USA:s megapaket till Europas banker!

Lyndon LaRouche kräver ett omedelbart stopp för alla bankräddningspaket. Han säger att den amerikanske finansministern Timothy Geithners plan att rädda det europeiska konkursfärdiga banksystemet kommer att krossa USA.

Det är den amerikanska kongressen som måste agera för att få stopp på det nya gigantiska amerikanska bankräddningspaketet. Geithner kommer att sätta igång en hyperinflation genom att ställa tiotals och hundratals miljarder dollar till förfogande för den europeiska centralbanken och engelska centralbanken, vilket gör det möjligt för dem att växla upp dessa summor till tusentals miljarder dollar i ett gigantiskt räddningspaket till europeiska banker.

- Detta måste stoppas, sa LaRouche och fortsatte:

- Det är USA:s undergång som Obamas finansminister Geithner föreslår. Ärliga insättare måste komma först. Inga fler räddningspaket, inget mer skydd för spekulationsfonderna.

Med hela det europeiska banksystemet på väg att gå överstyr, bestämde den Europeiska centralbanken den 15 september att euro-zonens banker skall få nödlån i dollar, med stöd från amerikanska Federal Reserve. Denna obegränsade möjlighet att byta till sig dollar har varit i funktion hela tiden sedan krisen 2008. Nu aktiveras denna s.k. swapfacilitet i stor skala. [Den fick också den svenska riksbanken använda sig av 2008 för att inte heller konkurser av baltlånstinna svenska banker skulle störa bilden efter Lehmankraschen.]

Samtidigt har Geithner också sett till att han är med på det pågående finansministermötet i Polen den 16-17 september, där han kommer att pressa dem att använda "överväldigande kraft", dvs. obegränsade dollarlån, för att ta itu med banksammanbrottet. EU-tjänstemän har sagt till nyhetsbyrån Reuters att Geithner kommer att pressa européerna att växla upp sin räddningsfond med så mycket som tio mot ett. Det kan jämföras med hur man gjorde med en särskild bankräddningsåtgärd i USA kallad TALF (Term Asset-Backed Securities Loan Facility), som var en avgörande komponent för att bankräddningspaketen 2008-2009 kunde komma upp till summan 17.000 miljarder dollar från amerikanska staten till de konkursfärdiga bankerna.

Geithner anses agera under brittisk påverkan i detta självmordsaktiga och hyperinflationistiska upplägg. Indikation på detta är, att den vanligen ordergivande "Lex"-sidan i Londons Financial Times den 15 september förespråkar precis samma politik som Geithner förbereder sig för att genomföra. "Lex" skriver:
"Det bästa verktyget för att ta itu med solvensproblem är EFSF [den europeiska räddningsfonden]. ... Modellen är det amerikanska TARP [Bushs stora bankräddningspaket] 2008, som lyckades genom att skifta sitt fokus från likviditet till solvens [från lån till kapitaltillskott]. Det är dags att sätta igång euro-TARP för eurozonens banker."

En hög f.d. amerikansk regeringstjänsteman för ekonomiska frågor bekräftade igår planerna på att låta Federal Reserve göra ett megaräddningspaket för att rädda eurozonens banker. Den europeiska statsskuldskrisen försämras timme för timme och är mycket farligare än 2008, menade den fd. tjänstemannen. Fed[eral Reserve] kommer att tvingas öppna nya lånemöjligheter och ställa sig mitt i räddningsaktionen. De amerikanska bankerna kan inte undgå att smittas av denna kris.

- Åt helvete med swap-möjligheterna, sa LaRouche och fortsatte:

- Stoppa det brittiska imperiets räddningsspel. Vi måste sätta dem i konkurs, innan de dödar oss. Denna plan kommer att döda amerikaner och den måste stoppas nu. Om vi behöver ställa USA:s president inför riksrätt för att stoppa det, så gör det nu!

- Det är p.g.a. detta som jag insisterat på att USA omedelbart måste återgå till Glass-Steagall- reglerna enligt Roosevelts ursprungliga lag från 1933, som presenterar syftet med lagen i ett slags förord: "En lag för att göra tillgångarna i bankerna säkrare och effektivare använda, att reglera samarbetet mellan bankerna, att förhindra olämplig avledning av medel till spekulativ verksamhet och av andra skäl."

- Detta klara syfte är fortfarande grundlagen i detta land, sa LaRouche.

- Så låt oss genomföra detta - medan vi fortfarande kan.

---