SvD angriper Schillerinstitutet för arbetet för Sidenvägen - tillåter inga svar

From: Brannpunkt SvD  Date: ons 13 feb. 2019 kl 14:10
Subject: Re: Svar på Ola Wongs artikel mot Schillerinstitutet
To: Ulf Sandmark

Hej,

Tack för artikeln. Jag tackar dock nej till publicering.

mvh Carina Stensson, redaktör SvD Debatt

Den ons 13 feb. 2019 kl 13:09 skrev Ulf Sandmark :

Hej!
Här kommer ett svar på Ola Wongs artikel mot Schillerinstitutet. Jag vore tacksam vid ett snabbt svar.

Bästa hälsningar! Ulf Sandmark

SvD isolerar Sverige från Sidenvägsprojektet

Kina kritiseras i SvD, men vem är det riktat mot? Om det inte går att påverka statsskicket eller straffa Kina, är det snarare till den svenska opinionen artiklarna är riktade. Kinakritikens effekt är att svenska medborgare och företag avskärmas från Kina och det mest genomgripande freds- och utvecklingsprojektet i världshistorien, just när utvecklingsländerna äntligen är på väg att lyftas ur fattigdom och ofrihet efter århundranden av kolonialism. Sidenvägsprojektet, på engelska kallat Belt & Road Initiative (BRI), har skapat ett samarbete mellan närmare hundra länder för att bygga moderna transportsystem och kraftverk, städer och industriområden. Det är på väg att skapa en nyordning i världen, en ny paradigm för hela mänskligheten där framtiden görs gemensam. Även om Kina har tagit initiativet och är drivande, så är det BRI redan långt större än Kina och tillhör många länder i världen.

Medan dessa länder samarbetar och behandlar varandra med respekt, ondgör sig Ola Wong över Kina och BRI i den ena artikeln efter den andra. I artikeln den 26.1 om "Kinas nya sidenvägar leder till klimatkatastrof", angriper Wong Kinas ambition att sprida sin framgångsrika kamp mot fattigdom, även om miljoner människor kan räddas av det och sedan hjälpa till att skapa en bättre miljö. I artikeln den 9.2 om "Världens skogar står och faller med Kina" om Kinas plantering av träd för att hindra ökenspridningen så är det inte heller bra för att "stammarna står i militäriska rader". I artikeln "Kinas ambassad samarbetar med klimatskeptiker" publicerad i papperstidningen 9 februari 2019, angriper Wong Kinas ambassad för samarbete med Schilleinstitutet som jag representerar.

Schillerinstitutet har förespråkat bygget av nya Sidenvägen sedan strax efter Berlinmurens fall. Vi har mött ett allt större intresse från regeringar på alla kontinenter. Våra rapporter om BRI har översatts i Kina och anses där vara auktoritativa om vad projektet handlar om. Att Kinas ambassad liksom andra ambassader i Stockholm och på andra håll i världen i samverkat med Schillerinstitutet i seminarier och konferenser om detta är naturligt med tanke på det enorma arbete Schillerinstitutet och i synnerhet dess internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche och hennes framlidne man Lyndon LaRouche lagt ner. Kinas ambassadör Gui Congyou medverkade t.ex. vid vårt seminarium i Stockholm den 30.5 2019, tillsammans med två andra ambassaders chefer och andra talare, för att berätta om möjligheterna för svenska företag att delta i BRI i olika länder. En huvudfråga på seminariet var att beskriva varifrån motståndet kommer trots att detta för den stora majoriteten av världens befolkning är efterlängtade projekt.

Motståndet mot BRI finns mest i Västeuropa och USA och kommer från dem som vill slå vakt om de ineffektiva koloniala strukturerna i världen med slavliknande låglönearbetare istället för högproduktiva människor med välfärdssamhällets utrymme för ett kvalificerat och kreativt arbetsliv. I dessa bakåtsträvande strukturer finns Västvärldens finansiella systems inriktning på spekulationsbubblor och ocker med skuldfällor mot både de egna och utvecklingsländernas ekonomier. Den brittiska geopolitiken används för att med regimförändringskrig och andra destabiliseringar hålla världens kontinenter delade och kontrollerade av Västvärldens gamla militära dominans till sjöss. När kraven på regimförändring riktas även mot Ryssland och Kina tillåter man sig ett vågspel på gränsen till kärnvapenkrig.

Schillerinstitutet har även pekat på hur klimatfrågan används precis som Ola Wong gör, för att hålla tillbaka utvecklingsländernas elektrifiering av alla städer och byar i världen, något svenska företag stort kunde delta i. Den pandabild som Ola Wong har hittat på vår hemsida har inget med Kinas nationalsymbol att göra. Den syftar på WWF:s stöld av Kinas pandasymbol för att med hänvisning av miljön förespråka ett folkmord på miljarder av världens befolkning, där säkerligen miljoner kineser är tänkta att inkluderas. Precis som SvD så förtjänstfullt dokumenterat i sin stort uppslagna artikel den 4.2 2019 https://www.svd.se/miljororelsens-morka-rotter--blir-det-annorlunda-nu finns en koppling mellan miljörörelsen och nazisternas folkutrotning. Vår bild av en WWF:s panda likt en dödskalle som äter på ett människoben syftar på hur WWF:s grundare, både den tidigare SS-officeren och sedermera prinsen Bernhard av Nederländerna och prins Philip av Storbritannien, förespråkat en reduktion av miljarder människor pga vad de kallar miljöns hållbarhet.

SvD:s artiklar är självklart inte riktade till utvecklingsländerna, och inte ens till Kina, eftersom alla där förstår att sådan grov människofientlig propaganda mot fattigdomsbekämpning handlar om att det är världens fattiga som skall försvinna, inte överklassen i Europa. Artiklarna är riktade mot det svenska folket och företagen, dvs. de som skulle kunna gripas av optimism och delta i bygget av allt som behövs för fattiga människor i världen. Det framgår också av Wongs artikel, att den inte är riktad mot Kina, när han där citerar Viking Bohmans uttalande: "Men trots att Sverige har lyft känsliga frågor med partiet så betyder inte det att man har påverkat Kina, och det har inte heller nödvändigtvis varit det främsta målet. Man har i stället velat visa den svenska hemmapubliken att man står upp för sina kärnvärderingar [WWF:s? förf.anm.], samtidigt som man inte velat göra kommunistpartiet argt."

Vad Wong håller på med är inte att informera om vad som händer i världen, utan att aktivt försöka avskärma svenskarna från Sidenvägsprojektet och mobba alla som är öppna för samarbete med Kina.

av civilekonom Ulf Sandmark, ordförande för Schillerinstitutet i Sverige Adress och telefon: Box 6057, 129 06 Hägersten, 08-983010, 0736937896

Ola Wongs artikel 9.2 2019: Kinas ambassad samarbetar med svenska klimatskeptiker

Hot mot svenskar och samarbete med en extremiströrelse - den kinesiska ambassadens kampanj för att påverka Sverige väcker allt fler frågetecken. Och kommunistpartiets ökade ansträngningar för att förbättra sin image verkar inte ha fungerat, visar en ny rapport.

Sedan sommaren 2018 har ambassaden i Stockholm försökt ändra mediebilden av Kina och tysta kritiker med en frenesi och intensitet som inte setts i något annat EU-land.

Ett tag verkade inget för obetydligt för att inte få Peking att gå i taket: ett rutiningripande av polis mot störiga turister blir en internationell kris, ett humorprogram på SVT får Kina att gång på gång kräva ursäkt av Sverige. Sverige blir utmålat som ett rasistiskt, oförskämt land som kinesiska turister bör undvika av säkerhetsskäl. Senast i december utfärdade ambassaden ytterligare en resevarning. Den 31 januari, efter en stödmanifestation för Gui Minhai, kom ännu ett hot: "Vi varnar vissa krafter" skrev ambassaden på sin hemsida. "Kina tolererar ingen skymf eller förolämpning".

Sverige verkar kort sagt ha blivit en labbråtta för en mer aggressiv Kinapolitik i Europa och många observatörer studerar nu vad som händer.
Men om målet var att förbättra Kinabilden så har insatsen varit kontraproduktiv, konstaterar Viking Bohman, medförfattare till rapporten Political values in Europe-China relations som presenterades på Utrikespolitiska institutet på tisdagen. Den negativa rapporteringen har ökat under året. Gui Minhai är mer på tapeten nu än han skulle varit annars - tre år efter att den kinesiska säkerhetstjänsten misstänks ha kidnappat honom till fängelse utan rättegång i Kina.

Varför sker det här nu?

Tiden är förbi då Kina framgångsrikt praktiserade visdomsläran sköt-dig-själv-och-skit-i-andra-så-skall-du-lyckligt-genom-jorden-vandra, eller som det kinesiska ordspråket säger: "taoguang yanghui", bida tid och dölja styrka. Den modellen gjorde Kina till världens största handelsnation, men den funkar sämre för en aspirerande världsledare. Kommunistpartiet vill exportera sin totalitära ideologi och kräver respekt av mindre stater.

Även i andra länder har kinesiska diplomater kommit med hot och vilda anklagelser. Partiet ser idéerna om demokrati, universella mänskliga rättigheter och oberoende rättsväsende som ett hot. För EU är det kärnvärderingar som samtliga medlemsländer i Lissabonfördraget har förbundit sig att sprida externt. Det ideologiska kriget blir nu tydligare.

Så varför Sverige?

Den allmänna uppfattningen är att det finns ett motsatsförhållanden mellan handel och att kritisera Kina. I verkligheten toppar Sverige tillsammans med Tyskland och Storbritannien ligan på både kritik och på Kinahandel.

Nu verkar kommunistpartiet vilja testa att mobba den minsta av de tre till tystnad men behålla den närmast unika svenska öppenheten för kinesiska affärer. Resultatet verkar än så länge vara det motsatta. Misstänksamheten mot kinesiska förvärv och Huawei har aldrig varit så stor - vilket märktes tydligt på Folk och Försvars rikskonferens i januari.

Även om Sverige följer en internationell trend så uppger källor att ambassadens agerande har ökat oron.

Men trots att Sverige lyft känsliga frågor med partiet så betyder inte det att man påverkat Kina, och det har inte heller nödvändigtvis varit det främsta målet. Man har i stället velat visa den svenska hemmapubliken att man står upp för sina kärnvärderingar, samtidigt som man inte velat göra kommunistpartiet argt, säger Bohman.

Sverige har också ivrigt lassat över frågor om mänskliga rättigheter på EU, som i sin tur skickat ner dem i så kallade dialoger. Dessa utför EU och Kina i ljudisolerade politiska kanaler, långt borta från förhandlingar om ekonomi och handel. Kommunistpartiet blandar däremot gärna samman ekonomi och politik, ibland med framgång. EU-länderna har över tid blivit tystare av rädsla för kinesiska bestraffningar. Grekland och Ungern nämns som två som direkt undergräver EU:s försök att kritisera Kina.

Rapporten visar att en stor del av allmänheten och eliten och medierna i Europa ändå har negativa åsikter om Kinas politiska system. Frågan är om det är trots eller på grund av kommunistpartiets ansträngningar att förbättra sin image.

Ambassaden i Stockholm har exempelvis gjort det udda valet att marknadsföra Kinas nya sidenvägar i samarbete med Schillerinstitutet, även känt som Europeiska arbetarpartiet (EAP). EAP var vänsterextremt när det startade i Sverige på 70-talet men blev senare klassat som närmast högerextremt av försvarsmakten. I det senaste riksdagsvalet fick de blygsamma 52 röster. Att rörelsen inte växt mer på alla dessa år beror på deras besynnerliga utspel, konspirationsteorier samt grova personangrepp, skriver den statliga utredningen "Hotet från vänster" (SOU 2002:91).
Laroucherörelsen, är ett av de mest extrema klimatskeptiska rörelserna i världen. Gruppen är även känd som Schillerinstitutet eller EAP.
Laroucherörelsen, är ett av de mest extrema klimatskeptiska rörelserna i världen. Gruppen är även känd som Schillerinstitutet eller EAP. Foto: Svenska Laroucherörelsen

I dag torgför EAP en extrem klimatskepsis där det jämför arbetet mot klimatförändringar med förintelsen. Dess kampanj "Grön facism" har en tecknad demonpanda som gnager på människoben som symbol. Stödet till EAP framstår som märkligt då pandan är Kinas nationalsymbol och klimatet är ett område där kommunistpartiet säger sig vilja samarbeta med Europa.

EAP:s representanter kapade frågestunden på Utrikespolitiska institutet med långa utläggningar. Även en tjänsteman från kinesiska ambassaden var där och sa att de inte försöker vara aggressiva men att de har rätt att försvara Kina.

--
Brännpunkt/SvD Debatt
Svenska Dagbladets debattredaktion
debatt@svd.se
SvD.se/opinion, Twitter: SvDDebatt, Facebook SvD Debatt
Postadress: 105 17 Stockholm

Se hur SvD vägrade tillåta svar även på Ola Wongs förra artikel: http://www.larouche.se/nyheter/2019/02/06/svar-till-ola-wong-om-nya-sidenvagarna-ska-kina-sluta-bekampa-fattigdom

Se artiklar om miljörörelsens rasistiska rätter: http://www.larouche.se/nyheter/2019/02/07/svd-om-miljororelsens-nazistiska-rotter

http://www.larouche.se/gron-fascism