Trump på WEF i Davos: Angriper det "gröna" folkmordet med optimism

Lyndon LaRouche hänvisade ofta till Florensdomen som en symbol för kreativitetens nyckelroll för ekonomin. Här på omslaget till sin bok om "Den kristna ekonomins vetenskap".

Veckoöversikt av Harley Schlanger

Samtidigt som riksrättsprocessen mot Donald Trump inleddes i den amerikanska senaten talade presidenten själv inför den självbelåtna elit, bestående av miljardärer och makthavare, som anser sig vara utvalda att staka ut den framtida kursen för mänskligheten, på deras årliga sammankomst i schweiziska Davos. 2020 års World Economic Forum hade satt som sitt främsta mål att tvinga på regeringarna en "grön" agenda för att rädda världen från en påstått antropogen klimatförändring. Tillsammans med gröna "kändisar" som den arga tonåringen Greta Thunberg, Al Gore, Sir Nicholas Stern, Bill Gates och prins Charles spelade också chefen för Bank of England, Mark Carney, som snart intar positionen som FN:s särskilda sändebud för klimatskydd och finanser, en tung roll.

Carney - som förra sommaren plötsligt placerade sig själv i centrum för den gröna rörelsen med sitt budskap att bankerna måste spärra krediterna för alla företag och institutioner som inte är med på den gröna revolutionen - var huvudtalaren i Davos. Han förklarade att Bank of England tillsammans med andra centralbanker hädanefter kommer att neka att ge krediter till finansinstitut och företag som inte har "netto noll"-utsläpp av koldioxid, vilket innebär att man stänger av penningkranen för de energikällor som levererar merparten av energin i världen.

Stödda på en pseudovetenskap som gör gällande att klimatförändringen beror på människans utsläpp av koldioxid och att mänskligheten är dömd att gå under om man inte genast och radikalt stoppar all användning av fossila bränslen vill Carney och den likasinnade chefen för megafonden Blackrock Larry Fink - vilka båda i sällskap med andra toppbankirer kräver ett "regimskifte" på finansområdet - driva igenom "netto noll"-planen med hjälp av en kombination av skatter, straffavgifter och statliga subventioner för en ineffektiv "hållbar" teknik, som ett led i en allmän åtstramningspolitik. [Dagens höga bensinskatt är bara början på denna resa. Red.anm.]

I talet i Davos sa Carney till sina åhörare att från och med nu kommer de alltid att behöva svara på frågan: "Vilken plan har ni för att komma till noll? Det blir avgörande för vart kapitalet tar vägen." Bankerna kommer att fråga "om ni står på rätt eller fel sida". Och han konstaterade att allt detta innebär "en grundläggande omvandling av finanssystemet".

Carneys och Finks krav på ett "regimskifte" som bara skulle tillåta investeringar i s.k. hållbar energi - läs: en återgång till lika låga energitätheter som under tiden före renässansen - är ett recept för industriell nedmontering och folkmord. Men på den punkten hörs inte ett enda självkritiskt ord från dem, för det är ju faktiskt det som alltihop går ut på!

Som för att göra detta ännu tydligare har man också ett radikalt politiskt förslag, som Finks likasinnade bland centralbankscheferna presenterade på amerikanska Federal Reserves möte i Jackson Hole i Wyoming förra sommaren: Centralbankerna ska ta över kontrollen över statsbudgetarna, så att de kan se till att mer krediter i form av likviditet strömmar till den gröna spekulationsbubblan, samtidigt som kreditgivningen till den reala ekonomin stryps. Detta är ett frontalangrepp på suveräna staters rätt att använda krediter för finansiering av program som höjer produktionen av ett reellt fysiskt ekonomiskt välstånd, vilket är vad som krävs om befolkningens levnadsstandard ska kunna förbättras. Regeringarna ska i stället bara vara verktyg för finansieringen av de lurendrejare som profiterar på spekulationsbubblorna, samtidigt som den breda befolkningen pådyvlas nya, tyngande skuldbördor.

I Davos skickade miljardärerna på nytt fram den panikslagna tonåringen Greta Thunberg för att racka ner på alla som intar en kritisk hållning till denna galenskap. Thunberg sa att det är ont om tid, vi har bara åtta år på oss att göra en total helomvändning. "Vi vill inte att detta ska hända 2050, 2030 eller ens 2021. Vi vill att det ska hända nu", sa hon. Hon läxade upp de "vuxna" i rummet: "Vårt hus står fortfarande i brand. Er underlåtenhet att agera eldar på lågorna för varje timme som går."

På frågan hur han ställde sig till Thunbergs drastiska tidsplan sa Carney att han höll med henne.

Trump drar undan mattan för undergångsprofeterna

I denna atmosfär av allmän uppslutning bakom en politik som skulle montera ner det sista som finns kvar av produktiva centra i världen utlöste Trump ett ramaskri när han lade fram en optimistisk framtidsvision, utifrån en reflektion över den process som gav upphov till renässansens kulturella och vetenskapliga bedrifter och därmed till den moderna civilisationen. Han riktade sitt slag direkt mot dem som bygger hela sin politik på "klimathysteri":

- Nu är det inte läge för pessimism; nu är det läge för optimism. Rädsla och tvivel är inte en bra tankeprocess för nu är det läge för en enorm hoppfullhet och glädje och optimism, och för handling. Men om vi ska få del av morgondagens möjligheter måste vi avvisa de ständigt återkommande undergångsprofeterna och deras apokalyptiska förutsägelser. De är arvtagare till gårdagens dåraktiga spåkvinnor.

- De vill att det ska gå dåligt för oss, men det tillåter vi inte. På 1960-talet förutsåg de en överbefolkningskris, på 1970-talet massvält, och på 1990-talet att oljan skulle ta slut. Dessa alarmister kräver alltid samma sak: absolut makt att styra, förändra och kontrollera varje aspekt av våra liv.

Med denna salva mot vår tids gröna "undergångsprofeter", som förespråkar en nutida form av malthusiansk befolkningsminskning, syftade Trump på (fast utan att nämna några namn) så grundläggande verk som "Befolkningsbomben" av Paul Ehrlich (1968) och bluffboken "Tillväxtens gränser" av Dennis Meadows och Jay Forrester och deras kvacksalvargäng i Romklubben (1972).

Vad Trump inte sa något om, men som åtminstone några av klimathysterins förkämpar i publiken i Davos var medvetna om, är att alla dessa krafter har en sak gemensamt - vid sidan av sitt malthusianska människohat - och det är att Lyndon LaRouche under loppet av det senaste halvseklet har angripit och motbevisat deras elakartade resonemang. I sin bok "There are no limits to growth" (Det finns inga gränser för tillväxten) från 1983 visade LaRouche att vår tids vetenskapsfientliga fanatism har fabricerats från 1960-talet och framåt med hjälp av pseudovetenskap och bedrägliga datamodeller. I dag fortsätter det med undergångsprofetiorna från FN:s klimatpanel IPCC, som använder samma typ av datamodeller som om och om igen har visat sig producera felaktiga prognoser.

Trump och LaRouche om katedralen i Florens

Ännu viktigare: Mot dessa bedragare har LaRouche hållit upp den nödvändiga motpolen, den riktiga vetenskapen om det mänskliga framåtskridandet. LaRouche betonade ofta att vi borde hämta inspiration från renässansens genier för att hitta lösningar på dagens kriser, och han lyfte särskilt fram Brunelleschis genialiska bygge av kupolen på katedralen i Florens, där man under arbetets gång utvecklade den erforderliga arbetskraften. 1991 författade LaRouche, vid en tid då han satt oskyldigt fängslad, boken "The Science of Christian Economy", vars omslag pryds av Florenskupolen.

I sitt tal i Davos tog president Trump upp exakt samma exempel som LaRouche använde som skäl till en optimistisk syn på framtiden. Trump sa att den som tvivlar på vad som är möjligt i framtiden behöver bara titta på de mäktiga saker som uträttats i historien:

- För flera hundra år sedan, vid tiden för renässansen, blickade hantverkare och arbetare uppåt och uppförde de strukturer som fortfarande griper människor ända in i själen. Det är fortfarande så att några av de mest fantastiska byggnaderna i världen byggdes för flera hundra år sedan. I Italien påbörjade medborgarna bygget av vad som skulle bli ett 140 år långt projekt, katedralen i Florens. En otrolig, otrolig plats. Trots att tekniken ännu inte fanns för att fullborda deras konstruktion pressade stadens fäder på i alla fall, i vissheten om att de någon gång skulle räkna ut det. Dessa medborgare i Florens accepterade inga gränser för sina höga ambitioner, och på så vis blev den fantastiska kupolen byggd till slut.

Trump fortsatte:

- I Amerika förstår vi det som pessimisterna vägrar se: att en växande och livaktig marknadsekonomi inriktad på framtiden ger människor kraft och stimulerar en kreativitet stark nog att bemästra alla utmaningar - verkligen alla utmaningar.

- 1900-talets stora vetenskapliga genombrott - från penicillinet till det högavkastande vetet, till moderna transporter och banbrytande vacciner - har höjt levnadsstandarden och räddat livet på miljarder människor runt om i världen. Och vi fortsätter att arbeta på saker som ni kommer att få höra talas om i en nära framtid, som ni i dag, när ni sitter här nu, över huvud taget inte skulle tro att det var möjligt att vi hittat svaren på.

- Men det förra seklets mirakler kommer att förblekna jämfört med vad dagens unga innovatörer kommer att åstadkomma, för de gör saker som ingen i början trodde ens var möjliga. Vi fortsätter att bejaka tekniken, vi tackar inte nej till den. När människor har friheten att vara innovativa kommer miljoner människor att leva längre, lyckligare och hälsosammare liv.

Vad ligger bakom riksrättsprocessen?

Optimismen som genomsyrade Trumps tal i Davos kommer också till uttryck i hans engagemang för ett samarbete med den ryske presidenten Putin om att komma till rätta med de strategiska kriserna i världen, och för ett samarbete med den kinesiske presidenten Xi Jinping om att komma till rätta med de ekonomiska och handelsrelaterade spänningarna mellan världens två ledande ekonomiska makter. Det är ingen tillfällighet att de som använder klimathysterin för att rättfärdiga ett "regimskifte" inom finanssektorn också är försvarare av London-imperialismen. De försöker sabotera Trumps försök att få till stånd ett fredligt samarbete med Ryssland och Kina, eftersom de vill fortsätta de "ändlösa krigen" som Trump sa 2016 att han vill få stopp på, något som också kommer att inta en central plats i hans valkampanj 2020.

Det förvånar inte att samma gruppering som agerar i en allians mellan brittiska underrättelsenätverk och underrättelsefolk i USA i kretsarna kring Bush och Obama, också organiserar regimskifte-operationen mot Trumps presidentskap, som nu antagit formen av en riksrättsprocess i senaten byggd på de falska anklagelser som dessa nätverk har kokat ihop. Det hot som Trump och hans troliga omval utgör mot den världsordning som dessa nätverk drev igenom efter det kalla kriget, och som nu håller på att rasa samman, blir ännu mer akut när Trump tar upp idéer i sina tal som har en koppling till Lyndon LaRouche. Långt innan Trump blev en måltavla för dessa nätverk förtalade de och förföljde LaRouche. Men LaRouches idéer fortsätter att vinna terräng, trots åratals smutskastningskampanjer och attacker, eftersom de är en spegling av de högre principer som besjälade Amerikas grundningsfäder när de utformade Förenta staternas författning.

Den pågående riksrättsprocessen är inget annat än ett angrepp på dessa principer, utfört till förmån för den såkallade elit som samlades i Davos och siktar på att organisera den mest drastiska befolkningsminskningen i världshistorien. Det är därför som de reagerar så hysteriskt på Trumps tal, samtidigt som nyhetsmedierna förtiger de ovan citerade kärnpunkterna i talet eller avfärdar dem som bara ett utslag av "blind optimism".

Vad de fruktar allra mest är att människor ska vilja medverka som medborgare i hur deras länder styrs, så att regeringspolitiken verkligen återspeglar deras verkliga intressen, och att de då kommer att säga nej till den farliga pessimism som makten försöker sprida för att förhindra en sådan medverkan.

Harley Schlanger

"Trump har läst LaRouche!" Se italienska Schillerinstitutets video här: https://www.youtube.com/watch?v=ehVfvY3rtCc

Utskrift på engelska av Trumps tal i Davos: https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/remarks-president-trump-world-economic-forum-davos-switzerland/

Se video med president Trumps tal i Davos på WEF:s youtube-kanal:
https://www.youtube.com/watch?v=waXwHTLrjMM (börjar efter 9 minuter)

Här är en artikel som visar hur den nya EU-politiken som slår mot det välskötta svenska skogsbruket. Det handlar om EU:s politik att brunlista företag som inte anses "hållbart gröna".
https://www.svd.se/eu-forslag-odesdigert-for-sveriges-skogsbruk

Det är mycket allvarligare än vad de beskriver. Det handlar om att upprätta en total kreditblockad mot företag som anses bruna och faktiskt hota dem med nedstängning. Detta hot framfördes av Mark Carney när han som Bank of Englands chef talade på klimatmötet i somras i New York. Om man tänker lite vidare så innebär brunlistningen att de gamla ägarna kan pressas att släppa sina företag och skogsmarker. Om de internationella storbankerna lyckas kan det det bli ett gigantiskt baggböleri 2.0. Se: http://www.larouche.se/nyheter/2019/10/08/banker-tanker-sko-sig-pa-klimatbluffen-helikopterpengar