Flygbladet: Stoppa Tredje världskriget!

Tryck ut som pdf

Allas liv hänger bokstavligt talat på en tunn tråd. Om inte den amerikanska försvarsstabschefen general Martin Dempsey och en rad andra amerikanska officerare kraftfullt motsatt sig ett militärt angrepp på Iran, skulle redan en stor del av mänskligheten ha förintats i ett globalt kärnvapenkrig.

Orsaken till denna krigsfara ligger inte i det påstådda iranska kärnvapenprogrammet, som är avslutat 2003 enligt de samlade amerikanska underrättelsetjänsterna i sin officiella nationella säkerhetsöversikt (NIE). Den verkliga orsaken är snarare i det faktum att hela det transatlantiska finanssystemet är hopplöst bankrutt. Detta brittiska imperium - det så kallade globaliseringssystemet - driver just nu politiken till randen av kärnvapenkrig för att tvinga Ryssland och Kina på knä, så att de ger upp sin självständighet och sin ekonomiska politik inriktad på avancerad teknologi.

Denna politik för regimförändring riktar sig (efter krigen mot Irak och Libyen) inte endast mot Syrien och Iran, utan primärt mot Ryssland och Kina. Politiken drivs på skilda nivåer och inbegriper mordhot mot Vladimir Putin liksom en utbyggnad av ett europeiskt robotförsvarssystem, som uppenbart inte är riktat mot Iran, utan mot Ryssland. Eftersom Ryssland och Kina gjort mycket klart att de inte tänker underkasta sig, består den akuta krigsfaran i att det brittiska imperiet genom sina inflytelsesfärer försöker provocera fram en Kubakrisliknande kärnvapenkonfrontation mellan USA och Ryssland/Kina.

Sedan Vladimir Putin tillkännagav att han återigen skulle försöka bli president, har denna konfrontation eskalerat. Öppna mordhot kastas nu mot honom från etablissemangstidningar som t.ex. tidskriften Foreign Policy med rubriken "Putin är redan död" eller i uttalanden som Boris Beresovskijs krav att Putin skulle få Khadaffibehandlingen. Till denna krigspropaganda hör söndagskrönikan om "Putins ryska mörker" av Dagens Nyheters chefredaktör och Svenska Dagbladets framsida samma dag om Putin som ledare för en "stöldliga" som "genomfört den kanske största kuppen i världshistorien", med noga utvalda ofördelaktiga bilder av honom. I detta ingår den kampanj för färgade revolutioner, som bedrivs av det amerikanska "Demokratiprojektet"och George Soros med fullt stöd från svenska staten. Efter att ha genomfört den "Oranga revolutionen" i Ukraina och den "Rosornas revolution" i Georgien, underblåses nu från utlandet den "Vita revolutionen" i Ryssland. Dessa betalda provokatörsorganisationer påstod redan i september förra året att det vid de kommande ryska valen till parlamentet och presidentskapet skulle förekomma valfusk.

Om detta krig skulle bli verklighet, kommer det troligtvis inte finnas mycket kvar av mänskligheten. Atomkrig fungerar så att hela arsenalen sätts in vid det första angreppet, den som tvekar förlorar hela kriget. Det är just denna realitet som är orsaken till motståndet från general Dempsey och andra. Europa skulle dras in i detta Tredje världskrig eftersom det finns många bombmål här. Även om det inte skulle explodera några atombomber över Europa, skulle användningen av atombomber i andra delar av världen svepa in jorden i moln med radioaktiv strålning.

Sverige i krig med Ryssland?

Sveriges utrikespolitik under ledning av Carl Bildt och Urban Ahlin, båda medlemmar i det brittiskstyrda av George Soros grundade Europeiska rådet för utrikesförbindelser, har kastats från aggressionskriget mot Libyen in i hetskampanjen mot Syrien, Ryssland och deras allierade. Enstaka glimtar i medierna berättar om hur ett Syrienkrig skulle leda till ett omfattande krig i Mellanöstern med saudier och iranier indragna. Speciellt förre utrikesministern Hans Blix har varnat för de katastrofala konsekvenserna av en attack på Iran från Israel eller USA. Det gör att många i bakhuvudet inser att Ryssland och Kina kan bli indragna i en mycket allvarlig konflikt med USA.

Med fullständigt oansvar pressar svenska regeringen på för att få Ryssland och Kina att ge upp sitt motstånd med hänvisning till massakrer i Syrien, som man själv uppmuntrar. Alla dödstal skylls på president Assad, trots att de väpnade gäng, som västvärlden understöder och skickar in i Syrien medvetet ökar på dödstalen med samma slags mord på regimvänliga folkgrupper, som vi sett ske i Libyen. I New York Times den 28 februari berättade den syriske teologistudenten Abu Ali hur han flytt för sitt liv från Homs. Han berättade hur rebellerna redan i december dödat tre av hans kusiner och dumpat en av kropparna i familjens soptunna. "Jag kan inte stanna i Homs för då kommer jag att dödas. Det gäller inte bara mig utan alla shiiter", sa han. Alawiter har det ännu värre och de kristna står därefter på tur.

Hyckleriet i krigen i Sydvästasien har nått en ny höjdpunkt, när alla nu sett hur västvärlden i Syrien understöder och hyllar terrorister från samma al-Qaidarörelse som man skyllt attacken mot New York och Washington den 11 september 2001 på och sedan startat flera krig för att bekämpa.

Förutom al-Qaida, som uppviglar den sunnitiska delen av befolkningen inne i Syrien, innehåller denna märkliga koalition Saudiarabien och Storbritannien, som finansierar och har specialtrupper till hjälp för det väpnade upproret, Turkiet som upplåter träningsbaser för rebellerna och Jordanien som låter USA ha en bas nära Syrien, samt EU, inklusive Sverige, och FN, för logistiskt stöd och propaganda.

Krigspropagandan i svenska medier och från den Bildt/Ahlin-ledda svenska utrikespolitiken kräver president Bashar Assads avgång med en fullständigt ansvarslös kärnvapenutpressning från Israel och USA i ryggen. Samtidigt i en fullständigt schizofren uppdelning av utrikespolitiken hetsar man direkt mot Ryssland och Kina och framför allt mot Vladimir Putin. Man allierar sig med Nato och dess framflyttning av antirobotförsvar till Polen och Tjeckien, inklusive robotar som (även om det sägs vara antirobotrobotar) kan innehålla kärnvapen, som med mycket liten förvarningstid kan slå mot Ryssland. Natopolitiken har fått Ryssland att förvarna om framflyttning av Iskanderrobotar med kärnvapen fram till Kaliningradområdet vid Östersjön. Den svenska utrikespolitiken till stöd för britternas kärnvapenkonfrontationspolitik mot Ryssland ökar bekymmerslöst spänningen för våra grannländer i Baltikum och Finland, liksom för oss själva.

Finanskrisen i centrum

Helt skild från krigspolitiken diskuteras den finansiella krisen, trots att den har enorma geopolitiska konsekvenser. Likt en sårad drake som, innan blodet rinner ut, försöker förinta sina fiender med utfall med klorna och genom att svepa över jordytan med sin giftiga svans, försöker det globala brittiska finansimperiet inför finanskraschen se till att inga andra länder tar ledningen i världspolitiken. Man väljer hellre världskrig för att inte förlora en 300-årig kolonialistisk världsdominans, än att lösa finanskrisen genom en sanering av bankerna och återstart av den reala ekonomin, likt det som USA:s president Franklin D Roosevelt gjorde i 1930-talets finanskris.

Europa kan med vetenskap och en återupplivad humanistisk kultur ge ovärderliga bidrag till att lyfta hela världen ur fattigdom och resursbrist. Världen har svåra gemensamma problem att ta itu med. Vi behöver förstå solsystemets och galaxens stormar för att förstå och varna för jordbävningar, vulkanutbrott och förödande stormar. Mänskligheten behöver få upp satellitövervakningssystem och rymdstationer både runt jorden och på månen och Mars för att upprätta ett gemensamt försvar mot ett aggressivt kosmos och meteoriter på kollisionskurs. Koloniseringen av Arktis måste användas för att lära oss att arbeta och leva i svåra klimatsituationer och till att komma nära de magnetfält som omger vår planet. De nya gruvprojekten, bygget av nya Kiruna och nya gruvstäder, måste användas som avstamp till Arktis. Nya järnvägar måste koppla de skandinaviska järnvägsnäten med den norska kusten vid Barents hav, där det nu händer saker. Just Arktis, som knyter ihop världens kontinentalplattor, måste användas som en genväg för transporter och fredligt samarbete mellan stormakterna.

Början till lösning: Bankdelning

I den "eviga" finanskrisen i Europa kastas nu alltmer svindlande summor in i vad som håller på att bli en gigantisk inflationsbrasa. Bankernas behov av stöd är omättligt, eftersom de nya stödpaketen till Grekland, som till 95 procent är till bankerna, liksom Europeiska centralbankens direkta bankstöd bara ökar de framtida förlusterna i finansbubblorna och inte drar igång någon realekonomi. Det går inte att rädda de växande bergen av spekulativa värdepapper, även om alla länder i Europa plundras som Grekland, Portugal eller Irland. Den statliga garantin till bankerna måste begränsas till endast den del av banksystemet som behövs för människor och realekonomi, dvs den gamla affärsbanksdelen. Den mycket större spekulativa delen av bankerna, finansbolagsdelen, inklusive det brittiska imperiets kärna nämligen "skuggbanksystemet" baserat i skatteparadisen, måste tillåtas gå i konkurs. Genom en bankdelning kan detta göras och spekulationsbubblorna saneras bort, samtidigt som den reala ekonomin, handeln, mataffärerna och bankomaterna hålls igång.

I Sverige är det avgörande att stöd mobiliseras överallt till den riksdagsmotion kallad "Affärsbanker och investmentbanker" av miljöpartisterna Valter Mutt och Annika Lillemets, där de kräver en utredning om "en ny lagstiftning för den svenska banksektorn i syfte att separera affärsbanker från investmentbanker samt begränsa den statliga bankgarantin till de förra." Detta är första steget att i lag begränsa svenska folkets garanti att alltid rädda de fyra s.k. "systemviktiga" svenska storbankerna. Eftersom de fyra tillsammans är fyra och halv gånger större än Sveriges samlade produktion (BNP), så kan en bankkris i eurozonen snabbt leda till att Sverige kastas in i en kris liknande Irlands, så en halv BNP plötsligt används till att rädda dessa banker.

En sanering av banksystemet med en bankdelning kan snabbt dränera draken på blod och därför undanröja drivkraften bakom det hotande Tredje världskriget. I atomkrigets tidsålder kan och får inte krig längre vara ett medel för konfliktlösning, eftersom det finns en diplomatisk lösning på varje problem. Inför detta hot som potentiellt kan ställa hela mänsklighetens existens på spel, är frågan till varje människa: Kan vi tillräckligt snabbt få stopp på detta vansinne och - tillsammans med Ryssland och Kina - ta itu med mänsklighetens gemensamma uppgifter?

Detta flygblad och ett liknande på tyska författat av ordföranden för det tyska partiet Medborgarrättsrörelsen Solidaritet Helga Zepp-LaRouche sprids i en internationell aktion i Europa, Ryssland, Ukraina, USA, Latinamerika, Asien och Australien för att i sista stund varna mänskligheten för det överhängande hotet om ett Tredje världskrig. Faran kommer inte från Syrien eller Iran, utan från det i själva verket bankrutta finanssystemet. Den kunskapen ger oss också verktyget att stoppa krigshotet, nämligen att driva igenom en lösning på finanskrisen.

Länkar till flygbladen på andra språk:

Tyska - Ryska - Engelska - Spanska - Italienska - Turkiska - Farsi - Polska - Portugisiska - Danska

Mer information:

Schillerinstitutet arbetar internationellt för att stoppa ett tredje världskrig. Se nedan för information på olika språk:

Schillerinstitutet
»English »Dansk »Deutsch »Español »Polski »Hrvatski


Executive Intelligence Review (EIR)
Det av Lyndon LaRouche grundade nyhetsmagasinet
»Ryska »Español »Arabiska »Português »Kinesiska »Japanska

Läs eller se talet på engelska av ordföranden för den Dansk-Syriska
föreningen Mohammad Mahfoud på Schillerinstitutets konferens i Berlin
den 24-25 februari 2012 (simultantolkades även till tyska och italienska):
http://schiller-institut.de/seiten/201202-berlin/mahfoud-english.html

Ordföranden för den Dansk-Syriska föreningen Mohammad Mahfoud
intervjuades av danska Schillerinstitutet den 18 mars i Köpenhamn.  Se intervjun här:
http://schillerinstitut.dk/drupal/node/579

LPACTV: Syria - Potential Detonator of World War, October 31st 2011
The British Empire intends to use regime-change in Syria to detonate the
"New Balkans" region and trigger World War III. This outcome is
virtually guaranteed, unless we move with urgency to isolate Obama and
constitutionally restrict his influence over the power of the United
States Presidency http://larouchepac.com/node/20100

Nyheter på engelska om världskrigshotet: http://larouchepac.com/ww3

Dagliga nyheter på engelska på LaRouchePAC: http://larouchepac.com

Se EIR:s arabiska hemsida: http://arabic.larouchepub.com/

Se den franske presidentkandidaten Jacques Cheminades som på ett
avgörande sätt påverkar Frankrike att lämna alliansen med Storbritannien
om att invadera Syrien:
http://www.cheminade2012.fr/Juppe-et-Sarkozy-sont-ils-conscients-d-engag...

Dagliga nyheter på franska: http://www.solidariteetprogres.org/

Nyheter på farsi: http://farsi.eirna.com/

Hussein Askarys artikel i tidskriften EIR om al-Qaida i Syrien:
http://www.larouchepub.com/eiw/public/2012/eirv39n03-20120120/19-21_3903...

http://www.larouchepub.com/other/2012/3909obama_alqaeda_mujdeen.html

Hussein Askarys artikel i tidskriften EIR om Syriens historia med britter respektive amerikaner: http://larouche.se/nyheter/2012/03/18/ny-eir-artikel-av-hussein-askary-o...

Lyssna på vad den patriarken Ignatius IV i Damascus sa när han intervjuades av LPACTV: http://larouchepac.com/node/21966

Se på LPACTV-intervjun med den amerikansk libanesiska poeten och
förfataren Khaled Fayyad om britternas arbetsmetoder i Sydvästasien:
http://larouchepac.com/node/21890

Läs även vad den libanesiske maronitiske patriarken säger om det
som egentligen händer i Syrien:
http://uk.reuters.com/article/2012/03/04/uk-lebanon-patriarch-idUKTRE823...

Läs om hur Sverige stöder Al-Qaida i Syrien genom bombfabriken i
Saudi och samarbetet med BAE.
http://larouche.se/nyheter/2008/01/06/bae-arhundradets-skandal

Vidare på svenska om BAE http://larouche.se/nyheter/2008/01/06/bae-arhundradets-skandal

----