Stora utvecklingsprojekt kan avstyra ett tredje världskrig

"Den eskalerande krisen i Sydvästasien för oss varje dag närmare ett tredje världskrig som kommer att utkämpas med kärnvapen, samtidigt som regeringar och partier fattar allt tokigare beslut, och verkar oförmögna att tänka igenom konsekvenserna av sina handlingar, som en sömngångare som går på slak lina över en avgrund med ögonen förbundna." Den varningen gick Schillerinstitutets internationella ordförande Helga Zepp-LaRouche ut med den 15 december i år.

Före de två världskrigen under 1900-talet fanns det också gott om varningstecken om en annalkande storm, men man ville inte ta dem på allvar.

Idag, skrev Helga Zepp-LaRouche, är det bara bilden av en sömngångare som kan beskriva den tyska förbundsdagens beslut att Tyskland ska skicka två militära förband med Patriot-robotar och 400 soldater till Turkiet. "Om det bara gällde ett hot från Syrien skulle kortdistanssystemet Mantis vara bättre lämpat, men robotförsvarssystemet Patriot ... ingår i Natos 'forward strategy', som innebär en konfrontation med Iran, och ett krig med Iran innebär krig med Ryssland och Kina, som alla Mellanösternexperter värda namnet vet. Blir det ett sådant krig skulle det utkämpas med kärnvapen, och mänskligheten skulle troligen vara utplånad inom en och en halv timme."

Ända sedan mordet på Khaddafi i november 2011 har den amerikanske ekonomen och tidigare demokratiske presidentkandidaten Lyndon LaRouche varnat för hotet om ett kärnvapenkrig, utlöst av konflikterna kring Syrien och Iran. Den amerikanske generalstabschefen Martin E. Dempsey har ovanligt offentligt avrått från militära ingripanden mot Iran eller Syrien, på grund av de konsekvenser det skulle kunna få.

Utplaceringen av Patriot-robotar i Turkiet innebär att Nato får en direkt roll i konflikten. John McCain är en av flera amerikanska senatorer som har sagt att Patriot-robotarna kommer att användas för att införa en "flygförbudszon", vilket militära experter har påpekat bara kan uppfattas som en "krigshandling".

Irans ÖB general Hassan Firouzabadi har enligt AFP sagt att "västländerna som vill placera ut robotramperna på gränsen mellan Turkiet och Syrien planerar för ett världskrig".

I en ledare i Russia Today ställdes frågan: "Tänk om det finns en dold agenda bakom detta?" Både den ryske generalstabschefen Valerij Gerasimov och det ryska utrikesministeriets talesman Aleksandr Lukasjevitj har uttalat sig mot utplaceringen av Patriot-robotar.

Även om USA, Tyskland och Nederländerna har fattat beslut om att skicka Patriot-robotar, och soldater som ska avfyra dem, finns det ännu tid att häva besluten. Många västerländska regeringar stöder dessutom den s.k. Fria syriska armén, som till stor del utgörs av västfientliga extremister och legosoldater, inbegripet al-Qaida-krigare från Libyen och andra länder, som är köpta och betalade av Saudiarabien och Qatar.

Kommer konflikten i Mellanöstern att trappas upp och utlösa ett tredje världskrig, med USA och Storbritannien på den ena sidan och Ryssland och Kina på den andra, eller finns det ett alternativ?

Bara ett fullständigt paradigmskifte kan göra det möjligt att undvika katastrofen. Detta paradigmskifte inbegriper ett omfattande ekonomiskt utvecklingsprogram för hela Mellanöstern, vilket också var ämnet för en konferens som Schillerinstitutet höll i Tyskland i slutet av november, med temat "Ett paradigmskifte för civilisationens överlevnad". Där presenterades en plan för hur alla länderna i regionen, och de ledande världsmakterna, skulle kunna enas kring ett gemensamt mål: att odla upp öknarna och skapa välstånd för människorna i regionen och i hela världen. Detta kan åstadkommas med en utbyggnad av infrastrukturen i hela området från Nordafrika till Mellanöstern, och Turkiet, till Afghanistan. Avsaltning av havsvatten med hjälp av kärnenergi och andra vattenbyggnadsprojekt, snabba transporter och kärnkraftverk är centrala inslag i denna framtidsvision.

Fredsförslaget vilar på tre principer: 1) att uppgradera naturtillgångarna, i första hand vattentillgångarna, till att börja med genom en bättre planering; 2) att skapa nya naturtillgångar, och att uppgradera energitätheten; och 3) förbättra det som LaRouche kallar den produktiva plattformen, d.v.s. infrastruktur, den agro-industriella sektorn, sociala förbättringar samt hela den vetenskapliga och tekniska nivån i samhället. Alla tre principerna fanns med i det ursprungliga förslaget om en Oasplan, som LaRouche presenterade i Bagdad 1975.

Mediarapporter och det politiska samtalet tar inte den explosiva realiteten i beaktande, just därför kan det ske saker som tar sin ände i vätebombernas totalkrigshelvete - ofta kallat det tredje världskriget.

Oavsett vad man tycker om Ryssland eller Kina, eller Iran, måste man inse allvaret i att dessa makter reagaerar på detta sätt. Speciellt som ledande kongressmän och militärer i Väst också beslutsamt försökt avstyra eskaleringen av krigföringen i Sydvästasien. Mer information och nyheter på svenska finns på www.larouche.se och på engelska på www.larouchepac.com och www.larouchepub.com

Hela Helga Zepp-LaRouches uttalande "Har förbundsdagen gått över Rubicon?" finns på engelska här och på tyska här