundet. Moskvakonferensen om att bygga "en transkontinental transportlänk mellan Eurasien och Amerika över Berings sund hölls den 24 april 2007. Den var den första i en serie planerade konferenser om megaprojekt i den östra delen av Ryssland. Arrangörer var den ryska Vetenskapsakademins råd för studier av produktivkrafterna i samarbete med det ryska närings- och handelministeriet, det ryska transportministeriet, det statliga ryska järnvägsbolaget och flera regionstyrelser i Sibirien och den ryska Fjärran östern.

Vid konferensen lästes ett tal av Lyndon LaRouche upp:

Den politiska världskartan ändras: Mendelejev skulle ha gillat det