Toppmötet Kina-Afrika markerar slutet på kolonialismen – eliten i väst svarar med panik och hysteri

Focac-mötet i Peking

Samtidigt som Afrikas stats- och regeringschefer anlände till Peking för Focac-toppmötet (Forum on China Africa Cooperation), för att med Kinas hjälp övervinna den koloniala utplundringens tidsålder och utveckla sina länder ekonomiskt, blev den västerländska elitens försök att försvara den gamla, geopolitiska världsordningen alltmer desperata.

– Det är verkligen helt häpnadsväckande hur snabbt allting händer, slog Harley Schlanger fast när han inledde Schillerinstitutets internationella webcast med Helga Zepp-LaRouche den 6 september.

Han pekade bland annat på Bob Woodwards nya fiktionsbok med titeln "Fear: In The Trump White House", och den anonyma gästledaren i New York Times, där vad som påstås vara en högt uppsatt person i Trump-administrationen skriver om motståndsrörelsen mot Trump som opererar inne i Vita huset.

– Allt det här visar att det finns en oro för att ingenting av allt det som har slängts mot Trump med Russiagate kommer att fungera. Men nu tar de steget fullt ut.

Helga Zepp-LaRouche menade att de upptrappade attackerna på Trump måste ses i sammanhanget av de stundande kongressvalen i USA i november:

– Det råder ingen tvekan om att Woodward-boken och den anonyma artikeln i New York Times är tänkta att skapa paranoja hos Trump – vem kan han lita på och vem kan han inte lita på, som om det skulle vara något nytt för honom – men att huvudpoängen är att man vill göra väljarna förvirrade, och att de ska bli osäkra på om Trump kan vinna.

Hon betonade:

– Målet är uppenbarligen att Demokraterna ska vinna tillräckligt många platser i kongressen för att de ska kunna inleda en riksrättsprocess, där de också räknar med hjälp från några förrädare bland Republikanerna. Detta är väldigt farligt, och jag vädjar till er alla att absolut inte gå i den här fällan, för beskyllningarna mot Trump är helt och hållet påhittade.

Hon välkomnade att kongressens Freedom Caucus nu har gått ut med kravet att Trump ska offentliggöra alla handlingar gällande FBI:s begäran om tillstånd att elektroniskt övervaka Trumps valkampanj. Om Trump gör det kan han välta hela spelat överända, och visa för den amerikanska befolkningen "vilka i hela den här historien som är de riktiga brottslingarna".

Men upptrappningen är inte begränsad till USA:

– Samtidigt gick Theresa May till det brittiska parlamentet och hävdade att man nu har bevis för att mordförsöket mot Skripal och hans dotter och den senare attacken på två ytterligare personer utfördes av två ryska GRU-agenter. De skulle ha anlänt den 3 mars, sedan ha åkt för att försöka mörda Skripal, och sedan ha återvänt till ett hotell i London, där man hade funnit spår av novitjok. Och därefter hade de tagit flyget tillbaka till Ryssland.

– Alltihop är skrattretande, eftersom de inte ens vet namnet på de båda personerna, men ändå är de säkra på att det var GRU-agenter.

Vid ett av Storbritannien inkallat möte med FN:s säkerhetsråd tillbakavisade den ryska regeringen anklagelserna med kraft och sa att det inte finns skymten av bevis och att man från rysk sida inte på något sätt hade fått medverka i utredningen.

– Detta går hand i hand med hotet om en operation under falsk flagg i Idlib. I Idlibprovinsen finns i praktiken de kvarvarande al-Qaida- och IS-terroristerna, som har samlats där efter att den syriska regeringen har återtagit alla andra områden i Syrien, och nu har den syriska regeringen med ryskt stöd inlett en offensiv mot Idlib.

Ryssland har varnat för en sådan falsk-flagg-operation och har till organisationen för förbud mot kemiska vapen OPCW överlämnat bevis för att Vita hjälmarna och ett privat brittiskt säkerhetsföretag är inblandade i planer på att iscensätta en giftgasattack mot två byar i Idlibprovinsen, och står redo att filma "offrens lidanden".

Wimmer och Roberts varnar för krig

Zepp-LaRouche citerade två framstående personer som varnar för konsekvenserna av den upptrappning som pågår: Willy Wimmer, tidigare statssekreterare i det tyska försvarsdepartementet på Helmut Kohls tid, och Paul Craig Roberts, som hade en motsvarande position i det amerikanska försvarsdepartementet under president Reagan. Båda var verksamma under en epok "med ett helt annat paradigm och helt andra axiom", sa hon.

Paul Craig Roberts varnar för att det har visat sig i historien att sådana otroliga provokationer som nu kommer från de neokonservativa och den brittiska imperieapparaten alltid leder till krig. Och han säger att patrioterna i Ryssland redan sätter press på Putin för att han är för eftergiven; de menar att Ryssland med sina nya vapensystem antagligen har förmåga att förinta en stor del av västvärlden utan att Ryssland självt skulle lida någon större skada, men Putin vill ändå inte riskera ett kärnvapenkrig. För det första för att konsekvenserna är omöjliga att beräkna, och för det andra för att det skulle orsaka en ofattbar förödelse. Roberts råder Putin att vara mycket tydlig med vad som väntar västvärlden om det blir krig.

– Detta är mycket värdefullt, sa Zepp-LaRouche, eftersom folk verkligen borde ha klart för sig att det vi talar om är hotet om en kärnvapenförintelse av civilisationen.

Hon välkomnade också Willy Wimmers varningar för att om Trump skulle fällas så hotar ett krig med Ryssland.

Till detta kommer hotet om en ny finanskrasch. Det måste avvärjas.

– Nu är det dags att mobilisera. Vi har gått ut med ett upprop som uppmanar USA, Ryssland, Kina och Indien och om möjligt även Japan att sammankalla en Ny Bretton Woods-konferens, för bara om vi helt byter agenda kan vi få ett annat läge.

Focac-mötet i Peking

I själva verket är etablissemangets helt hysteriska försök att avsätta president Trump och provocera Ryssland en reaktion på de stora framsteg som det Nya Paradigmet gör runt om i världen. Detta positiva alternativ visades tydligt på Forum on China Africa Cooperation i Peking den 3-4 september, där så gott som samtliga afrikanska länder var representerade. Detta var också ett ämne som togs upp på Schillerinstitutets internationella webcast.

– Enligt min ödmjuka mening kommer detta toppmöte att gå till historien som det officiella slutet på kolonialismen, sa Helga Zepp-LaRouche.

– Överenskommelserna som slöts mellan Kina och de cirka 50 afrikanska statscheferna – bara fem kunde av en eller annan anledning inte komma och sände i stället sin premiärminister – visade en så långtgående samstämmighet mellan Kina och den afrikanska kontinenten att jag tror att Cyril Ramaphosa, Sydafrikas president, verkligen fångade det i ett nötskal. Han sa: "De kinesisk-afrikanska förbindelsernas guldålder har börjat." Att Kina beskylls för att utöva en ny kolonialism är löjliga, sa han, för Afrika är fritt nu, man väljer själv vilka partner som bäst tjänar ens egna intressen.

Hon betonade:

– Detta är helt nya tongångar. Och man måste också framhålla det ironiska i att dessa beskyllningar kommer från de kolonialistiska krafterna, från medierna i kolonialmakterna, som har bedrivit kolonialism mot Afrika i århundraden, och nu oroar de sig för en "nykolonialism", som ingen i Afrika håller med om! Statscheferna som talade i Peking lovordade utan undantag kineserna för att deras respektive länder endast tack vare hjälpen från Kina nu har chansen att utvecklas till moderna länder med goda inkomster för den breda befolkningen - och det är ju motsatsen till kolonialism.

Focac-mötet är en vattendelare, menade hon, eftersom det kommer att öppna ännu fler möjligheter för andra länder som visar intresse för det, som till exempel Italien. Den italienske statssekreteraren i ministeriet för ekonomisk utveckling Michele Geraci deltog på Focac-mötet, tillsammans med en Kina-arbetsgrupp som han har bildat i den italienska regeringen, och han har redan deklarerat att det finns många möjligheter till samarbete.

– Italien är ett lysande exempel på ett västland som helt enkelt säger: Låt oss förena oss med Kina och utveckla Afrika. Andra säger: Vi måste ha en motplan. Jag tycker att det är dumt. Vi borde verkligen fatta att detta är en världshistorisk chans att leda världen in i ett nytt paradigm byggt på samarbete, och att folk borde ansluta sig, och inte försöka hålla fast vid gamla, geopolitiska positioner som hur som helst är ohållbara.

Hon underströk ännu en gång:

– Jag tror att detta verkligen, som Ramaphosa sa, är början på en ny "guldålder". Utvecklingsländernas strävanden, som så länge har hållits tillbaka, vilar nu på en positiv och stadig grund.

Hon uppmanade lyssnarna att följa händelseutvecklingen, och att läsa de afrikanska tidningarna, som är fulla av lovord.

Hon avslutade:

– Detta är befrielsen. Det är verkligen en vändpunkt i historien, även om medierna i USA, som vi hörde igår från våra kolleger där, inte har skrivit ett enda ord om detta toppmöte, och i Tyskland har det nästan bara varit negativ rapportering.

– Men bilda dig din egen uppfattning. Det är världshistoriska förändringar på gång, förändringar till någonting mycket bättre. Och Västeuropa och USA borde ansluta sig! Detta är en mycket glädjande chans för hela mänskligheten.

Alexander Hartmann

Underteckna uppropet för ett Nytt Bretton Woods på länken nedan.