Talarna på Schillerinstitutets jubileumskonferens

Schillerinstitutet, som fyller 30 i år, höll sin europeiska jubileumskonferens den 18-19 oktober i Frankfurt, Tyskland, på temat: "Den nya Sidenvägen och Kinas månprogram: Människan är den enda kreativa varelsen!"

Många talare, deltagare och musiker från olika länder firade institutets trettioåriga kamp för en ny, mer rättvis ekonomisk världsordning, som med BRICS skapat en möjlighet att lösa den oerhört farliga situation mänskligheten står inför idag. Den följande översikter ger en inblick i de oerhört intressanta och viktiga talen och bidragen. Talen och musiken finns inom kort till hands på Schillerinstitutets konferenshemsida på engelska, tyska, franska, ryska och kinesiska.

Schillerinstitutets initiativtagare och ordförande Helga Zepp-LaRouche inledningstalade om det tretungade existentiella hot som mänskligheten står inför idag: en global terrorism, en global ebolapandemi och ett globalt sammanbrott av finanssystemet. Hon betonade att det enda som kan rädda mänskligheten från en ny mörk tidsålder, är ett fullständigt globalt paradigmskifte. Hon pekade sedan ut de lösningar som finns på vart och ett av dessa ödesproblem. Hon menade att den högsta kulturen i varje del av världen måste vara utgångspunkten för en verklig dialog som kan lyfta mänskligheten. Hon avslutade med de vackra och optimistiska bilderna från landsättningen av den kinesiska månsonden Chang-e 3 och den kinesiska månbilen Yutus färd på månens yta. Denna optimism präglade sedan hela konferensen.

Professor Shi Ze från Kinas institut för internationella studier i Beijing följde upp med den kinesiska synen på hur de internationella relationerna kan utvecklas, genom den strategiska kinesiska satsningen på politiken "en väg, ett bälte" för utbyggnaden av den Nya Sidenvägen. Talet hade rubriken "Några innovativa idéer om samarbetsmöjligheterna längs Sidenvägen".

Dr Fatemeh Hashemi Rafsanjani, ordförande för Kvinnornas Solidaritetsorganisation i Teheran, fortsatte panelens tema med att utveckla "Irans roll i det tredje millenniets nya Sidenvägsstrategi". Iran var ett av den gamla Sidenvägens nyckelländer och ser stora möjligheter att delta i den Nya Sidenvägen, sa hon. Iran gränsar till 15 länder, inkl. Gulfstaterna, och har ett stort transportarbete att göra. Under de senaste åren har Iran byggt ut sina järnvägar systematiskt för att knyta an till grannländerna.

En mycket starkt tal om "BRICS och den nya internationella världsordningen" hölls av Jayshree Sengupta, från forskningsstiftelsen Observer i New Delhi och tidigare medlem i Indiens BRICS-delegation. Hon berättade om BRICS historia och attackerna mot BRICS. Hon pekade på hur Indien tidigare sökte hjälp av IMF, och att det hindrade Indien att fatta beslut om sin egen utveckling. Den nye premiärministern Modi innebär en verklig förändring, sa hon, och han satsar på BRICS och dess Nya utvecklingsbank. Hon betonade att det som håller samman BRICS är de enorma utvecklingsmöjligheterna.

Ekonomen och partiledaren Natalia Vitrenko från Ukraina höll ett tal om "Ett konstruktivt alternativ till den existerande världsordningen: Stabilitet i Ukraina en väg till mänsklighetens räddning." Hon gick igenom Ukrainas väg mot ekonomiskt sammanbrott, från IMF:s chockterapi till dagens kollaps av BNP och valutan. Hon visade bilder från den skrämmande massmobiliseringen av flaggviftande och våldsinriktade nazister på gatorna. Hon frågade: Var är de europeiska värdena? Försvaret av minoriteter? Av demokratin? Varför tillämpas de inte på Ukraina? En deklaration om Ukraina antogs senare av hela konferensen.

Ali Rastbeen, grundare och ordförande för Geopolitiska akademin i Paris, talade om "En vision för Eurasiens framtid".

Professor Dieter Ameling från stålstaden Essen och tidigare ordförande för den tyska stålfederationen, talade om "Stålets roll i det nya Sidenvägsperspektivet". Det var inledningen på den första dagens andra panel som hade rubriken "Europas framtid: Transatlantisk kollaps eller en allians av självständiga republiker". Hans diagram över Kinas enorma produktionsökning av stål och cement visade vad tillväxt kan betyda.

Om "Grekland och Sidenvägens ekonomiska utvecklingskorridor" talade parlamentsledamoten Panos Kammenos, partiledare för Oberoende greker. Landet är sedan länge ett centrum för sjöfart och logistik och ser särskilt möjligheterna med den ny maritima Sidenvägen från Kina över Indiska oceanen och genom den Nya Suezkanalen, som nu byggs av Egypten. Han förespråkade också det nya paradigmet med sina förslag till omstrukturering av Greklands skulder, bankdelning och inhemska utvecklingsprojekt.

Ett av de stora utvecklingsprojekten för Grekland presenterades dagen därpå av de två serbiska infrastrukturexperterna Dragan Dunic, från den statliga myndigheten för fysisk planering i Belgrad, och biträdande professorn Milena Nikolic från Högskolan för tillämpade studier i Belgrad. De talade om den planerade vattenvägen från Grekland till Donau genom floderna Axios, Vardar och Morava. Det är en 100-årig plan som nu återupplivas med kinesisk hjälp.

"Överbryggningen av Medelhavet" var rubriken på ett inspirerande tal av den italienske broexperten professor Silvio Enzio. Han tog deltagarna tillbaka till Leonardo da Vincis förslag till bro över Bosporen och berättade om den ring av broar och/eller tunnlar runt Medelhavet som nu byggs vid Bosporen, vid Suez och planeras vid Gibraltar. Han berättade om sitt engagemang för bron till Sicilien och om fortsättningen av utvecklingskorridoren från Nordeuropa genom Italien till Afrika genom en bro till Tunisien via konstgjorda öar.

Behovet av ett nytt säkerhetssystem för bevarandet av världsfreden diskuterades av den franske pensionerade översten Alain Corvez under rubriken "Gemensamma säkerhetsintressen i Eurasien" Han har tidigare varit rådgivare till chefen för FN-styrkan i Libanon och uttalade sig mycket kraftfullt mot president Obamas strategi mot ISIS-terroristerna: "De länder som skapat terrorism är inte de bästa att bekämpa den." "Syrien måste hjälpas i denna strid, i stället för den absurda idén att hjälpa moderater. Vi måste sluta kalla Syrien för diktatur. Syriens nya konstitution som godkändes 2012 är fullt demokratisk och skyddar de grundläggande friheterna. Samtidigt som regeringen bekämpar de fanatiska jihadisterna, anstränger den sig för att skapa försoning med landets alla moderata tendenser och den gör det med framgång eftersom många motståndare till den lagliga regeringen ser den som den sista bastionen mot terroristerna."

Ännu skarpare uttalade sig den kände amerikanske fredsaktivisten Ray McGovern mot Obamas politik. McGovern är en veteran från CIA som nu arbetar i föreningen Veteran Intelligence Professionals for Sanity (VIPS). Med videoklipp som visade hur chefer för amerikanska underrättelsetjänsterna inte brydde sig om konstitutionen, hävdade han att "USA är nära fascism". Man har i USA och Europa kastat ut grundläggande lagbegrepp, från Magna Charta till Westfaliska freden och amerikanska konstitutionen. Han manade folk att agera där man kunde och citerade Martin Luther King om skyldigheten att agera där striden står.

Den andra konferensdagen inleddes av den tidigare franske presidentkandidaten Jacques Cheminade just om hur Europa i det nya paradigmet kan hitta tillbaka till sin rätta identitet, som är att värna om den andres väl, vilket var grundvalen för den Westfaliska freden.

Saeed Khatibzadeh, chef för Berlinkontoret för det iranska Institutet för politiska och ekonomiska studier, talade om "Världens mobilisering mot våld och extremism: Mellanöstern i förvandling".

Om den store italienske motstånds- och industrimannen Enrico Matteis universella modell för relationer Nord-Syd och Öst-Väst, talade den italienske ekonomen Antonino Galloni från Nationella institutet för samhällsutveckling.

Om "BRICS konvergens med Panafrikanismen" talade Pierre Eboundit från föreningen LP Umoja i Panafrikanska rörelsen i Paris. Han pekade på BRICS som ett historiskt initiativ som är en öppning för samarbete, istället för den outsägliga skada som den finansiella oligarkin åsamkat Afrika.

Från Australien talade Robert Barwick, en ledare för LaRoucheorganisationen Citizens Electoral Council, om det vägval som landet står inför: "Till helvetet med London och Wall Street eller till himlen med BRICS?" Han berättade om enorma mobiliseringar för att få ut hundratusentals tidningar med budskapet att Australien inte skall gå med i den anglo-amerikanska krigspolitiken mot Kina utan utveckla Australien med stora infrastrukturprojekt och rymdsamarbete med Kina och Indien. En specell hälsning till konferensen kom också från den förre australiske premiärministern Malcolm Fraser, som engagerat sig för införandet av bankdelningslagen Glass-Steagall i Australien.

Pei Hua och Chen Bo från den kinesiska Soong Ching Ling-stiftelsen, uppkallad efter hustrun till Kinas förste president Sun Yat Sen, framförde en hälsning till Schillerinstitutets konferens och berättade om sitt arbete och samarbete med Helga Zepp LaRouche.

En fjärde talare från Kina var professor Wangsuo Wu, rektor för högskolan för kärnkraftsforskning och teknik vid Lanzhouuniversitetet. Han talade om framtidsperspektiven för kärnkraft i den nya eran för Sidenvägen. Han berättade om de kinesiska planerna för kärnkraften och den enorma satsningen för att utbilda en ny generation kärnfysiker.

Jason Ross från LaRoucherörelsens vetenskapsteam i USA talade om "Gruvbrytning av helium-3 på månen för att skapa en fusionsekonomi". Han lyfte fram det kinesiska rymdprogrammet, vars optimism präglade mycket av konferensen. Han pekade på förebilden för denna den mest avancerade forskningspolitiken i världen, titanen Prometheus, som enligt myten gav människorna elden. Med klarhet förklarade han det nya paradigmets idé att sätta kreativiteten i centrum för ekonomi och samhälle, med LaRouches syn på att skapa nya ekonomiska plattformar för ekonomin och använda Vernadskijs begrepp fysikalisk kemi för att förstå fysisk ekonomi.

Från Tyskland talade Toni Kästner från Fusionsenergistiftelsen om vilka möjligheter Tyskland har att återkomma till kärnkraft och nya teknologier med perspektivet 50 år in i framtiden.

På kvällen hölls en musikafton som gjorde ett stort intryck på alla deltagare. Schillerinstitutets internationella kör och orkester förstärkta med professionella solister och musiker framförde Beethovens opera Fidelio som handlar om kampen för frihet. Florestan räddas ur fängelset av sin hustru Leonore, som klätt ut sig till fångvaktaren Fidelio. I den politiska miljön på konferensen och med de många politiska aktivisterna på scenen kändes verkligen dramat in på skinnet. Det var många som kände igen sig i dagens situation, när fångarna glada över att vara utsläppta i dagsljus på fängelsegården, varnade varandra för att de var övervakade och måste vara försiktiga. Dramats historiska universalitet genom tidsåldrarna underströks av att det har en verklig förebild i hur den amerikanske frihetshjälten markis LaFayette räddades av sin hustru ur sin fångenskap i Europa. Lotta-Stina Thronell hade skött körens instudering. Sergej Strid, också från Sverige, ansvarade för denna föreställning och dirigerade själv både kör och orkester.

Läs om jubileumskonferensen och den deklaration som antogs här: http://www.larouche.se/artikel/schillerinstitutets-holl-jubileumskonferens-i-frankfurt-den-18-19-10

Läs den andra deklarationen som jubileumskonferensen antog om att hindra Ukraina att bli en aggressiv diktatorisk nynazistisk stat här Läs om jubileumskonferensen och den deklaration som antogs här: http://www.larouche.se/artikel/schillerinstitutets-holl-jubileumskonferens-i-frankfurt-den-18-19-10

Se och läs talen och diskussionerna på konferensen allteftersom de gjorts i ordning för publicering på Schillerinstitutets sida för ett nytt paradigm:

http://newparadigm.schillerinstitute.com