Sverige, en synarkistisk modell


Boken "Sverige, en synarkistisk modell" av Tore Fredin
Utgivare: Ny Solidaritet förlag, 2006, 177 sidor
Pris: 200 kr + porto

Beställ genom att betala 200 kr + porto 36 kr på Ny Solidaritets PG 575045-0 och skriv "Bokbeställning: Sverige en synarkistisk modell " i meddelanderaden/talongen.

För frågor och kontakt använd denna länk

Hussein Askary berättar om Tore Fredins liv och hans bok "Sverige, en synarkistisk modell"

Till minne av Tore Fredin (1940-2009)

Utdrag ur boken "Sverige, en synarkistisk modell"

Hör författaren själv berätta om boken