Trailer: 9/11 Ten Years Later (svensk text)


Ladda ned mp4
OBS! Den nya filmen om 11 september är klar och är nu på LPACTV.
Se den på http://www.larouchepac.com/10yearslater
Läs mer om de svenska kopplingarna till BAE och 9-11 här