Transatlantiskt upprop: Lös den nuvarande globala sammanbrottskrisen!

Ladda ned flygbladet som PDF

Hela det globala finanssystemet har kollapsat och även om detta sker i den transatlantiska regionen, kommer ingen region i världen vara immun mot det sammanbrott som redan börjat. En radikal politisk förändring är enda vägen att undvika ett totalt civilisationssammanbrott, med början i den transatlantiska regionen, som kommer att minska världsbefolkningen till två miljarder människor på en mycket kort tid.

Transatlantisk kris

Det går inte längre att skilja sammanbrottet i det europeiska finansiella och monetära systemet från det totala konkursmässigheten för Wall Streets banker som kallas "för stora att gå under". En försiktig beräkning visar att de "Sex stora" Wall Street-bankerna är exponerade med fordringar i Italien och Spanien på 1500 miljarder dollar. Förra veckan när interbanklånemarknaden frös, såg sig den amerikanska centralbanken Federal Reserve tvungen att skapa en möjlighet till nödlån. President Obama har lovat den tyska kanslern Angela Merkel att USA skall vara långivare i sista hand (dvs. garant) åt hela den Europeiska valutaunionen.

Detta löfte från president Obama är inte bara mot konstitutionen och ett direkt förräderi mot det amerikanska folket. Det är en inbjudan till hyperinflation, men denna gång i global skala. Sådana hyperinflationära räddningsaktioner skulle kanske förlänga livslängden för det nuvarande konkursmässiga systemet några veckor till, men priset skulle vara ett mycket värre sammanbrott in i socialt kaos och diktatur.

Det finns lösningar, även i denna sena timme. Dessa lösningar har upprepade gånger lagts fram av den ledande amerikanske ekonomen Lyndon LaRouche i åratal. Men, ingen av dessa lösningar, som måste komma från USA, kan någonsin införas i tid om inte president Barack Obama omedelbart avsätts från sin tjänst med konstitutonella medel.

President Obama har rivit upp USA:s konstitution upprepade gånger. Nyligen drogs Libyenkriget igång utan kongressens godkännande, ett flagrant brott mot konstitutionens artikel I, sektion 8. Hans uppgörelse i samband med budgettaket, där man införde en "superkommittè" var ett ännu mer blatant brott mot konstitutionen, eftersom representanthuset ges ensam auktoritet att ta initiativ till skatte- och skuldfrågor. Presidentens antikonstitutionella brott är väl kända. Redan har två officella presidentkandidater, Jon Huntsman och Ron Paul, klart sagt ifrån om dessa brott, vilka kan leda till riksrätt. Mängder av kongressledamöter och progressiva demokrater har gjort liknande uttalanden, inklusive framstående medlemmar i den afroamerikanska gruppen. Det är klart att presidenten har begått högmålsbrott mot konstitutionen, vilka kräver att han omedelbart avsätts från sin post - innan det är för sent.

EU-ledarna dödsdömer Europa!

Ledarna i den Europeiska unionen bryter likaledes mot sina nationers konstitutioner när de tillåter de förbjudna räddningsaktionerna för megabankerna, och man låter den Europeiska centralbanken bryta mot sina grundningsprinciper när den köper statsskuldspappper från de facto bankrutta banker och försäkringsbolag. Den Europeiska finanstabilitetsfonden (EFSF), som nu ger lån till de facto bankrutta stater, har dessutom givits tillstånd att köpa statsobligatioer på andrahandsmarknaden. Denna utgivning av konfettipengar är inte bara olaglig, utan genom att arbeta likt sedelförfalskare leder de europeiska statsledarna Europa in i en Weimarliknande hyperinflation. Likt Barack Obama förtjänar de att avsättas från sina poster för landsförräderi enligt de principer och procedurer som gäller för respektive land.

Den ökända trojkan bestående av EU-kommissionen, Europiska centralbanken och Internationella valutafonden, som påtvingar en aldrig tidigare skådad åtstramning på självständiga nationer med aktiv medverkan från den franske presidenten och den tyska förbundskanslern, måste omedelbart stoppas från att förstöra Europas folk och ekonomier.

Lösningen finns!

Timmar efter avsättningen av president Obama - genom riksrätt, frivillig avgång eller användning av det 25:e författningstillägget, Sektion 4, som innehåller proceduren för avsätta en president som inte längre är mentalt eller fysikt kapabel att inneha posten - kan kongressen samlas och anta lagen om återinförande av bankdelningslagen Glass-Steagall, där affärsbanker skiljs från finansbolag resp. försäkringsbolag. Ett sådant lagförslag har redan lagts fram i kongressen av ledamoten Marcy Kaptur under beteckningen H.R. 1489, som redan har ett omfattande stöd från båda partierna. Minst sjutton tusen miljarder dollar av Wall Streets spelskulder, som lagts i knät på de amerikanska skattebetalarna, skulle på så sätt kunna återkrävas.

Med utrensningen av dessa spelskulder från regeringens bokföring, skulle kongressen omedelbart kunna gå vidare med att ge ut statlig kredit till absolut nödvändiga infrastrukturprojekt, som den Nordamerikanska vatten- och kraftalliansen (Nawapa), som omedelbart skulle skapa miljoner produktiva arbeten.

Amerika kan då börja den fysiskekonomiska återhämtningen, och bana väg för liknande åtgärder i Västeuropa. Den transatlantiska regionen kan vända det annars oåterkalleliga sammanbrottet in i en ny medeltid, men enbart genom att vidta dessa åtgärder. Det oundvikliga första steget är att avsätta president Obama under de närmaste dagarna. Den överväldigande majoriteten amerikanska medborgare kräver denna handling nu.

En stor majoritet medborgare i Västeuropas nationer vill samma sak och kräver en ledningsförändring.

Nu är tid att agera!

- - -