Till Amerikas medborgare: Stoppa kuppen mot Clinton!

Det usla kuppförsöket i den gamla landsförrädiska sydstatstraditionen mot det amerikanska folket, mot den amerikanska författningen och mot det amerikanska presidentämbetet måste stoppas, annars kommer allt som du arbetat för i hela ditt liv och allt som grundningsfäderna, Abraham Lincoln och Martin Luther King arbetade för inte att ha betytt någonting. Det kommer inte att finnas något USA kvar om president Clinton fälls i riksrättsåtalet eller tilldelas en reprimand.

Världen är nära att gå åt skogen. Världens finanssystem är i upplösningstillstånd. Den främsta avsikten med den brittiskdirigerade kuppen mot det amerikanska presidentämbetet är att, en gång för alla, eliminera möjligheten att USA:s president skall kunna vidta åtgärder för att lösa finanskrisen och depressionen på liknande sätt som presidenten Franklin Delano Roosevelt gjorde på 1930-talet. Britterna och deras sydstatsallierade i kongressens representanthus och senat vill avskaffa det republikanska styrelsesättet och införa det brittiska parlamentariska systemet i USA. De vill åter göra USA till en brittisk koloni.

Ännu värre, världen styr just nu mot ett kärnvapenkrig. "The Mad Bomber" Tony Blair, den brittiske premiärministern, lyckades tillsammans med vicepresidenten Al Gore ställa presidenten utan val: medan Clinton satt på planet från Mellanöstern drev de igenom bombningen av Irak. De vill behålla greppet om denna makt och resultatet av deras fortsatta manipulationer är att världen står inför en rysk kärnvapenroulett, där användningen av Israels kärnvapen kan bli den utlösande faktorn för ett totalt kärnvapenkrig.

Gentemot detta verkliga hot: vilken fars är inte den kommande rättegången mot Clinton! Alla anklagelser mot honom är helt bluffartade. Alla anklagelser började med en brittisk underrättelseoperation genomförd av en skribent vid namn Ambrose Evans- Pritchard. Allt detta finns väl dokumenterat i en 300-sidig bok utgiven av Vita huset om den s.k. "Mediala näringskedjan". Whitewater-skandalen ledde vidare till Paula Jones-skandalen, som ledde vidare till Monica Lewinsky-skandalen, vilket nu är tänkt att leda till nedrivningen av USA:s presidentämbete!

Hela världen vet att detta är en kupp och förtvivlar över att denna stegvisa tragedi får de mest långtgående strategiska konsekvenser. Om USA förstörs mitt i denna globala kris, vad händer då med resten av världen?

Om man förstår hela vidden av denna tragedis historiska och strategiska dimensioner - det omedelbara hotet om en härdsmälta i finanssystemet under de kommande veckorna, hotet om ett nytt världskrig - står det klart att Al Gore, en nära vän till Blair, i själva verket är en företrädare för samma krafter som förde Hitler till makten 1932- 33. Vad som håller på att hända, är att britterna genomför samma slags kupp mot USA, som de gjorde mot Tyskland 1932-33 genom att fälla von Schleicher-regeringen och sätta in Hitler. Mitt i 1999 års depression, skulle resultatet bli likartat men värre. Har du någonsin sagt eller trott på de berömda orden "Aldrig mer?" Är du en amerikansk patriot? Är du beredd att försvara ditt land när ett angreppskrig - vilket är vad dessa usla hot om riksrätt eller reprimand är - dragits i gång av den brittiska fienden?

Sätt då i gång en mobilisering som aldrig förr! Låt en dundrande kör dåna över hela USA, i möteslokaler och på gator och torg, så att en gudsfruktan griper tag i Sydstaternas och deras lakejers slavägarmentalitet, så att de inte vågar förråda detta land.

Stoppa kuppen mot president Clinton! Ditt liv hänger på det!