Svenska soldater i Afghanistanfällan

Den svenska militära styrkan i Afghanistan är, trots den goda intentionen att "hjälpa" det afghanska folket, en del av en ockupationsmakt som styrs av en global geopolitik med opiumodling och heroinhandel som drivmedel. Afghanistan är en fälla. Den tidigare s-regeringen och den nuvarande alliansregeringen har gått rakt in i denna fälla. De svenska trupperna måste omedelbart dras bort från Afghanistan. Vi har absolut ingenting nyttigt där att göra.

Afghanistan är en strategisk fälla gillrad av britterna och deras allierade i Saudiarabien och USA. Målet är att dra in stormakterna USA, Ryssland, Indien och Kina, plus Iran och Pakistan, i ett ändlöst geopolitiskt krig. Kombinationen av den brittiskstyrda opiumhandeln och den saudiska wahhabitiska rörelsen, som skapade al-Qaida och talibanerna, är problemet i Afghanistan.

USA:s president Obama har gett sin välsignelse till detta nya brittiska opiumkrig, genom att amerikanska soldater i februari i år anslöt sig till brittiska soldater i Helmandprovinsen för att skydda opiumodlingarna och laboratorierna som producerar nästan allt heroin som finns i världen!

Opiumkriget, igen!

Den afghanska Helmandprovinsen är världens största opiumproducent. Opiumproduktionen tog fart när 7.000 brittiska soldater tog över "säkerheten" där år 2005.

Inom ett år svarade Helmandprovinsen för drygt hälften av opiumodlingen i Afghanistan, som enligt FN:s narkotikafond producerar 93 procent av världens heroin. Detta beräknas ge inkomster åt talibanerna på 100-400 miljoner dollar. Dessutom finansieras terrorism i många andra länder med hjälp av denna brittiskt beskyddade heroinhandel. Enbart i Nato-länderna beräknas 10.000 människor dö varje år av det afghanska heroinet, vilket är fem gånger fler än de samlade Nato-förlusterna i Afghanistankriget.

I och med Natos februarioffensiv mot staden Marjah har USA-trupperna anslutit sig till de brittiska förbanden bland Helmands blomsterfält. Men USA:s soldater har strikta order att inte röra opiumblommorna eller de opiumlager de träffar på i jakten på talibaner.

Runt om i världen iscensätts nu en våg av terror. De blodiga bombdåden i Moskvas tunnelbana förövades av terroristgrupper med kopplingar till norra Kaukasus. Det är ingen hemlighet att terrorgrupperna som opererar i Tjetjenien, Dagestan och hela norra Kaukasus stöds av krafter med kopplingar till den brittiska underrättelsetjänsten, däribland den saudiarabiska wahabitiska sekten, något som LaRoucherörelsens tidning EIR länge har skrivit om. Det är samma brittisk-saudiska terrorism som Sverige blivit indraget i att stöda genom svarta pengar för JAS-Gripen-affärerna. Världens största vapentillverkare, brittiska BAE (British Aerospace Systems, som äger bl.a. Bofors och Hägglunds), som Saab samarbetade med, samlar svarta pengar från vapenaffärer till en jättelik fond för globala hemliga underrättelseoperationer och mutor. Huvuddelen av dessa svarta pengar härrör från BAE:s jättelika flygplansaffär Al Yamamah med Saudiarabien. Prins Bandar, f.d. ambassadör i Washington, beskrev själv i en halvbiografisk bok "The Prince" skriven av den brittiske författaren William Simpson, hur Mujahedingrupper i Afghanistan och militärkupper i Afrika finansierades av den hemliga BAE-fonden.

Det är så det brittiska imperiet fungerar. I århundraden har narkotika och terrorism använts för att destabilisera nationer som vägrat lyda imperiet.

Ända sedan Ostindiska kompaniets opiumkrig mot Kina på 1800-talet och "Great Game" i Afghanistan har det brittiska imperiet sponsrat narkotika, terrorism och krig i Asien, i visshet om att ett enat block av stora länder i Eurasien - med landbaserade transportnät och orienterade efter det ursprungliga amerikanska ekonomiska systemet - skulle omintetgöra dess eget världsherravälde, som vilade på att britterna härskade över haven.

Ryssarna trycker nu på USA och Nato för att de ska ändra sig och slå undan finansieringen av terrorismen från Kaukasus. Narkotikan i sig är ett gigantiskt problem för Ryssland som har 2,5 miljoner narkomaner vilka till 90 procent får sitt heroin från Afghanistan. Varje år dör 30.000 ryssar av detta missbruk.

Den 24 mars i år framträdde chefen för den ryska narkotikabekämpningsmyndigheten, Viktor Ivanov, på Natos särskilda Rysslandsmöte i Bryssel och föreslog att man gemensamt skulle eliminera narkotikaodlingen i Afghanistan. Med hänvisning till årets 65-årsfirande av den allierade segern över Hitler i andra världskriget föreslog Ivanov "en ny bred samling" i samma allierade anda, denna gång riktad mot narkotikan. Direkt efter Ivanovs tal avvisade Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen det ryska erbjudandet, vilket fick ryssarna att dagen därpå offentligt dra slutsatsen att Nato medverkar till narkotikahandel som finansierar terrorism.

Det mesta av opiumet och heroinet smugglas från norra Afghanistan till Ryssland och Europa genom de centralasiatiska republikerna, som t.ex. Uzbekistan. Sveriges insatsstyrka är med och ansvarar för säkerheten i det området. Frågan är därför befogad: Vad gör våra svenska soldater med smugglingen av heroinet som skyddas och stöds av deras brittiska och amerikanska kollegor i södra Afghanistan?

Förmodligen ingenting. Kanske inte för att de inte vill, utan för att de är tillsagda att det inte ingår i deras uppdrag!

Hur kan Afghanistan hjälpas då?

Afghanistan kan bara stabiliseras genom att de asiatiska stormakterna Kina, Indien och Ryssland, i samarbete med grannländerna, framför allt Iran och Pakistan, går in för att stoppa den brittiskkontrollerade opiumsmugglingen och bidrar till utvecklingen av bevattning, transporter, energi och jordbruk i stor skala. Det skulle bidra till skapandet av en stark centralregering i Kabul med egna militär-, polis- och säkerhetsstyrkor som så småningom kan ta kontroll över hela landet.

Vad USA, som står mitt i opiumfälten mitt i ett krig, både kan och borde göra, är att genomföra en snabb och förintande aktion mot odlingarna, narkotikalagren och laboratorierna, för att sedan omedelbart dra sig ur kriget. Det är vad Lyndon LaRouche kräver.

LaRoucherörelsen i Sverige - EAP menar att om inte Sverige bidrar till detta, kastar vi, med vår inblandning i Afghanistan, tyvärr, bort tid och våra unga soldaters liv. Vi borde använda våra industriella och tekniska möjligheter till att bidra till utvecklingen av ett modernt Afghanistan.

Detsamma gäller i frågan om Iran. Iran behövs om narkotikasmugglingen från Afghanistan skall kunna stoppas. Sverige får inte delta i krigshetsen mot Iran. Vi bör stödja de diplomatiska lösningsförslag som redan finns för Irans urananrikning. Vi skall inte ställa oss i vägen för Irans legitima dröm att utnyttja kärntekniken och industrialisera sin ekonomi.

Sveriges utrikespolitik måste präglas av fredlig dialog, respekt för andra nationers suveränitet och en optimism och längtan till att samarbeta med alla nationer för ekonomisk utveckling. Vi skall inte vara en del av vare sig det gamla brittiska imperiet eller något annat, nytt imperium. Sverige skall vara en suverän och självständig nation i samarbete med andra suveräna nationer.

Vi skall ha en stark svensk militär. Men den svenska militären är till för att skydda Sveriges territorium och nationella säkerhet, inte för att delta i nykoloniala äventyr.

Se tidigare uttalande om Afghanistan här

och om den brittiska geopolitiken här

Läs Hussein Askarys bakgrundsartiklar om britternas ansvar för
terrorism i arabvärlden här

---