Sverige, en synarkistisk modell


Boken "Sverige, en synarkistisk modell" av Tore Fredin
Utgivare: Ny Solidaritet förlag, 2006, 177 sidor
Pris: 200 kr + porto

Beställ genom att betala 200 kr + porto 44 kr på Ny Solidaritets BG 160-6268 och skriv "Bokbeställning: Sverige en synarkistisk modell " i meddelanderaden/talongen.
För utlandsbeställning betala 200 kr + porto 90 kr.

För frågor och kontakt använd denna länk

Hussein Askary berättar om Tore Fredins liv och hans bok "Sverige, en synarkistisk modell"

Till minne av Tore Fredin (1940-2009)

Utdrag ur boken "Sverige, en synarkistisk modell"

Hör författaren själv berätta om boken